• Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител  
  • Макет на автобиография    
  • Информация и формуляр за съгласие за обработка на лични данни    
Национален статистически институт търси допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021
Skip to content