Дата на публикуване:
Заповед № РД 25-1552/09.07.2021 г. относно закриване на избирателнни секции 09.07.2021
Заповед № РД 25-1529/07.07.2021 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Шумен 08.07.2021
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за народни представители в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето 01.07.2021
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 30.06.2021
Подаване на заявления чрез портала на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)
910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)
910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители
910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)
910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
• 910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
25.06.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на подвижни секционните избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за народни представители насрочени на 11 юли 2021 г. 21.06.2021
Информация за български граждани, който не притежават валидни документи за самоличност, за да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание ще получат съдействие от Министерство на вътрешните работи. 17.06.2021
Справка по ЕГН 01.06.2021
Справка по избирателни списъци 31.05.2021
Заповед № РД-25-1037/27.05.2021 г. на кмета на Община Шумен относно определяне на места за поставяне на агитационните материали на територията  на Община Шумен 28.05.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/ за провеждане на избори за народни представители насрочени на 11 юли 2021 г. 28.05.2021
Заповед № РД-25-970/19.05.2021 г. на кмета относно образуване на избирателните секции на територията на Община Шумен, утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, както и определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 18.05.2021
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 17.05.2021
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 17.05.2021
Гласуване на хора с увреждания
Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация

Гласуване с машина

Skip to content