Общински план за развитие на Община Шумен 2014 – 2020 г.

Набиране на мнения и предложения за визия, цели и приоритети, във връзка с изготвяне на Общински план за развитие на Община Шумен 2014 – 2020 г. на e-mail: shumen2020@shumen.bg.

„Проект „Шумен 2020”, Договор 13-13-91 от 08.11.2013 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Skip to content