Отбелязваме Световния ден на сърцето

Специализираната болница за активно лечение по кардиология „Мадара“ съвместно с Община Шумен и Медицинския филиал в града организират информационна кампания по повод Световния ден на сърцето. Инициативата ще се проведе на 29 септември, вторник, от 10.00 до 12.00 часа пред Драматично-кукления театър „Васил Друмев“.

Медицински специалисти от кардиологичната болница, студенти от филиала и доброволци ще раздават информационни брошури и анкетни карти на гражданите. Идеята е да се привлече вниманието на обществото за превенция и намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.

Световният ден на сърцето се отбелязва всяка година на 29 септември по инициатива на Световната кардиологична асоциация. На този ден стотици пациентски организации и медицински специалисти организират разяснителна кампания в помощ на профилактиката и контрола на сърдечно-съдовите заболявания.

Skip to content