Продължава приемането на заявления за преброители и контрольори

До 30 октомври в община Шумен са постъпили заявления за попълване на 76% от обявените места за преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд. Не достигат 70 кандидати.

От общинската преброителна комисия в Шумен напомнят, че срокът за набиране на преброители и контрольори е удължен до 16 ноември 2020-та година. Кандидатите трябва да подадат заявление по образец на гише №3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на общинската администрация. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от  сайта на Община Шумен  или от  интернет страницата на Националния статистически институт.

От НСИ напомнят, че заплащането на преброителите вече е определено. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1 лев, а за преброена сграда – 70 ст. Когато сме се преброили онлайн, преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 80 стотинки. Така общото заплащане на всеки преброител ще е индивидуално и ще варира в зависимост от брой сгради, жилища, лица, електронно преброени.

В периода 1 – 15 февруари 2021 г. един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но с възможността да поеме преброяването на 2 или 3 участъка, неговото заплащане може да достигне над 1000 лв. За своята работа преброителите ще бъдат осигурени с необходимите предпазни средства. Посещенията по домовете ще се извършват при спазване на всички предписания и мерки за защита на здравето на преброителите и посещаваните домакинства.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, като преди това ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Skip to content