Дата на публикуване:
Справка по ЕГН 01.06.2021
Справка по избирателни списъци 31.05.2021
Заповед № РД-25-1037/27.05.2021 г. на кмета на Община Шумен относно определяне на места за поставяне на агитационните материали на територията  на Община Шумен 28.05.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/ за провеждане на избори за народни представители насрочени на 11 юли 2021 г. 28.05.2021
Заповед № РД-25-970/19.05.2021 г. на кмета относно образуване на избирателните секции на територията на Община Шумен, утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, както и определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 18.05.2021
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 17.05.2021
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 17.05.2021
Skip to content