Покана Публикувано на 21.01.2021
Сравнителна таблица 2021 г. Публикувано на 21.01.2021
Собствени приходи на звената на делегиран бюджет през 2021 г. Публикувано на 21.01.2021
Разходи по бюджета за 2021 г. Публикувано на 21.01.2021
Капиталова програма Публикувано на 21.01.2021
Бюджет на Община Шумен за 2021 г. Публикувано на 21.01.2021
Проект на бюджета на Община Шумен за 2021 г. Публикувано на 21.01.2021
Приходи по бюджета за 2021 Публикувано на 22.01.2021
Местни приходи 2021 Публикувано на 22.01.2021
Проект на бюджет на кметство Публикувано на 27.01.2021
Skip to content