ПРОГРАМА:

23 май 2019 г.
Награждаване на първенците на Випуск 2019
17.00 ч. – Паметник „Създатели на българската държава“
(при неблагоприятни атмосферни условия – зала 363 на Община Шумен)

24 май 2019 г.
Празнично шествие с участието на детски,
учебни заведения и културни институти
10.00 ч. – от пл. „Кристал“

Тържествено връчване на Наградата на Шумен
в системата на образованието и науката
11.00 ч. – пл. „Освобождение“
(при неблагоприятни атмосферни условия – ДКТ „Васил Друмев“)

Празничен концерт на Destiny Quartet
11.45 ч. – пл. „Освобождение“

Skip to content