Временно се затваря площадката за строителни отпадъци

От днес, 11 юни, временно ще бъде затворена площадката за строителни отпадъци от домакинствата в Шумен. Теренът, който се намира в района на Тежкия полк, ще бъде почистен от натрупаните огромни количества отпадъци. Дейностите по почистването и извозването на отпадъците ще се извършат от ОП „Чистота“. Площадката няма да работи до 19 юни, включително.

От общинската администрация напомнят на гражданите, че поставените контейнери са предназначени само за събиране на строителни отпадъци до 1 кубичен метър от домакинствата. В съдовете не може да се изхвърлят мебели, килими, мокети, автомобилни гуми, както и битови и други горими отпадъци. При нарушаване на забраната глобата за физически лица е от 300 до 3000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци – от 1400 до 4000 лв.

Skip to content