Публикувано на:
Покана 16.07.2021г.

Описание на инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“  в съответствие с чл. 15 от закона за общинския дълг

13.07.2021г.
Финансови параметри на инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“  в съответствие с чл. 15 от закона за общинския дълг
13.07.2021г.
Презентация за инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“ 13.07.2021г.
Описание на инвестиционен проект „Рехабилитация на улици / части от улици в села на територията на община Шумен“ в съответствие с чл. 15 от закона за общинския дълг 13.07.2021г.
Финансови параметри на инвестиционен проект „Рехабилитация на улици / части от улици в села на територията на община Шумен“ в съответствие с чл. 15 от закона за общинския дълг 13.07.2021г.
Презентация за „Рехабилитация на улици / части от улици в села на територията на община Шумен“ 13.07.2021г.
Skip to content