Обществено обсъждане Дата на
откриване
Дата на
приключване
Обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2019 г. 07.07.2020 15.07.2020
Покана за обществено обсъждане за ограничаване на автомобилното движение на Шуменското плато 29.05.2020 04.06.2020
Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Шумен за 2020 г. 06.01.2020 13.01.2020
План сметка за 2020 г. – по чл 66. от ЗМДТ 22.11.2019 15.01.2020
Обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2018 г. 06.06.2019 14.06.2019
Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Шумен за 2019 г. 27.12.2018 07.01.2019
План-сметка за 2019 г. – по чл. 62 от ЗМДТ 26.11.2018 27.12.2018
Намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Шумен 24.07.2018 31.07.2018
Провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на Община Шумен и екологична оценка към него 03.05.2018 04.06.2018
Обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2017 г. 26.03.2018 04.04.2018
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Шумен за 2018 година 20.12.2017 28.12.2017
Обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016 г. 16.03.2017 27.03.2017
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Шумен за 2017 година 21.11.2016 29.11.2016
Общински план за развитие на Община Шумен 2014 – 2020 г.  10.03.2014  28.04.2014