Обявиха бедствено положение в кв. „Мътница“

Със заповед на кмета на община Шумен Любомир Христов от днес, 24 септември, е обявено бедствено положение на територията на кв. „Мътница“. Срокът на бедственото положение е със срок на действие 7 дни.

Крайната мярка се въвежда заради продължителната суша и недостига на вода за питейно-битови нужди в квартала. Това ще позволи съкращаване на процедурите за избор на изпълнител за възстановяване на дълбокия сондаж, който е част от водопреносна система „Мътница“.

Прогнозната стойност на нужните средства за възстановяване и въвеждане в експлоатация на сондажа е около 370 хил. лв. Изпълнението на дейностите ще се поеме от ВиК – Шумен.

Skip to content