Предупреждение за предстоящо пръскане с препарати за растителна защита

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметовете на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

Фирма „Мегафрут” ООД  – на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 април 2020 г.  от 20.00 до 06.00 часа  с наземна техника на:

  • Череши и сливи – срещу ранно кафяво гниене с препарата Хорус 50 ВГ при доза 50 г/дка с карантинен срок 7 дни и срещу хоботник с препарата Децис 100 ЕК при доза 17 мл/дка с карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Стража“ на площ 294 дка.

Фирма „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова и ЗП Северина Пламенова Рашкова:

  • от 3 до 6 април 2020 г. от 09.00 до 11.00 часа и  от 16.00 до 20.00 часа с наземна техника на:                                                                                Череши във фенофаза „преди цъфтеж“ – срещу ранно кафяво гниене с препарата ХОРУС 50 ВГ при доза 50 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Якова” – „КИММС” ЕООД – 81 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 49 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 14 дка, както и в „Горен сусурлук” „КИММС” ЕООД – 148 дка.
  • от 4 до 7 април 2020 г. от 09.00 до 11.00 часа и  от 16.00 до 20.00 часа с наземна техника на:                                                                         Сливи във фенофаза „преди цъфтеж“ – срещу ранно кафяво гниене с препарата ХОРУС 50 ВГ при доза 50 гр/дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Горен сусурлук” – „КИММС” ЕООД – 8 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 42 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 9 дка, както и в „Куванлък” – „КИММС” ЕООД – 7 дка.
  • от 6 до 9 април 2020 г. от 09.00 до 11.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа с наземна техника на:                                                                               Кайсии във фенофаза „след цъфтеж“ – срещу ранно кафяво гниене с препарата СКОР 250 ЕК при доза 20 мл/дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите, както следва: „Горен сусурлук” – „КИММС” ЕООД – 66 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 12 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 30 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния /Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г./

За повече информация: тел: 0887309959  – „Мегафрут” ООД

                                               тел: 0888996222  –  „КИММС” ЕООД,

ЗП Зорица Савева Стефанова

ЗП Северина Пламенова Рашкова

054/857 710  –    Община Шумен

 

 

Skip to content