Покана Публикувано на 26.03.2018г.
Приложение №1 Публикувано на 27.03.2018г.
Приложение №2 Публикувано на 27.03.2018г.
Приложение №3 Публикувано на 27.03.2018г.
Приложение №4 Публикувано на 27.03.2018г.
Приложение №5 Публикувано на 27.03.2018г.
Приложение №5.1 Публикувано на 27.03.2018г.
Приложение №6 Публикувано на 27.03.2018г.
Приложение №7 Публикувано на 27.03.2018г.
Доклад по отчета за изпълнението на бюджета на Община Шумен за 2017 г. Публикувано на 02.04.2018г.
Отчет на касово изпълнение на бюджета на Община Шумен за 2017г. Публикувано на 04.04.2018г.
Skip to content