Пропускателният режим на пазара остава до края на извънредното положение

Кметът Любомир Христов разпореди за срока на извънредното положение  да се създаде и въведе организация за контролиран достъп на клиенти на територията на Общинския пазар в Шумен. За целта е необходимо да се поставят заграждения за предотвратяване струпването на хора. Влизането и излизането на клиенти да се осъществява от противоположни посоки. Да се създаде възможност за достъп на земеделските производители за реализация на произведената от тях  продукция при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19. Организацията и контролът за спазване на въведените противоепидемични мерки ще се осъществява от Общинското предприятие „Общински жилища и имоти“.

От общинската администрация напомнят, че още в края на миналата седмица в Шумен беше въведен пропускателен режим на Общинския пазар за съботния ден на 4 април, но във връзка със Заповед № РД-01-179 на министъра на здравеопазването, мерките ще останат в сила и ще се прилагат до края на извънредното положение. Необходимо е да се спазват и указанията за дистанция от минимум 2 метра както между продавачите, предлагащи съответната продукция, така и между клиентите. Продавачите и потребителите трябва да използват предпазни средства и да спазват лична хигиена и дезинфекция.

Skip to content