Започна приемът на документи за Преброяване 2021

В Община Шумен вече се набират документи за преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на Община Шумен на гише №3 – Деловодство с работно време от 08.30 до 17.30 часа. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и от интернет страницата на Община Шумен в секция „Преброяване 2021“.

При предстоящото преброяване в цялата страна ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Те трябва да имат поне средно образование, технически познания и умения за комуникация. В кампанията могат да се включат и студенти.

Преброителите ще работят от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Skip to content