Дата на публикуване:
Заповед № РД-25-1141 / 23.05.2019 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки 23.05.2019
Заповед № РД-25-1138 / 23.05.2019 г. отностно закриване на секция 23.05.2019
График за получаване на изборните материали от СИК на 25.05.2019 г. /събота/ 23.05.2019
Мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден 23.05.2019
Съобщение на ОДМВР-гр.Шумен и копия от удостоверения 21.05.2019
Списък на заличените лица от избирателните списъци 14.05.2019
Покана за провеждане на консултации за спазване на реда за разлепване на агитационни материали на територията на град Шумен 16.04.2019
Заповед № РД-25-795/15.04.2019 г. на кмета относно промяна на място за гласуване и място за обявяване на избирателните списъци 16.04.2019
Заповед № РД-25-770/12.04.2019 г. на кмета относно определяне на местата за поставяне агитационните материали на територията на община Шумен 16.04.2019
Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за провеждане на избори за членове на Eвропейския парламент от Република България 12.04.2019
Справка по избирателни списъци 12.04.2019
Справка по ЕГН 12.04.2019
Заповед № РД-25-694/02.04.2019 г. на кмета относно образуване на избирателните секции на територията на Община Шумен, утвърждаване на тяхната номерация и адрес и определяне на местата за обявяване на избирателните списъци. 02.04.2019

 

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Избиратели с трайни увреждания
Как се гласува
Гласуване с преференции
Машинно гласуване
Skip to content