Секция № 30 30 00 001
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров”№ 36, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; № 54, № 56 и № 56, вх.1 и ул. “Козе бърдо”№ 50 и 86.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ДГ „Светулка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров”, ДГ „Светулка“, табло на оградата.

Секция № 30 30 00 002
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров”№ 30, вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 32 вх.1, 2, 3, 4 и 5; и № 34, вх.1, 2, 3, 4 и 5.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ДГ „Светулка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров”, ДГ „Светулка“, табло на оградата.

Секция № 30 30 00 003
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 22, вх.1, 2, 3 и 4; № 24, вх.1, 2, 3 и 4; № 24А, 24Б, № 26, вх.1, 2, 3 и 4; № 28 и 29, ул. “Донника”№ 205 и 211А; местност “Лозевско шосе” № 11, 15, 54, 126, 440, 588.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ“Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44Б, СУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 004
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул.„Ген.Вановски” № 12; ул.“Ген. Драгомиров” № 44, вх.1, 2, и 3; № 46, вх.1, 2, 3, 4, 5 и 6; № 48, вх.1, 2, 3, 4 и 5.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 005
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 50, вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 52, вх.1, 2, 3, 4 и 5; местност “Дивизионна болница” № 2,55,57,58,123,154,175,180,187 и 228; местност “Кече баир” № 11А, 30, 50, 58, 62, 86; ул. “Средна гора” № 8, вх. 1, 2, 3; №10, вх. 1, 2, 3 и 4 и “Руска болница” № 2, 37, 47, 49, 60, 83.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 006
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Радецки” №52; № 55, вх.1, 2, 3 и 4; № 57, вх.1, 2 и 3; № 58, 62, 63, 102, 103, 104, от 106 до 111 вкл.; ул. “Свети врач” №16, ул. “Средна гора” № 9, вх.1, 2 и 3 и ул. “Стара планина” № 84, вх.1, 2 и 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 007
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Витоша” № 3, вх.1, 2 и 3; №50 вх. 1, 2, 3; ул. “Ген. Радецки” № 49, вх.1, 2 и 3; ул. “Зелена гора” № от 1 до 18Б вкл., 20, 22, 23, 24, 25 и 27; ул. „Полк. Калитин“№2, 2А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 22А, 26, 26А, 26Б, 26В, 30, 30А, 32 и 34; ул. “Самара” № 1, вх.1, 2, 3 и 4; № 2 и №3, вх.1, 2, 3 и 4;
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 008
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Витоша” № 5, вх.1, 2 и 3; ул.“Полк. Калитин” № 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 25А, 27, 29, 31 и 33; ул.“Самара”№ 5, вх. 1, 2, 3 и 4; ул. “Средна гора” № 4, вх.1, 2, и 3; № 6, вх.1, 2 и 3; № 7, вх.1, 2, 3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 009
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Витоша” №7, вх. 1, 2, 3; ул.“Средна гора” № 2, вх. 1, 2, 3, 4; № 5 вх.1, 2, 3 и 4; ул. “Стара планина” № 80, вх.1, 2 ,3, 4; 80В; и 82, вх.1, 2 и 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”.

Секция № 30 30 00 010
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Брод” № 1, ул. “Витоша” № 2, 4, 9,вх.1,2,3 и 4; №10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 31А, 35, 39А, 41, 43, 51, 61, 69, 109, 116, 137, 150, 277; ул.“Горен Дъбник” № 1, 2, 3, 5, 6 и 11; , ул. “Ела” № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33; ул. “Самара” № 10, 10А; ул. “Средна гора” № 3, вх. 1, 2, 3 и 4; ул. “Стара планина” № 25, 27, 29, 31, 33, от 35 до 73 вкл., 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 99А, 101, 103, от 105 до 111 вкл., 113, 115, 117, 119 и 121.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 011
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 13, вх.1,2,3 и 4; №15, вх.1,2,3 и 4; ул. “Ген. Радецки” № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 19А, 21А, 21Б, 23, 31, 31А, 32, 32А, 34А, 34Б, 37, 40, 44, 46А, 48 и 48А; ул. “Капитан Колесников” № 3,5, 7, 7А, 11 и 11А и ул. “Самара” № 12, вх.1,2 и 3; №14 вх.1,2 и 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 012
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 38, вх.1,2,3,4 и 5; №38А, вх.1,2,3,4 и 5; № 40, вх.1,2,3 и 4; и ул. “Нишава” № 8, 30, 44, 46, 52, 58, 60, 62 и 64.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ДГ № „Светулка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров”, ДГ „Светулка“, табло на оградата.

Секция № 30 30 00 013
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” №42,вх.1,2,3,4 и 5; ул.“Искър” № 1,вх. 1,2,3; № 3 вх.1,2,3; № 5, вх.1,2,3 и №15, ул.“Марица” №137, 137А, 139, 141, 143, 145, 153; ул. “Плевен” № 1, 1А, 2, 2Б, 3, 5, 6, 7 и 9; ул. “Пловдив” №29, 31, 31А, 31Б; местност “Топхането” № 1, 9, 17, 50, 146, 153 и 550; местност “Чашка” № 241, 275, 306, 318, 415 и 437.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ДГ „Светулка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров”, ДГ „Светулка“, табло на оградата.

Секция № 30 30 00 014
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Белокопитов” № от 3 до 8А вкл., № 10 и № 12, ул. “Ген. Драгомиров” № 2, 5, 5А, 6, 8, 11,вх.1,2,3,4 и 5; № 12, 14, 14А, 16 и 18; ул. “Ген. Паренсов” № 2, 4, 8, 10, 12 и 14; ул. “Ген. Скобелев” № 1, 2, от 4 до 16А вкл.; ул.“Ген. Тотлебен” № 12, 16, 17, 18, 19, от 21 до 32 вкл., 34, 36, 37, от 39 до 45 вкл. и 47, ул.“Гладстон” № от 1 до 5 вкл., 7 и 9; ул. “Граф Игнатиев” № от 25 до 32А вкл., 34 и 36; ул.“Дунав” № 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19; ул. “Димчо Попов”№ от 2 до 6 вкл., 8 и 8А; ул.“Стара Загора” № 1, от 3 до 8 вкл. и 10; площад “Гривица” № 3, 4, 6, 6А, 8, 9 и 12.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Тотлебен” № 70 – НУ “Княз Борис І”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Тотлебен” № 70, НУ „Княз Борис”І.

Секция № 30 30 00 015
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Северна” № 4, вх.1,2,3,4; №6, вх.1,2,3,4; № 8, вх.1,2,3,4; № 10, вх.1,2,3,4; № 21; местност “Под манастира” № 1, 10, 11, 15, 18, 28, 37, 39, 42, 80, 82, 83, 85, 93, 100, 107, 116, 120, 126, 127, 130, 134, 153, 155, 169, 172, 178, 178А, 185, 187, 196, 198Д, 200, 206, 210, 214А, 215, 223, 224, 227, 238, 253, 254, 261, 262, 264, 273, 280, 281, 296, 312, 331, 359, 378, 381, 384, 390, 391, 392, 393, 395, 406, 425, 439, 447, 458, 473, 480, 493, 500, 516, 554, 559, 616, 634, 669, 680, 682, 688, 713, 822 и 838.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Северна” № 16, вх. 1 – ДГ „Пролетна дъга“ – филиал.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Северна” 10 А, ателие за шивашки услуги.

Секция № 30 30 00 016
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Асен Златаров” № от 13 вх.1,2,3; № 14, вх.1 и 2; № 15 вх.1,2 и 3; № 16 вх.1, 2 и 3; ул. “Втора” № 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21 и 23; ул. “Ген. Скобелев” № 79, 81, 83, 85, 93, 129; кантон Пътно управление № 1; ул.“Първа” № 40 до 65 вкл., 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77А; ул. “Софийско шосе” №20, вх. 1, 2, 3 и 4, № 22, вх. 1, 2, 3 и 4; местност “Стража” № 4 и 12; местност “Чаир Дере” № 1, 14 и 41; ул.“Шеста” № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 56, 65, 69.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе” № 2 – ДГ „Пролетна дъга“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Скобелев” № 93, кафе- аперитив.

Секция № 30 30 00 017
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Висока поляна” № 3, вх. 1, 2, 3, № 5, вх. 1, 2, 3, 4; ул. “Северна” № 12, вх.1,2,3,4; № 14, вх.1,2,3,4 и №16, вх.1,2,3,4;
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Северна” № 16, вх. 1 – ДГ „Пролетна дъга“ – филиал.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Северна”, Магазин за хранителни стоки „Гларус”.

Секция № 30 30 00 018
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Сакар” № 1, 1А, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 13, 13А и 15; ул. “Гео Милев” № от 1 до 11 вкл. и 13; ул. “Люле Бургас” № 3, 5 и 9; ул. „Плана” № 10; ул. “Родопи” № от 4 до 8 вкл.; ул. “Странджа” № 1, 2, 9, 9А, 13 и 13А; ул.“Строител” № 1Б.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Странджа” № 8 – ДГ „Дружба“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Строител” 2 – Магазин „Хармония”.

Секция № 30 30 00 019
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” № 1, вх.1,2,3 и 4; № 2; №6, вх.1, № 8, 9, 12, 14, 16, 16А, 18 и 20; ул. “Родопи” № 13, вх.1,2,3 и №15; бул.“Симеон Велики” № 10, 19, вх.1,2 и 3; № 23, 25, 27, 27А, 29,вх.1 и 2; № 29Б; №31,вх.1,2; № 31А и №33 и №33, вх.1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Странджа” № 8 – ДГ „Дружба“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Тракия” № 8 – Клуб на пенсионера № 5.

Секция № 30 30 00 020
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” № 22 и 24; ул.“Никола Вапцаров” №3, вх.1,2 и 3; №5, вх.1,2,3 и 4; ул.“Одрин” №9, вх.1 и 2; №13, №14,вх.1,2,3 и 4; № 14В; № 48А; ул. “Странджа” № 4 и 12; ул. “Яне Сандански” № 2, 11А и 16.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Странджа” № 8 – ДГ „Дружба“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Тракия” № 8 – Клуб на пенсионера № 5.

Секция № 30 30 00 021
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” № 11; ул.“Одрин” №5,вх.1 и 2; №6, вх.1 и 2; № 8; № 10, вх.1; ул. “Родопи” № 17, вх.1 и 2; № 19, вх.1 и 2; № 22 вх.1,2,3,4 и 5; № 22А и №24; бул. “Симеон Велики” № 14, 15, вх.1,2 и 3 и №17; ул. “Тракия” № 8, вх.1,2 и 3; №10, 14, 16, 18, 25 и 26.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Тракия” № 8 – Клуб на инвалида.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Тракия” № 8 – Клуб на пенсионера № 5.

Секция № 30 30 00 022
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Лозенград” № 3, вх.1,2,3,4 и 5; ул. “Тракия” № 1, №2 вх.1 и 2; №3, № 4, вх.1 и 2; №5, вх.1,2,3 и 4 и № 6 вх.1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Дедеагач” № 24 – СУ „В.Левски”.

Секция № 30 30 00 023
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 26, вх.1, 2 3,4 №28, вх.1,2,3,4 и № 34; ул. “Никола Вапцаров” № 6, вх.1,2,3,4 и №8,вх.1,2,3,4; Промишлена зона № 1 и Старата оранжерия № 1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Дедеагач” № 24 – СУ „Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 024
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 17, вх.1,2,3,4,5; №19, вх.1,2,3,4; № 21,вх.1,2,3,4 № 23, 29 и Подстанция “Изток” № 1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Дедеагач” № 24 – СУ „В.Левски”.

Секция № 30 30 00 025
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 11, вх.1,2,3,4,5 №13, вх. 1,2,3,4,5; № 15, вх.1,2,3,4,5 и 15А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Дедеагач” № 24 – СУ „В.Левски”.

Секция № 30 30 00 026
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Кольо Фичето” № 6, вх.1,2,3 № 7, вх.1,2,3,4; № 9, вх. 1,2,3, и №10, вх.1,2,3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ „Васил
Левски”.

Секция № 30 30 00 027
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 7, 9,вх.1,2,3,4,5; № 16, 16А, 20, 22, 22А, 24, 24А; ул. “Лозенград” № 26, вх.1,2 и 28; ул. “Родопи” №34, 34А, 34Б, 36 и 36А; ул. “Кольо Фичето” № 2, вх.1,2,3 и №4,вх.1,2,3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” №24 – СУ „В. Левски”.

Секция № 30 30 00 028
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен ул. “Дедеагач” № 5, 8, вх.1,2,3,4,5; № 10, вх.1,2,3,4,5 и 12, вх.1,2,3,4,5 и ул. “Родопи” № 26, вх.1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ „В. Левски”.

Секция № 30 30 00 029
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 1, 1А, 4, вх.1,2,3,4 и 5; № 6, вх.1,2,3,4 и 5; общежитие на ССТ „Васил Коларов“ № 1; общежитие на ПП “Успех” № 1 и 2; общежитие на НИИЖ № 1 и бул. “Симеон Велики” № 1, 3, 5 и 7.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ „Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 030
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Лозенград” № 1, вх.1,2,3,4,5 и № 1А; бул. “Симеон Велики” № 9, вх.1,2,3,4,5 и №11,вх.1,2,3,4 и 5.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ „Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 031
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул.”Адалберт Антонов” № от 1 до 6 вкл., 8, 10 и 12; ул.”Александър Димитров” № от 1 до 6 вкл. и №8, ул.”Горчо Боянов № от 1 до 6 вкл., 9; ул.”Дъбрава” № от 1 до 5 вкл. и 7; ул.”Зоя Космодемянская” № от 1 до 9, 11, 13 и 18; ул.”Изворна” № 1, от 3 до 9А, от 11 до 25А вкл., 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 54, 57; ул.”Йорданка Николова” № от 1 до 7 вкл.; бул.”В.Преслав” № 55, 57, 59, 63, 63А, 65, 67, 69, 69А, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 102, 104, 106, 106А, 108, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132; ул.”Лиза Чайкина” № 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8А и 16; ул.”Мл.гвардия” № от 1 до 13 вкл., от 15 до 31 вкл., 35, 37, 39, 41, 43А, 43Б, 45, 47, 49, 49А, 51; ул.”П.К.Яворов” № от 1 до 6А вкл., от 8 до 12 вкл., 14, 19; ул.”Поройна” № от 1 до 14 вкл.; ул.”Преселка” № 1, 2, 4, 6; ул.”Подуево” № от 1 до 22 вкл., 24, 26, 28, 29, 30, 32; местност „Сакарка” № 1, 57, 62, 99, 111, 116, 126, 166, 192, 260, 380, 382, 400 и 502; ул.”Св.Русев” № от 1 до 12 вкл.; ул.”Староселка” № от 1 до 14А вкл., 16, 16А, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28; ул.”Страцин” № от 1 до 6 вкл. и 12; ул.”Т.Велков” № от 1Б до 10 вкл., 12, 14, 16, 18, 20, 22; ул.„Шум.плато”№ 1,2,4,6,8, 10, 12, 14, 16; ул.”Щабна” № 1,2,4, 6, 8, 10, 12.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. “6-те ястребинчета” №1 – ОУ “П.Волов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул. „Шестте ястребинчета” №1 ОУ „Панайот Волов” – вход на училището.

Секция № 30 30 00 032
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул.”Баба Тонка” № 1,2,3,4,5,7,8,10,11,13; ул.”В.Железов” № от 1 до 24вкл., от 26 до 36 вкл. и 38; ул.”В.Атанасов” № от 1 до 8 вкл., от 11 до 15 вкл.; ул.Г.Панайотов” № 1,2,4,5,6,7,8, от 10 до 36 вкл., 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; ул.”Д-р Ст.Чакъров”№ от 1 до 5 вкл., от 7 до 18 вкл.; ул.”Елба” № от 1 до 10А вкл., 12, 14 и 16; ул.”Ив.Станчев” № от 1 до 9 вкл., 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25; ул.”Ив.Кр.Ивански” № от 1 до 47 вкл. и 49; ул.”К.Маркс” № от 1 до 8А, 10; бул.”В.Преслав” № 93,95,97,99,103,105,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,131А,133,135,137,139,141,143, 145,147,149,151,169,179; ул.”Люлякова” № 1,2,3,4,5,7; ул.”Люлин”№ 1,2 от 4 до 16А вкл. и 41; ул.”М.Чолаков”№ от 1 до 12 вкл.; ул.”Н.Симов” № 1,2, 2А, 4, 6, 8; ул.”Огражден”№ от 1 до 9 вкл.,11,13; ул.”Освобождение” №1,2,2А,3,4; ул.”С.Панайотов” №1, 2, 3, 4, 6, 8; ул.”Т. Минев” №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17; ул.”Ф.Енгелс” № от 1 до 8 вкл., 10, 12, 14, 14А, 16; ул.”Чапаев” № 2,3,4, от 6 до 21 вкл., 23, 25, 25А и ул.”6-те Ястребинчета” № 2, 4, 6.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. “6-те Ястребинчета” №1 – ОУ “П.Волов”,
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул. „Шестте ястребинчета” №1, ОУ „Панайот Волов” – вход на училището.

Секция № 30 30 00 033
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул.”В. Каракашев”№ 2,4,5,6,6А,8,10,12,16,20; ул.”В.Благоева”№ от 1 до 16 вкл., от 18 до 24 вкл., 26, от 28 до 32 вкл.; ул.”Г.Панайотов”№ 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53; ул.”Отец З.Димов”№ 9, 11, 13, 13А, 15, от 17 до 24 вкл. 26, 28 и 34; ул. „Ив.Станчев“ № 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. „Илчо Войвода” № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; ул.”К.Маркс” № 9, 11, 12, 13, 14, от 16 до 26 вкл., 28, 30, 32, 34, вх.А, 34А, 36, 38, 40, 40А, 42; ул.”М.Станчева”№ от 1 до 8 вкл.; ул.”Освобождение” № 5, 6 от 8 до 15 вкл., 17,27; ул.”П.Д.Петков”№ 1,2,3, 3А, 5, 5А, от 7 до 39 вкл. и 41; ул.”С. Румянцев № от 1 до 15 вкл., 17, 19, 21, 23, 25; ул.”Т.Минев”№ 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28; ул.”Т.Петков” № от 1 до 7 вкл., от 9 до 32 вкл., от 34 до 41 вкл.; ул.”Т. Ченгелиев” № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25; ул.”3-ти март” № от 1 до 18А вкл., 20, 21, 22, от 24 до 31 вкл.; ул.”Ф.Енгелс” № 9,11,13,13А, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 30Б, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 44; ул.”Ц. Церковски” № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 и 15.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Дивдядово – бул. “В. Преслав” № 134 – Клуб на пенсионера.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово, бул. “В. Преслав” №34 – Клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 034
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул.”В.Дяков” №1, 2, 3, от 5 до 11 вкл., от 13 до 19А вкл., 21, 23; ул.”Г.Георгиев” № 1, от 3 до 20 вкл., 22, 22А, 24, 26, 26А, 28, 30, 32; ул.”Г.Панайотов” № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; ул.”Д. Блъсков” № от 1 до 7 вкл.; ул.”Е. Златарова” № от 1 до 6 вкл., 9, 13, 15 и 21; ул.”Отец З.Димов” № от 1 до 8 вкл., 10, 12, 14, 16; ул.”Илчо Войвода” № 1, 1А, 1Б, 3,4,5,6,7, от 9 до 22А вкл., 24, 24А, 26, 30, 32, 34, 36; ул.”Килийно училище” № от 1 до 20 вкл. и 26; бул.”В.Преслав” № 138,140,144,146,148,150,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,176,180, 180А, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236; ул.”Н.Поп Тодоров” № от 1 до 11А вкл.; ул.”Партизанка” № от 1 до 13 вкл., 15, 17; ул.”П.Енчев” № от 1 до 8вкл., 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 20, 22А; ул.”Първи май”№ от 2 до 10 вкл.,12,13,14,15,17,19, 19А, 21, 23, 25, 27; ул.”Ст.Маринов”№ от 1 до 10 вкл., 12, 14 и 15; ул.”Т.Петров” № 1,2,3,4,6,вх.А,6А,8 и 11; ул.”Т. Рахнев” № 1,2,4,6,8,10; ул.”Т.Ченгелиев” № 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22; ул.”Хан Пресиян”№ 1,2,3,4,5,5А,6,8,9,10,11; ул.”Хр.Михайлов”№ от 1 до 12 вкл., от 14 до 28 вкл.; ул.”Н.Чернишевски” № 2, 4, 6, 10; ул.”Шести юли” № 1, от 3 до 7 вкл.
Място за гласуване: гр.Шумен, кв. Дивдядово, ул. “В. Дяков” № 4 – ДГ „Чучулига“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. “В. Дяков” № 4 – ДГ „Чучулига“.

Секция № 30 30 00 035
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Макак.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Макак, ул. “Мир” № 38 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Макак, ул. “Мир” № 36 – кметство.

Секция № 30 30 00 036
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Мътница.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Мътница, ул. “Проф. Ив. Иванов” – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Мътница, ул. “Проф. Ив. Иванов” № 16 – кметство.

Секция № 30 30 00 037
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Акация” № от 1 до 17 вкл., 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 52, 73 и 113; ул. “Боровец” № 1, 1А, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 15, 18, 18А, 18Б, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42; ул. “Бор” № 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43; ул. “Бреза” № от 2 до 37 вкл., 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 57; ул. “Иглика” № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 и 30; ул. “Лале” № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18,18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. “Новоселско шосе” № 21, 22, 30 и 440 и ул. “Шуменска крепост” № 1, 7, 7А, 9, 11, 19, 19А, 21, 21А и 23.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” № 36 – ДУ “НЮВВАБ”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. „Г. С. Раковски” №26 – бивш магазин хранителни стоки.

Секция № 30 30 00 038
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул.“Балкан” № 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 15; ул. “Бистрица” № 4, 6, 6А, 8 и 8А; ул. “Боровец” № 2, 2А, 4, 6, 10, вх.1 и 2, № 14, 16; ул.“Връх Айгедик” № 3 и 4; ул.“Гевгели” № 1,2,3, 3А, 5 и 7; ул. “Г. С. Раковски” № 17, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 37, 38, от 40 до 44Б вкл., 46, от 48 до 63 вкл., 65, 65А, 66, 67, 67А, 68, 70, от 72 до 80 вкл., от 83 до 90 вкл., 92, от 94 до 100 вкл., 102, 106, 108, 108А, 110, 115, 116, 118А, 147; ул.“Дойран” № 2, 4, 6, 8, 14, 16, 16А, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 28, 28А, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52; ул.“Круша планина” № от 1 до 17 вкл., 19, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 27, 36; лесопарк „Кьошковете” №11; ул. “Лозенец” № 144, 144А, 149, 151, 153, 154, 155А; ул. “Смилево” № от 1 до 4 вкл., 6 и 9; ул. “Тича” № 21, 23, 25, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36А, 38, 38А, 41, 43, 44, 44А, 46, 46А, 47, 49, 49А, 53, 55; местност „Хижата” № 1; ул. “Шуменска крепост” № от 24 до 36А вкл. и 38; местност „Крумови порти” № 1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” № 36 – ДУ “НЮВВАБ”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Г. С. Раковски” №26 – бивш магазин хранителни стоки.

Секция № 30 30 00 039
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Вардар” № 51, 53, 55, 55А, 55Б, 56, 58, 66, 66А, 68, 70, 70Б, 72, 72А, 74; ул. “Гостивар” № от 1 до 3А вкл., от 5 до 17 вкл., 23 и 25, ул. “Дебър” № 1, 2, 3, 4, 6А, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 18 и 19; ул. “Кичево” № от 1 до 5 вкл., от 7 до 9 вкл., 11, 15, 15А, 17, 17А; ул. “Крушево” № 1, 2, 3, 4 ,6, от 8 до 11 вкл., 13, 13А, 17; ул. “Люботрън” № от 1 до 12 вкл., от 14 до 22 вкл., 24, 30, 32, 42; ул. “Орляк” № 3, 5; ул. “Паламара” № 1, 2, 2А, и 3, вх.1 и 2; ул. “Райна Княгиня” № 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 31А, 32, 34, 34А, 35 от 37 до 58А вкл. и 60; ул. “Тетово” № 8, 9, 10, от 13 до 19 вкл., 21, 21А, 23, 25; ул. “Цар Самуил” №1, 1Б, 2, 3, от 5 до 11 вкл. и 15; ул. “Съединение” № 140, 142, 144, 146, 148, 148А, 150, 152, 154, 158, 164, 219, 221, 223, 225 и 227.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” 138 – Клуб на пенсионера № 7.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Съединение” №138 – Клуб на пенсионера № 7.

Секция № 30 30 00 040
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Арменска” № 1, 1А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23; ул. “Ат. Стоянов” № 14, 15, 17, 19, 23, 25; ул. “Г. С. Раковски” № 2, 16, 24, 26, 36; ул. “Ген. Ганецки” № 3,4,5,6,7 и 11; ул. “Ген. Столетов” № 2, 2А, 4, 6, от 8 до 13 вкл., 15, 15А, от 17 до 19А вкл.; ул. “19-ти февруари” № 1,2,4,6,8,8А и 8Б; ул.“Златица”№ 1, 5, 8, 10, 10А, 10В, 15, 16, 17, 18; ул. “Кап. Андреев” № 4; ул. “Ловеч” № 3, 10, 13, 24; ул. “Стара планина” № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А; ул. “Тича” № 2, 2А, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А, от 9 до 14А вкл., 16,вх.1,2,3,4 и 5; № 22, 26; ул. “Червена стена” № от 2 до 10А вкл.; ул. “Шуменска крепост” № 4, 6, 16, 16А, 16Б, 18, 20, 22.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” № 36 – ДУ “НЮВВАБ”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Г. С. Раковски” № 28 – закусвалня „Томи“.

Секция № 30 30 00 041
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Връх Свети Никола” № от 3 до 10 вкл. и 12; ул. “Ген. Гурко” № 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 34, 36, 38, 40, 40А, 42; ул. “Ген. Столетов” № 25 и 27, вх.1,2 и 3; ул.“Кишинев” № от 2 до 11 вкл., 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 33; ул. “Ропотамо” № от 1 до 8 вкл., 10, 12, 13, 14 и 14А; ул. “Рила” № 2, от 4 до 10 вкл., от 12 до 16 вкл., 18, 18А, 18Б и 20; ул. “Стара планина” № 6, 8, 10, 14А, 18, 20, 22, 22А, 22Б, 24; ул.“Червена стена” № 13, от 15 до 19 вкл., 21, 22,вх.1,2 и 3, № 23, от 25 до 37 вкл.; ул.“Чумерна” № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 24, 24А; ул. “Ал. Буйнов” № от 1 до 8 вкл., 10 и 11.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул.„Ген. Столетов” № 16–ОУ „Иван Вазов”.

Секция № 30 30 00 042
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Бели лом” № 6, вх.1,2 и 3, №10, 18, 40; ул.“Варна” № 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11; ул. “Ген.Скобелев” № 43, вх.1,2 и 3; ул.“Искър” № 4, 8, вх.1,2 и 3, №10, 12, 18, 20, 20А, 22, 24, 24А; ул. “Камчия” № 2, 3, 20; ул.“Марица” № 32, 34, 36, 40, 109, 109А, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135; ул. “Надежда” № от 1 до 18 вкл.; ул. “П. Ю. Тодоров” № 11, 13, 14, 15, 17; ул. “Пловдив” № от 1 до 28 вкл., 30, 30А, 32, 34, 34А, 36, 36А, 36Б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 50, 50А, 50В, 52, 52А, 52В, 54, 54А, 56, 56А, 61; ул. “Черно море” № 4, 6, 7, 7А, 15, 17, 19, 21, 23.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.

Секция № 30 30 00 043
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Бели лом” № 2, 2А, 4, вх.1,2 и 3; ул. “Васил Априлов” № 84; ул. “Г. Кирков” № 36; ул. “Ген. Скобелев” № 41, вх.1,2,3 и 4; №44, вх.1,2,3 и 4, № 68,вх.1 и 2; № 70, вх. 1, 2 и 3 .
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.

Секция № 30 30 00 044
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 24, 25, 26, 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 35, 36, 38, 40; ул. “Ж. Спиридонов” № 3,вх.1,2,3 и 4, № 4, 5,вх.1,2 и 3, № 16, 18, 20, 20А, 22; ул. “Мадара” № 1, 2, 3 и 3А; ул. “Света гора” №2, вх.1,2,3 и 4, №4, вх.1,2,3 и 4 № 18; ул. “Септ. въстание” № 7, вх. 1, 2, 3, 29А, 29Б, 29В.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Тотлебен” № 70 – НУ “Княз Борис І”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Тотлебен” № 70, НУ „Княз Борис І”.

Секция № 30 30 00 045
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Авг. Попов” № 24, 24А, 24Б, 26, 28, 28А, 30, 30А, 32, от 34 до 50 вкл., 52, 53, 53А, 54, 55, 55А, 56 и 64; ул. “Свети Райко Шуменски” № 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37; ул. “А. Паскалева” № от 1 до 12 вкл.; ул. “Ген. Тотлебен” № 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 5, 7, 8, 9; ул. “Граф Игнатиев” № 2, 4, вх. 1, № 5, 6, 7, 7А, 7Б, от 9 до 24 вкл.; ул. “Д. Попов” № 9, от 11 до 14Б вкл., от 16 до 20вкл. и 22; ул.“Белмекен” № 23, 25, 27, 29; ул. “Индже войвода” № 2, 2А, 3, 5, 11; ул.“Крали Марко” № 4; ул. Света гора” № 1, 1А, 3, 7, 9, 11, вх.1 и 2, № 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 19А; ул. “Септ. въстание” № 1, 3 и 3А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Авг. Попов” № 22 – ДГ „Брезичка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Авг. Попов” № 22 – ДГ „Брезичка“.

Секция № 30 30 00 046
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Антим І” № 24А, от 26 до 34Б вкл., 36, 40; ул. “Ген. Гурко” № 3, 8, 10, 10, вх.1, 14, 16, 20, 22А, 24, 26, 26А; ул. “Димчо Дебелянов” № 1, 2, 2А, 3, 4, 10, вх.1, 11, 12, 13, 13А, 15 и 17, вх.1; ул. “Белмекен” № 2, от 4 до 13 вкл., 15, 17, 17, вх.1, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. “К. Иречек” № 2, 4, 5, 8; ул. “П. Хитов” № от 1 до 10 вкл. и 12; ул.“Средец” № 4 и 6; ул. “Страхил войвода” № 1, вх.3 и 4, № 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, ул. “Чавдар войвода” № 3, от 5 до 12 вкл.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, хотел „Шумен“.

Секция № 30 30 00 047
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Брегалница” № 3, 3А, 4 и 5; ул. “Вардар” № 1 от 3 до 29 вкл., от 32 до 40 вкл., от 42 до 47 вкл., 49, 49А, 49Б, 50; ул. “Вл. въстание” № 195, 197, 199, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 246А, 248, 248А, 252, 254, 255, 256, 257, 257А, 258, 258А, 260, 262, 266, 268; ул. “Ильо войвода” № 1, 1А, 3, 3, вх. 1 и 3, № 4, 5, от 7 до 26 вкл., от 28 до 33 вкл., 35, 40, 62; ул. “Перущица” № 5, 5А, 6, 8, 12, 14; ул.“Райна Княгиня” №15, 24, 24А, 26; ул. “Сан Стефано” № 54, 56, 56А, 62, 65, 67, 67А, 69, 75, 77, 79; ул. “Хаджи Сава” № 1, 2, 5, 9, 11, 13; ул. “Съединение” № 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215; ул. “1300г. България” № 9, 10, 11, 13.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 138 – клуб на пенсионера № 7.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 138 – клуб на пенсионера № 7.

Секция № 30 30 00 048
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Акварел” № 1, 1А, 2, 3, 3А, 6; ул. “Бачо Киро” № 5, 7; ул. “Васил Левски” № 1А, 3, 4, 5, 6, 8 от 10 до 15А вкл., 17А, 19, 19А, от 21 до 28А вкл., 30, от 32 до 38А вкл., 42, 43, 43А, 44, 46А, от 48 до 53 вкл., 55; ул. “Г. Бенковски” № от 1 до 8 вкл., от 10 до 14А вкл.; ул. “Иван Вазов” № 1, 2А, 3, 5, 7, 13; ул. “Н. Михайлов” № от 1 до 6А вкл. и 8; ул. “Оборище” №№ 1, 7, 7А, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 31,вх.1 и 2, № 33, 35, 37, 39; ул. “Порек” № от 81 до 84А вкл., от 86 до 89 вкл., 100 и 102; ул. “Райна Княгиня” № 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 9, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 18, 20; ул. “Сан Стефано” № 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11, 12, 12А, 14, 16, от 18 до 25 вкл., от 27 до 32 вкл., 34, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50,вх.1,2 и3, № 51, 51А, 51Б, 51В, 53, 55, 57, 59, 59А, 59Б, 61; ул. “Стефан Караджа” № 1, 1А, от 3 до 12 вкл.; ул. “Хаджи Димитър” № от 2 до 8 вкл., 10, 12, 13, 14, 16; ул. “Съединение” № 72, 72А, 74, 76, вх. 1 и 2, № 78, вх.1 и 2, 80, вх. 1 и 2, 82, 84, 86, 86, вх.1,2 и 3, № 88, 90, 90А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 114, 118; ул.“Шейново” № от 1 до 7 вкл.; ул. “Шипка” № от 2 до 10 вкл. и 12.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СУ “П. Волов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СУ “П. Волов”.

Секция № 30 30 00 049
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Авг. Попов” № 8, 8А, 10, 10А, 12, вх.1, 12А, от 14 до 20 вкл., 23, 25; ул.“Свети Райко Шуменски” № 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; ул. “Антим І” № 1, 2, 3, 4, 4А, от 6 до 20 вкл., 22, 22А, 23, 23А, 25; ул. “Момчил войвода” № 1, 2, 3, 5, 6; ул. “Найден Геров” № 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 13, 17, 19, 19А, 21, 32, 34, 34А, 38А; ул. “Оборище” № 2, вх.1 и 2, № 4, вх. 1 и 2, № 6, 8; ул. “Отец Паисий” № 27, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 43А, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А, 64, 66; бул. “Симеон Велики” № 74, вх.1, 74В, 76; ул. “Тодор Икономов” № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 13, 15, 18, 19, от 21 до 31 вкл., 33, 34, ул. “Филип Тотьо” № от 1 до 8А вкл. и 10.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Авг. Попов” № 22 – ДГ „Брезичка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, хотел „Шумен“.

Секция № 30 30 00 050
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Богориди” № 11, ул. “Г. Кирков” № от 2 до 10А вкл., 12, 14, 14А, 16, 16А, 18; ул. “Д-р П. Берон” № 29, 31, 31А, 33, 41, 43, 45, 47, 49, 51; ул. “Македония” № 50, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 58А, 59, 59А, 61, 63, 65, вх. 1; ул. “Н. Попович” № 26, 28, 39, 41; ул. “Ружа Т. Северина” № 23, 23А, 23Б, 25; ул. “П. Парчевич” № 9, 11, 13, 17, 19, 21, 26, 50, 50А, 54, 54, вх. 1; ул. “Септ. въстание” № 14; ул. “София” № 1, 2, вх.1,2 и3, №3, 5, 5А, 7, 7 вх.1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 33.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Д-р Петър Берон” № 50 – ДГ „Златна рибка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, „Македония” № 40 Магазин за хранителни стоки „Булмаг”.

Секция № 30 30 00 051
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 45, 50, 58, 72, вх. 1 и 2, 78, 80, 80А; ул. “Д-р П. Берон” № 56, 56А, от 58 до 64А вкл., 66, 69, 72; ул. “Марица” № 26, вх. 1, 2, 3; №28, 30; ул. “П. Парчевич” № 23, 25, 31, 31, вх. 1, 2, 3, 4; ул. “Септ. въстание” №20, вх.1,2 и 3, № 26, 28, 28А, 30, 41, 61, 61А, 65, 67, 69; ул. “София” № 22, 24, вх.1, 2, 3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Д-р П. Берон” № 50 – ДГ „Златна рибка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.„Ген. Скобелев” № 33 – читалище „Пробуда”.

Секция № 30 30 00 052
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 73А, 73Б, 75, 75А, 75Б, 77, 77А; ул. “Пета” № 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 37, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68 и 70; ул. “Първа” № от 1 до 19 вкл., от 21 до 39А вкл.; ул. “Седма” № 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 15Б, 17, 18, 19, 20, 22, 22А, 25, 26, 26Б, 55, 63, 65, 65А, 67; ул. “Трета” № от 1 до 15 вкл., 17, 19, 21, 23, 25; ул. “Четвърта” № от 1 до 6 вкл., 8, 10, 12, от 14 до 18А вкл., 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 50, 62, 64.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Соф. шосе” № 2 – ДГ „Пролетна дъга“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.„Ген. Скобелев” № 93 – кафе- аперитив.

Секция № 30 30 00 053
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 82, 84, 84А, 86, 88, 88А, 90, 90А, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 120А, 122, 124, 126; ул. “Л. Димитрова” № от 1 до 14 вкл.; ул. “Марица” № 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95А, 97, 99, 101, 101А, 103, 105, 107; ул. “М. Палаузов” № 1, 4, 6, 6А, 7, 8, 10, 15, 16, 18; ул. “Пролет” № 1, 2, 3, 3А, 5, 5А; ул. “Соф. шосе” № 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19; ул. “Царевец” № 1, от 3 до 16 вкл., 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Соф. шосе” № 2 – ДГ „Пролетна дъга“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул.”Митко Палаузов” №6, кафе „Елза“.

Секция № 30 30 00 054
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” № 28А, 30, 32А, 34, 36, 36А, 38, 40, 46, вх. 1, 2, 3, 4 и 5, № 56, 58, 62, 62, вх.1, 64, 67А, 68, 69, 70, вх. 1, 2, 3; 72, вх. 1, 2, 3; ул. “Г. Кирков” № 19, 20, 20, вх.2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул.“Македония” № 44, 46, 48, 49, 51; ул. “Н. Попович” № 6, 8, 10, 12, 14, 20, 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А; ул. “Ружа Тенева – Северина” № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13, вх.2, 15, 17, 19; ул. “П. Парчевич” № 44, 46, 46А; ул. “Септ. въстание” № 6.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Н. Попович” № 1 – ОУ “Е. Марковски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Македония” № 40-Магазин за хранителни стоки „Булмаг”.

Секция № 30 30 00 055
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Братя Миладинови” № 1, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, вх.1 и 2, № 13; ул. “Васил Априлов” № 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 61, вх.1 и 2, № 61В; ул. “Кирил и Методий” № 70, 74, 74, вх.1, 76, 78, 78А, 80; ул. “К. Величков” № 1, 3, 5, 6, 8, 10; ул. “Македония” № 10, 12, вх. 1, 2, 3, №19, вх. 1 и 2, №21, 23, 24, вх. 1 и 2, № 25, 29, вх. 1 и 2, №30, 30А, 32, 32А, 34, 34А; ул. “Н. Попович” № 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, вх. 1, 2; ул. “П. Парчевич” № 22, вх.1 и 2; ул. “С. Доброплодни” № от 3 до 8 вкл.; ул.“С. Врачански” № 1, 2, 3, 4, 6.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Н. Попович” № 1 –ОУ “Е. Марковски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Св.св. К. и Методий” № 66, Магазин за мебели.

Секция № 30 30 00 056
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Боян Пенев” № 1, 2, 2А, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 11; ул. “Ил. Р. Блъсков” №5, 10, 11, 13, 14, 19, 21А, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32; ул.“Катюша” № 1, 3, 4, 5, 7, 7А от 8 до 14 вкл., 16 и 18; ул. “Кирил и Методий” № 59, 59А, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 86А, 88, 88А, 90, 90А, 92, 94, 96, 98, 98А, 100, 100А; ул. “Македония” № 3А, 5, 6, вх. 1, 2 и 3, 9А, 11, 11А, 13, 15, 17; ул. “Отец Паисий” № 1, 2, 3, 3А, 5, 8, 10, 10А, от 12 до 24 вкл., 26, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 42А, 44; ул. “Петър Парчевич” №2, 4, 4А, 6, 8, 14, 18, вх. 1, 2, 3, 4 и №20; бул. “Симеон Велики” № 52, 54, 56, 58; ул. “С. Врачански” № 13, 13Б, 14, вх.1,2,3 и 4, № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30.
Място за гласуване: гр. Шумен бул. “С. Велики” № 62 – Професионална гимназия по икономика.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 62, Професионална гимназия по икономика.

Секция №30 30 00 057
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” № 97, 99, 114, 116, вх.1,2 и 3; пл. “Освобождение” № 2, 7, 11; ул. “Д. Благоев” № 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15; ул.“Л. Кошут” № 1, 1А, 2, от 5 до 13 вкл.; ул. “П. Владигеров” № 1 и 12, ул. “Плачковци” № 1, 4, 4А, 8; бул. “Симеон Велики” №67, вх.1,2 и 3, № 69, вх.1,2 и3, № 71, вх.1,2 и 3, №73, вх.1,2 и 3 и № 81; ул. “Трапезица” № 1, 1А, 3, 6; ул. “Хр. Ботев” № 1, 2, 3, 5, 6, 7, от 9 до 17 вкл., 19, 20, 21; ул. “Цар Иван Асен ІІ” №8, 10, 28; ул. “Цар Калоян” №3, 5, 7, 12А, 13, 13А, 19А, 20, 22, 24; ул. “Цар Освободител” № от 108 до 112 вкл., 114, от 116 до 122 вкл., 124, 125, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 139, 147, от 149 до 152А, 161, 163, 165; ул. “Цар Шишман” № 1, 3, 3А, 5.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “С. Велики” № 62 – Професионална гимназия по икономика.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 62, Професионална гимназия по икономика.

Секция №30 30 00 058
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Батак” № 1, 3, 5, 8; ул.“Битоля” № от 1 до 13 вкл.; ул. „В. Левски” № 29, вх. 1,2,3 и 4; ул. “В. Петлешков” № от 1 до 15 вкл., 17, 19, 21, 23, 23А; ул. “Вл. въстание” № 216, 218, 220, 222, 224;, ул. “Д. Маринов” № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А; ул. “Добри Войников” № 1, 7, 9, 9А, 9Б; ул. “Добро поле” № от 1 до 12 вкл. и 14, ул.“Крум Арнаудов” № 1, 3, 5, 6, 6А, 8; ул. “Охрид” № 18, 22, 24, 26, 28А, 34, 36, 38, 42, 42А, 44, 48, 48А, 50, 50А; ул. “Прилеп” № от 4 до 12 вкл., 14, 15, 22; ул. “Скопие” № 17, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 28, 29, 31; ул. “Ст. Янев” № 2, 3, 3А, от 5 до 14 вкл., 16, 16А; ул. “Струга” № от 1 до 15 вкл., 17, 18, 19, 21, 22, 24, 24А; ул. “Съединение” № 117, вх. 1 и 2, 119, 119А, 121, 121А, 123, 125, 127, 127Б, 129, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159А, 161, 163, 165, 167, 167А, 169, 171, 173 и 175.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СУ “П. Волов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СУ “П. Волов”.

Секция № 30 30 00 059
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен ул. “Андрей и В. Стоянови” № 10, 12, 14, 16 и 22; ул. “Боримечка” № 1, 1А, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 22; ул.“Вл. въстание” № 173, 173А, 175, 175А, 177, 185, 187, 189, 189А, 191, 193, 194, 196, 198, 200, 200А, 202, 202А, 204; ул. “Вл. Вичев” № 1, 3, 5, 8, от 10 до 16А вкл., 18, от 20 до 23 вкл.; ул. “Д. Войников” № 2, 4, 6, 6А, 8, № 8, вх. 1, 8А, 8Б, 10, 12, 14, 15, 16, 18; ул. “Мизия” № 3, 4, 4Б, 5, 6, №6, вх.1, 9, 10, 11, 12, 14; ул. “Охрид” № 1, от 4 до 14 вкл. и 17; ул. “Поп Андрей” № 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 5, от 7 до 14 вкл., от 16 до 30 вкл., 32, 32А; ул. „Порек” №356; местност „Порек” № 12, 66, 197, 329, 356 и 411; ул. “Скопие” № от 1 до 3 вкл., от 5 до 16 вкл.; ул. “Съединение” № 68, вх. 1 и 2, 68А, 111, 113; ул.“Черешово топче” № 1, 1А, 2, вх.1 и 2, № 6, 8, 9, 12, 13.
Място за гласуване: гр. Шумен ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.

Секция № 30 30 00 060
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “В. Друмев” № 3, 8, 10, 10А, 11, 12, 12А, 14, 14А, от 17 до 24 вкл., 26, 35, 45, вх.1,2 и 3; ул. “Кирил и Методий” № 41А, 47, 49, 52, 56, вх.1, 66, вх1 и 2; ул. “Л. Каравелов” № 26, 26А, от 32 до 36 вкл., 38, 40, вх. 2, 42, 42А, 42В, 44, 46; ул. “Н. Бозвели” № 22, вх.1 и 2, № 27, 27А, 28, 29, 33, 35; ул. “Н. Коперник” № 4, 4А, 6, 6А; ул. “Х. Ангелов” № от 1 до 6 вкл., 8, 10, вх. 1 и 2, №13, 14, вх.1, 15, 15А, 18, 18А, 20, 26, 28, 30.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Харалан Ангелов” № 17А – ОУ “Димитър Благоев” .
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Харалан Ангелов” № 17А – ОУ “Димитър Благоев” физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 061
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “В. Друмев” № 37; ул. “Васил Априлов” № 18, вх.1,2 и 3, №25, 26, 26А, 27; ул. “Д-р П. Берон” № 2, 2, вх.1 и 2, №4, вх.1,2,3,5 и 6, № 7, 9, 9А, 10, 11, 13, 15; ул. “К. Пейчинович” № от 2 до 4А вкл., от 6 до 11вкл., 13, 14, 15; ул.“Марица” № 16, 16А, 18 вх.1 и 2; ул. “Ружа Тенева – Северина” № 2, 4, 6, вх.1, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26; ул. “Х. Ангелов” № 19, 19А, 23, 25, 25А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Харалан Ангелов” № 17А-ОУ “Димитър Благоев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Харалан Ангелов” № 17А – ОУ “Димитър Благоев” физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 062
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Д-р П. Берон” № 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 46; ул. “К. Пейчинович” № 16, 18, 19, 21, 23, 23А; ул.“Китка” № от 1 до 3 вкл., ул. “Македония” № 62, 62А, 64, 68, 70, 70А; ул. “Марица” № 20, 22, вх.1,2 и 3, № 24, вх.1,2,3 и 4; ул. “Ружа Тенева – Северина” № 29, 35, 35А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Д-р П. Берон” № 50 – ДГ „Златна рибка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Петър Берон” № 50, ДГ „Златна рибка“.

Секция № 30 30 00 063
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе” № 4, вх.1,2,3,4 и 5, № 6, вх.1 и 3, № 6А, 8, 12, вх.1,2,3,4 и 5, № 14, вх.1,2 и 3, № 14А; № 16, вх.1 и вх.4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Соф. шосе” № 2 – ДГ „Пролетна дъга“
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Митко Палаузов” № 6, кафе „Елза”.

Секция № 30 30 00 064
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ален мак” № 1, 2, от 4 до 14А вкл.; ул. “Божур” № 3, 3А, 5, 7, 9, 11; ул. “Васил Априлов” № 3, вх.1,2,3 и 4, № 5, ул. “Вит” № 1, 3, 5, 7, 9; ул. “Перуника” № 2, 4, 6, 6А, 8, 12, вх.4, № 16, вх.1 и 3,; № 16В; ул. “Марица” №14, вх.1,2,3,4 и 5, № 47, вх.1,2 и 3, № 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59А, 61.
Място за гласуване: гр. Шумен ул. “Харалан Ангелов” № 17А – ОУ “Димитър Благоев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Харалан Ангелов” № 17А – ОУ “Димитър Благоев” – физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 065
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “В. Пискова” № от 2 до 6 вкл., 8, 8А; ул. “Вит” № 4, 6, 8, 10, 12, вх.1 и 2; ул. “Ж. Попов” № 1, 2А, 4, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 12, 16, 17, 19, 22, ул. “Кирил и Методий” № 15, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, от 25 до 32 вкл., 35, вх.3, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 50; ул. “Лом” № от 1 до 4вкл., 6, 8, 8А, 10, 13; ул. “Л. Каравелов” №№ 1, 2, 3, 4А, 6, 7, 8, 10, 11, от 13 до 22 вкл., 29, 31; ул. “Московска” № от 4 до 15 вкл., 17, 17А, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, ул. “Н. Бозвели” № 1, 2, от 5 до 10 вкл., 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21А; ул. “П. Волов” № 49, 51, 53.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Л. Каравелов” № 4 – ДГ „Латинка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Л. Каравелов” – Медицински център „Ноневи”.

Секция № 30 30 00 066
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” № 69, 71, 75, от 77 до 80А вкл., 82, 84, 86, от 88 до 92 вкл., 94, 96, 98, 104, 106, 106А, 110, 112; ул. “Д-р П. Кърджиев” № от 1 до 10 вкл.; ул. “Беласица” № 2, 4, 6, 8, 9, 11; ул. “П. Делян” № 1, 5, вх.1 и 2, № 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 16А; бул. “Славянски” № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 78, 80; ул. “Ст. Чилингиров” № от 2 до 12 вкл., 14, 15, вх. 1 и 2 и № 16; ул. “Цар Асен” № 2, 3, 5, от 7 до 19 вкл.; ул. “Цар Освободител” № 88, 99, 101, 103, вх. 2, 104, 105, 106, 107; ул. “Цар Петър” № 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 8, 8А; ул. “Я. Сакъзов” № 3, 5, 5А, 6, вх.4, № 8, вх. 3, № 11 и 13.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Славянски” № 72 – ДКТ „Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Славянски” № 72 – ЦПЛР-ОДК.

Секция № 30 30 00 067
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ал. Стамболийски” № 14, вх. 1,2,3 и 5, № 14А, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24; ул. “Априлско въстание” № от 33 до 51 вкл., 53; ул. “Ат. Вълчев” № от 4 до 9 вкл.; ул. “Вл. въстание” № 125, 127, 129, 129А, 131, 133, 135, 137, 137Б, 139, 139А, 139Б, 139В, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 162; ул. “Възрожденец” от 1 до 5А вкл., 8, 8А, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 18; ул. “Ивайло” № от 3 до 11 вкл., 13, 13А, 15, 18, 18А, 19, 21, 23, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 29, вх. 1 и 2 № 31, 32, 34 и 35; ул. “Драгоман” № 17, вх. 1, 2 и 3, № 21, 21А, 23, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 32А; ул. “Пирот” № от 1 до 6 вкл., от 8 до 15 вкл., 17, 18, 20, 20А, 22; ул. “Порек” № 6, 9, 24, 37, 38, 44, 77, 79, 80А, 80Б, 80В, 123.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 99 – ДГ „Слънце“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95 А – Клуб на пенсионера № 4.

Секция № 30 30 00 068
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ал. Стамболийски” № 1, вх.1, 2 и 3; № 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12; ул. “Априлско въстание” № 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 24, 25, вх.1 и 2, №26, 26А, 28, 28А, 28Б, 30, 30А, 32, 32А; ул. “Вл. въстание” № 141, 141А, 143, 143А, 145, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161А, 163, 163А, 166, 168, 168А, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182А и 184; ул. “Войвода” № от 2 до 14А вкл., 16, 16А, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34; ул. “Герила” № 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. “Драгоман” № 5, 7, 8, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; №9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 22А; ул. “К. Шкорпил” № 1; ул. “Опълченец” № 1; местност „Порек” № 315; ул. “Съединение” №101, вх. 2 и №101А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.

Секция № 30 30 00 069
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Бунтовник” № от 1 до 13А вкл., 15; ул. “Вл. въстание” № 85, 87, 87А, 89, 91, 93, 93А, от 95 до 102 вкл., от 104 до 108 вкл.; ул. “Възрожденец” № 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 20, 22А, 24, 40, 50; ул. “Г. Рафаилов” № 3; ул. “Искра” № от 1 до 8 вкл., 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26; бул. “Велики Преслав” № 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 49, 49А, 53; ул. „Народни будители” №11, 22, 24, 26, 28, 32, 77 и 95; ул. „Независимост” № 23; ул. “Петра” № 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 38А, 40; ул. “Порек” № 64, 65, 67, 68, от 71 до 74А вкл., 76, 76А, 76Б; ул. “Правда” № 1, 2, 2А, 3, 7, 13, 25, 29; ул. “Сакарка” № 6, 13; ул. “Свобода” № от 1 до 6А вкл., 8, 8А, 10, 14, 14А, 18; ул. “Септемврийци” № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А; ул. “Спартак” № от 3 до 21 вкл., 23, 25, 25А, 26, 27, 27А, 29, 30, 42; ул. “Христо Генчев” № 47, 47А, 49, 49А, 51, 51А, 53, 53А, 55; ул. “Червени ескадрони” № 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, от 7 до 15А вкл., от 17 до 23 вкл., 25, 27, 29, 29А, 31, 31А, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 39А; местност „Куванлък” № 60.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Червени ескадрони” № 22 – ШУ “Еп. К. Преславски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Червени ескадрони” № 22 – ШУ “Еп. К. Преславски”.

Секция № 30 30 00 070
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Априлско въстание” № 52, от 54 до 59А вкл., 61, 61А, 63, 63А, 65; ул. “Брезник” № от 2 до 8 вкл., от 10 до 20 вкл., от 22 до 23А вкл., от 25 до 38А вкл., 40, 40А, 44; ул. “Вл. въстание” № от 110 до 124А вкл., 126, 126А, 128, 134, 136, 136А, 138, 140, 142, 144; ул. “Драгоман” № 27, 29, 29А, 31, 33, от 35 до 44А вкл., 46, 46А, 48, 50, 54; ул. “8-ми март” № от 2 до 20 вкл., 22, 24, 26, вх.1 и 2; ул. “Петра” № 18, 20, 22, 22А, 25, 27, 29, 29А, 29Б, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А; ул. “Хр. Генчев” № 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 99 – ДГ „Слънце“
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95 А Клуб на пенсионера № 4.

Секция № 30 30 00 071
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, бул. “Велики Преслав” № 9, вх.1 и 2; ул. “Милин камък” № от 1 до 15 вкл., 17, 17А, 18, вх.1 и 2, № 18А, 18Б, от 22 до 28А вкл., 30, 30А, 32; ул. “Петра” № 1 от 4 до 13 вкл., 15, 16, 19, 19А, 21, 23; ул. “Победа” № 2, 2А, 4, 4А, 6, вх.1, 2, 3 и 4, №6А, 6Г, 7, 9, 11, 14, 15, 15А, 16, 20, 22, 25; ул. “Съединение” № 66, вх.1 и 2, №83 вх.1,2,3 и 4, № 95, вх.1 и 2, № 97, вх.1 и 2, № 97А; ул.“Козлодуй” № 1, 3, 4, 6, 9, 11.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95А – Клуб на пенсионера № 4.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95А Клуб на пенсионера № 4.

Секция № 30 30 00 072
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” №59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72; ул. “Кл. Охридски” № 1,1А, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, от 10 до 17А, 19, 21, 23, 25; ул. “П. Волов” № от 1 до 5А вкл., 7, 7А, 8, 9, от 11 до 17 вкл., 19, 27; ул. Пенчо Славейков” № от 2 до 12 вкл. и 14; ул. “Княз Борис І” № 2, 2А, от 4 до 9 вкл., 16, 18, 18А, 20, 20А, 22, 22А, 24, 26, 28; ул. “Цар Освободител” № 20, вх. 1 и 2, № 20А, 20Б, 22, вх. 1 и 2, 24, вх.1 и 2, 71, вх. 1, № 71А, 73.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “П. Волов” № 2 – читалище “Напредък”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул.“П. Волов” № 2 – читалище “Напредък”.

Секция № 30 30 00 073
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ат. Стойков” № 5, от 7 до 12 вкл. 14, 15; ул. “Етър” № 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. “Кирил и Методий” № 4, от 6 до 12 вкл., 14, 16; ул. “Кл. Охридски” № 35, вх. 1,2,3 и 4; ул. “П. Волов” № 35, № 35А, от 37 до 41А вкл., от 42 до 46 вкл., 52, 52А, 54; бул. “С. Велики” № 44, вх.1 и 2, № 46, вх.2 и 3, № 59; ул. “Цар Освободител” №64, вх.1,2,3,4 и 5, № 80, 81, 81А, 83, 83А, 86, 87, 89, 91, 95.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Марица” № 12 – Детска ясла №6.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Симеон Велики” № 40, Спортна зала „Младост”.

Секция № 30 30 00 074
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ален мак” № 15, от 17 до 24 вкл., от 26 до 33А вкл., от 35 до 38А вкл., 40, 40А, 42, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 54А; ул.“Божур” № 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 14; ул. “Теменуга” № 1, 1А; ул. “Невен” № 3, 3А, 4, 4А, 6; ул. “Перуника” № 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26; ул. “Гиньо Писков” № 2, 4, от 6 до 10 вкл., 12, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 28А; ул. “Марица” № 2, вх.1 и 2, №4, вх.1 и 2, № 6, вх.1 и 2, № 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, вх. 1, 2, 3, 4 и 5, 45; ул. “П. Волов”№ 56, 58, 60, вх. 1,2 и 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Марица” № 12 – Детска ясла №6.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Симеон Велики” № 40, Спортна зала „Младост”.

Секция № 30 30 00 075
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ал. Константинов” № 15, 15А, 17, 21, 23, 23А, от 25 до 30 вкл., 46, 60, 64 и 66; ул. “Ален мак” № 39, 39А, 41, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 56, 56А, 57, от 59 до 70 вкл., от 73 до 87 вкл., 89, 91, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, вх.1 и 2, № 125; ул. “Червена роза” № 1, 2, от 4 до 17А вкл., 19, 21, 21А, 22, 23; ул. “Еделвайс” № 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 12; ул. “Марица” № 1, 3, 5, 5А, 7, 9; ул. “П. Българанов” № от 1 до 14А вкл., 16, 18, 18А, 19, 20, 20А, от 22 до 30 вкл., 32, 32А, 34, 34А, 36; местност “Смесе” № 8, 10, 16, 90, 91, 103, 143, 186, 230 и 337; ул. “Спортист” № 1; ул. “Стадион” № 17; ул. “Александър Пушкин” № от 1 до 4 вкл., 7А, 8, 9, 17; ул. “Университетска” № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 29А; ул. “Х. Българанова” № от 2 до 6 вкл.; ул. “Цв. Кънчева” № от 1 до 11 вкл.,15, 16, 17, 19, 19А, 20Б, 71; ж.к. “Южен бряг” № 1, вх. 1, 3 и 4, №3, вх. 1 и 2, №4, 5, вх. 1 и 2, № 6, 7 и 8.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Цвята Кънева” № 12 – ДГ “Щурче”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Цвята Кънчева” № 12, ДГ „Щурче”.

Секция № 30 30 00 076
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Ив. Александър” № 42, 42А, 44, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 60; ул. “М. Дринов” № от 2 до 6 вкл., 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 31; ул.“Хан Кормисош” № от 3 до 9 вкл.; ул. “Р. Попов” № от 3 до 7А, от 9 до 22 вкл.; бул.“Славянски” № 8, вх. 1 и 2, № 10, 16, 20, 26 вх. 1 и 2, 26 Б, 32; ул. “Хан Крум” № от 1 до 9А вкл., от 11 до 19 вкл., 21, 21А; ул. “Хан Омуртаг”№ от 1 до 3А, от 5 до 14А вкл., от 16 до 18А вкл., 20, 20А, 22; ул. “Хр. Смирненски” № от 1 до 8 вкл., от 10 до 15 вкл., 17 и 19,.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Хр. Смирненски” № 9 – НУ “Ил. Р. Блъсков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул.”Велики Преслав”, Детска кухня.

Секция № 30 30 00 077
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” № 6, от 8 до 14 вкл., 33, 41, 43, 45, 45А, 45Б, 45В, 47, 47А, 53, 53А, 55, 57, 59, 61, 61 вх. 1 и 2, 63, 69.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Хр. Смирненски” № 9 – НУ “Ил. Р. Блъсков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул.”Велики Преслав”, Детска кухня.

Секция № 30 30 00 078
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “А. Константинов” № 4, вх. 1 и 2, 6, 8, вх.1 и 2, 9, 11, 13, 20, 24; ул. “Цар Иван Александър” № 17, от 19А до 29 вкл., 31, 34, 34А, 36, 37, 39; бул. “Плиска” № 30, 32, 34, вх. 1 и 2; ул. “Хан Сабин” № от 2 до 11 вкл., 13; ул. “Хан Тервел” № 2, 4, 6; ул. “Хан Аспарух” № 1, от 3 до 8 вкл., 10, вх. 1, № 11, 13, 15, 17; ул. “Хр. Смирненски” № 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26; ул. “Цар Освободител” № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Хр. Смирненски” № 9 – НУ “Ил. Р. Блъсков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул.”Велики Преслав”, Детска кухня.

Секция № 30 30 00 079
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” №3, 5, 7А, 9, вх. 1 и 2, 9А, № 11, от 13 до 16А; ул. “Кубрат” № 1, 3, вх. 1 и 2 и №8, бул. “Плиска” № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 26; ул. “Цар Освободител” № 1, 3, 7.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни”, физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 080
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, бул. “Славянски” № 1, 3, 5 вх.1,2,3 и 4, №7, вх. 1,2 и 3, №9 вх.1,2 и 3, №11, 13, вх. 1 и 2; комплекс „Херсон“ № 1 вх.1 и 2, № 2, вх.1,2,3 и 4, № 3,вх.1,2 и 3, №4 вх.1,2 и 3, №5, 6, вх. 1, № 8, 9, вх.1,2 и 3, №14 вх.1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни” .
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни”, физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 081
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, пл. България № 2; ул. “Й. Екзарх” № 2, 3, 5, 6; бул. “Велики Преслав” № 1, вх.1,2,3,4 и 5, №3, вх.1 и 2, № 5, вх.1 и 2, № 6, 6А, 8, 10, ул. “Патлейна” № 2, вх. 1 и 2, № 3, 3А, от 5 до 9 вкл.; бул. “Преслав” № 6, 8, 10, 10А, 12; бул.“Мадара” № 38, 40, 42, 44; ул. “Черноризец Храбър” № 1, от 3 до 6А вкл. и 8.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 35 – СУ “Сава Доброплодни”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни”, физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 082
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “К. Преславски” № 2, вх.1,2 и 3, № 3, 5, 9, 9А; бул. “Велики Преслав” № 12, 22, вх.1 и 2, № 30, вх.1, 2 и 3, №38, 40, 42; ул. “Пр. Григорий” № 6, 6А, 8, 10, вх. 1 и 2; бул. “Преслав” № 3, вх.1,2 и 3, №5,вх.1 и 2, №7, 7А, 9, 9А, 14, №18, вх.1, 2 и 3, № 22, вх.1, 2 и 3, № 32, вх.1, 2 и 3, № 32Б, 38; ул. “Селиолу” № 28, 28А; ул.“Съединение” № 62, вх. 1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Преслав” № 5 – Клуб на пенсионера № 16.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен бул. ”Преслав” № 5 – Клуб за пенсионера №16.

Секция № 30 30 00 083
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Вл. въстание” № 88, 88А, 90, 90А; бул. “Велики Преслав” № 11, 13, 15, 17, 21, вх.1,2,3 и 4, №33, вх.1 и 2, №37, 39, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60Б; бул. “Преслав” № 46, вх.1 и 2, № 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60; ул.“Селиолу” № 25, 27, от 39 до 44 вкл., 46, 46А; ул. „Христо Генчев” № от 34 до 40 вкл.; ул. “Шести септември” № 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 13.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 – 2-ро ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. ”Стефан Изворски” № 14 – бивш магазин „Свищов”.

Секция № 30 30 00 084
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “В. Папазов” № 40, 42, 42А, 44, вх. 1 и 2; ул. “Вл. въстание” № 57, 59, 59А, 61, 61А, 63, 63А, 65, 67, вх. 1, 69, 71, от 73 до 82 вкл.; ул. “Иван Моллов” № 2, 10; бул. “Велики Преслав” № 68, 68А, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 86А, 88, 92, 94, 94А, 96, 96А, 98А, 100, 100А; ул. “М. Борисов” № 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 10А, 12, 14; ул. “Преслав” № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, от 61 до 90А вкл., 92, 93, 129, 137, 145; ул. “Република” № от 1 до 8А вкл., от 10 до 24 вкл.; ул. “Хр. Генчев” № от 23 до 33 вкл.; ул. “Шум. комуна” № от 1 до 21А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.

Секция № 30 30 00 085
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Иван Рилски” № 2, 5 вх.1, 2 и 3; ул. “М. Борисов” № 13, вх.1, 2 и 5, 13А, 13Б, 15, вх.1 и 2, 15А, 17, вх. 1 и 2; ул. “Н. Рилски” №4, вх. 1,2 и 3, 6, вх.1,2 и 3; ул. “Пчелина” № 13.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Шуменска комуна” № 20 – търговски обект.

Секция № 30 30 00 086
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. „Алдемировци” № 23, 28, 30, 30А, 32, 34; ул. “Вл. въстание” № 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 43А, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 56, 58, 58А, 62, 64, 64А, 66, 66А, 68А, 70, вх. 1, 2 и 3; ул. “Иван Рилски” №1, вх. 1, 2 и 3, № 13, вх. 2; бул. “Ришки проход” № 33, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 58, 58А, 60, 62, 62А, 64, 64А; ул. “М. Борисов” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. “Република” № от 25 до 50 вкл.; ул.“Хр. Генчев” № 1, вх. 1, 2 и 3, №1А, от 3 до 5 вкл., 7, 10, 12, 14, 15, 15А, 18, 20, 22; ул. “Шум. комуна” № 22, вх. 1 и 2, №23, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31, 31А, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 39, 39А, 41, 41А, 43, 43А, 45, 45А,47, 47А, 47Б, 49, 49А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Шуменска комуна” № 20 – търговски обект.

Секция № 30 30 00 087
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Алдемировци”№ 3, 6, 10, 10А, от 12 до 15 вкл., 17, 18, 18А, от 20 до 22 вкл., 24, 26; ул. “В. Папазов” № 2, вх. 1 и 2, 3А, от 5 до 14А вкл., 16, 17, от 19 до 23А вкл., 25, 31, 33, 38; бул. “Преслав” № 11, 11А, 11Б, 11В, 13, 15, 17, 19, 31, 33; ул. “Селиолу” № от 2 до 7 вкл., 9, от 11 до 15 вкл., 18, 20, 21, 22, 24; ул. “Ст. Изворски” № 1, 4, 6, 8, 12, 14, вх. 2, 14А; ул. “Съединение” № 51, 55, вх. 1, № 59, 61, 63, 65.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 – 2-ро ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – бивш магазин „Свищов”.

Секция № 30 30 00 088
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Тошев” № 1, вх.1,2,3,4,5 и 6, №3, 5; ул. “Добруджа” № 21, вх.1, 2, 3, 4 и 5; бул. “Ришки проход” № 6, 9, 11, 15, 17, 19, 21, вх.3 и 4, №34; ул. “Кубадин” № 16, 18, 20; ул. “Парижка комуна” №1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9; ул.“Съединение” № 12, 16 вх. 1 и 2, №16А, 18, вх. 1, 2, 3 и 4, 18В, 18Г.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 – 2-ро ОУ “Д-р П. Берон” .
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – магазин „Бони оборот”.

Секция № 30 30 00 089
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 9, вх.1,2,3,4,5 и 6; ул. “Кр. Кючюков” № 3, вх.1,2 и 3; ул. “Станционна” № от 1 до 11 вкл. и 13; бул.“Мадара” №29, вх. 1 и 2, №31, 32, вх. 1, 2, 3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 35 – СУ “Сава Доброплодни”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 4 – магазин хранителни стоки „Булмаг”.

Секция № 30 30 00 090
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Добротица” № 23, вх. 1, 2, 3 и 4; бул. “Ришки проход” № 18, 20, вх. 1, 2, 3, 4 и 5, № 24, 26, вх.1, 2, 3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 22 – читалище “Тодор Петков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 24 – читалище „Тодор Петков”.

Секция № 30 30 00 091
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Вл. въстание” № 7, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; №17, 19, 19А, 21, от 23 до 25А вкл.; ул. “Д-р Заменхоф” № от 1 до 8 вкл., 10, 12, 12А, 14, 14А, 16; ул. “Ришки проход” №40, 42, 42А, 42Б, 44, 46, 48, 50, 52; ул. “Силистра” №2, вх. 1, 2 и 3 и №2А; бул. “Мадара” № 27, вх. 1, 2, 3 и 4; ул. „Цветан Зангов” № 12, 16, 18, 34, 36; ул. “Шум. комуна” № 24, вх. 1, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 34А, 36, 36А, 38, 51, 51А, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 61.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 –2-ро ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – магазин „Бони оборот”.

Секция № 30 30 00 092
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Вл. въстание” № от 1 до 5 вкл. и 18, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; ул. “Д-р Заменхоф” № 19, 21, 22, 22А; ул. “Иван Петров” № от 8 до 14 вкл.; бул. “Мадара” № 26; ул. “Шум.комуна” №63, 65, вх. Б, 65А, 65Б, 67, 69, 75.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 12А – ДГ „Космонавт“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 4 – магазин хранителни стоки „Булмаг”.

Секция № 30 30 00 093
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание” № 20, вх. 1, 2, 3, 4, и 5, № 20А, 22, вх.1, 2, 3, 4 и 5; ул. “Силистра” № 4, вх. 1 и 2; ул. “Съединение” №41, 45, вх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
Място за гласуване гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 –2-ро ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – магазин „Бони оборот”.

Секция № 30 30 00 094
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Калиакра” №2, 7, вх.1 и 2, №21, 26, вх. 1 и 2, № 28, вх.1 и 2, №30, вх. 1 и 2; бул. “Мадара” № 1Е, 11, 13, 15, вх. 1 и 2, №19, вх. 1, 2 и 3, №21, 23, вх. 1 и 2, №25, вх. 1, 2, 3 и 4, №28, вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6; ул. “Браила” № 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 12А – ДГ „Космонавт“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 4 – магазин хранителни стоки „Булмаг”.

Секция № 30 30 00 095
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, Дом за стари хора
Място за гласуване: гр. Шумен, местност “Мантово лозе” – Дом за стари хора
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, местност “Мантово лозе” – Дом за стари хора.

Секция № 30 30 00 096
Административни адреси включени в секцията: с. Белокопитово
Място за гласуване: с. Белокопитово, ул. “Ал. Стамболийски”№ 18 – Библиотека
Място за обявяване на избирателния списък: с. Белокопитово, ул. “Ал. Стамболийски”№ 18 – Кметство.

Секция № 30 30 00 097
Административни адреси включени в секцията: с. Благово
Място за гласуване: с. Благово, пл. “Юри Гагарин” № 6 – Читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Благово, пл. “Юри Гагарин” № 6 – Читалище.

Секция № 30 30 00 098
Административни адреси включени в секцията: с. Васил Друмев
Място за гласуване: с. В. Друмев, ул. “Хан Аспарух” № 15 – Читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. В. Друмев, ул. “Хан Аспарух” № 15 – Читалище

Секция № 30 30 00 099
Административни адреси включени в секцията: с. Велино
Място за гласуване: с. Велино , ул. “В. Пискова” № 41 – Клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. Велино , ул. “В. Пискова” № 42-табло на входа на кметството

Секция № 30 30 00 100
Административни адреси включени в секцията: с. Ветрище
Място за гласуване: с. Ветрище , пл. “Толбухин” № 1 – Пенсионерски клуб.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ветрище , пл. “Толбухин” № 1- Кметство.

Секция № 30 30 00 101
Административни адреси включени в секцията: с. Вехтово
Място за гласуване: с. Вехтово, ул. “Дружба” № 2 – Кметство
Място за обявяване на избирателния списък: с. Вехтово, ул. “Дружба” № 2 – Кметство

Секция № 30 30 00 102
Административни адреси включени в секцията: с. Градище
Място за гласуване: с. Градище, ул. “Васил Друмев” № 1 – ЦДГ – фоайе.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Градище,ул. „Георги Димитров” № 52 Поща.

Секция № 30 30 00 103
Административни адреси включени в секцията: с. Дибич
Място за гласуване: с. Дибич, ул. “Кирил и Методий” № 2 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Дибич ул. „Георги Димитров” № 43 кметство.

Секция № 30 30 00 104
Административни адреси включени в секцията: с. Друмево
Място за гласуване: с. Друмево, ул. “Димитър Джуров” № 1 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Друмево, ул. “Димитър Джуров” № 1 – читалище

Секция № 30 30 00 105
Административни адреси включени в секцията: с. Ивански, ул. “Ален мак” № от 2 до 7 вкл.; пл. “Балчик” № от 1 до 10 вкл.; ул. “Бели лом” от №1 до № 37 вкл., № 52, 54; пл. “Цар Борис” №7; ул. “Васил Левски” № от 1 до 19 вкл.; ул. “Вела Пискова” № от 1 до 19 вкл.; ул. “Витоша” от № 1 до № 11 вкл.; ул. “Данчо Тодоров” № от 1 до 12 вкл;, ул. “Дянко Денев”№ от 2 до 26вкл.; ул. “Добри Вълев” № от 1 до 13 вкл., 15; ул. “Ив. Кръстев Ивански” № 12; ул. “Камчия” №1, 3, 5; ул. “Коста Дяков” № 1, 3, 4, 5, 6; ул. “Коста Тодоров” № от 1 до 6 вкл.; ул. “Лом” № от 1 до 34вкл.; ул. “П. Волов” №1, 2, от 4 до 9 вкл., 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29А; ул. “Преслав” № 1, 3, 4, 6, 8; ул. “Плиска” № 3, 5, 7; ул. “Рила” № от 1 до 6 вкл.; ул. “Септември”№ от 1 до 11 вкл.; ул. “Тича” № от 1 до 5 вкл. и 7; ул. “Тодор Маринов” № от 1 до 9 вкл., 11, 12 и 14; ул. “Хаджи Димитър” № 1, 2, 3, 4; ул. “Хр. Ботев” № от 1 до 9 вкл., от 11 до 14 вкл. и 16; ул.“Явор” №1 и 7.
Място за гласуване: с. Ивански, ул. “Иван Кръстев” № 8 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ивански – Поща.

Секция № 30 30 00 106
Административни адреси включени в секцията: с. Ивански, ул. “Авг. Попов” № от 2 до 13 вкл., 16, 17 и 19; ул. “Ал. Стамболийски” № от 1 до 11 вкл., от 14 до 16 вкл., от 18 до 25 вкл., 28, 30, 32, 34 и 36; ул. “Баба Тонка” № от 1 до 5 вкл., 7, 9 ,11, 13 и 15; ул. “Батак” № 1, 2, 4, 8, 10; ул.“Бузлуджа” № 1 и 6; пл.“Цар Борис” № 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 19; ул.“Васил Коларов”№ 1, от 3 до 13 вкл., от 15 до 23 вкл., от 25 до 33 вкл. и 35; Вилна зона № 35; ул. “Васил Минков”№ от 1 до 19 вкл., 21 и 25; ул. “Г. Димитров” от 1 до 7 вкл., 10, 12, 14, 15, от 17 до 20 вкл., от 23 до 38 вкл., 40, от 42 до 49 вкл., 51, 53, 55, 57 и 59; ул. “Генчо Панайотов” № от 1 до 12 вкл., 14, 16, 18, 20, 22 и 24; ул. “Гео Милев” № от 1 до 5 вкл., 7, 10 и 12; ул. “Димитър Благоев” № от 1 до 7 вкл., 13, от 15 до 19 вкл., 23 и 25; ул. “Д. Войников” № 2, 4, 6, 8 и 22; ул. “Добруджа” № 2, 4, 6; ул. “Дружба” № 2, 4, 6; ул. “Дунав” № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18; ул. “Жечо Йорданов” № от 1 до 8 вкл., от 10 до 22 вкл., 24, 26, 28 и 30; ул. “Иван Вазов” № от 2 до 8 вкл.; ул. “Ив. Кръстев Ивански” № 1, 3, 5, 7, 9, от 15 до 26 вкл., от 28 до 33 вкл., 35, 36, от 38 до 48 вкл., 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70; ул. “Ивайло” № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 и 11; ул. “Искър” № 1, 2, 3, 4, 6 и 8; ул. “Иван Дяков” № от 1 до 21 вкл., 23, 25, 27, 29, 31 и 33; ул. “Йордан Иванов”№ от 1 до 11 вкл., 13, 14 и 16; ул. “Козлодуй” № 1, 2, 3, 4, 5 и 7; ул. “Марица” № 1, 2, 3, 4 и 6; ул. “Никола Вапцаров”№ от 1 до 9 вкл., от 11 до 15 вкл.; ул. “Пирин” № 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 8, 10 и 12; ул. “Петко Топчиев”№ от 1 до 6 вкл., от 8 до 12 вкл., 14, 16, 17, 19, 21, 25А, 31, 33, 35, 37, 41 и 42; кв. „Свобода“ № от 2 до 6 вкл., от 8 до 12 вкл. и от 14 до 17 вкл.; ул. “Стара планина” № 1, 3, 4, 5 и 6; ул. “Стоян Петков” № от 1 до 8 вкл., 10, 12, 14, 22; ул. “Стоян Пенчев” № 1, 3, 4, 5, 6, от 9 до 13 вкл., 16, 16А, 20, 22; ул. “Тодор Петков” № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, от 12 до 16 вкл.; ул. “Хан Аспарух” №1, 2, 4, 6, 8 и 16; ул. “Хан Крум” № 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19 и 23; ул. “Хан Омуртаг” № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 12А, 14 и 16; ул. “Цар Борис І” № от 1 до 9 вкл., 12 и 17; ул. “Цар Калоян”№ от 1 до 11 вкл.; ул. “Цар Симеон” № 1, 2А, 3, 4, 5, 6 и 8; ул. “Чавдар” № 1, 2, 3 и 5; ул. “Шипка” № 3 и 5; ул. “Янко Василев” № 1, 3, 4, 5, 6 и 7.
Място за гласуване: с. Ивански, ул. “Иван Кръстев” № 8 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ивански – Поща.

Секция № 30 30 00 107
Административни адреси включени в секцията: с. Ил. Р. Блъсков
Място за гласуване: с. Ил. Р. Блъсков”, пл. “Девети септември” № 3 – клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ил.Р.Блъсков”,ул. „Георги Димитров” 30 магазин.

Секция № 30 30 00 108
Административни адреси включени в секцията: с. Кладенец
Място за гласуване: с. Кладенец, ул. “Н. Й. Вапцаров” № 10 – клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. Кладенец, ул. “Н. Й. Вапцаров” № 10 – клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 109
Административни адреси включени в секцията: с. Коньовец
Място за гласуване: с. Коньовец, ул. “Жилищен район” № 1 – Дом на културата.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Коньовец – Дом на културата.

Секция № 30 30 00 110
Административни адреси включени в секцията: с. Костена река
Място за гласуване: с. Костена река, ул. “Васил Коларов” № 5 – кметство
Място за обявяване на избирателния списък: с. Костена река, ул. “Вичо Атанасов” № 2 – Клуб на пенсионера

Секция № 30 30 00 111
Административни адреси включени в секцията: с. Лозево
Място за гласуване: с. Лозево, ул. “Филип Тотю” № 16 – кметство
Място за обявяване на избирателния списък: с. Лозево, ул. “Филип Тотю” № 16 – кметство

Секция № 30 30 00 112
Административни адреси включени в секцията: с. Мадара, ул. „Ален мак” № 1 и 2; ул.„Боровец” № от 1 до 5 вкл., 7, 8, 9, и 10; ул. „Вит” № 1, 2, 3, 5, 7 и 9; ул. „Обиколна” № 2, 4, 8, 10, 12, 16, 16А, 20, 20А, 24, 26, 28, 30, 32, 34 и 36; ул. „Мадарски конник” № от 1 до 13 вкл., 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, от 38 до 41 вкл., от 43 до 46 вкл., 49, 52, 53, 55, 56, 57А, 58, 59, от 61 до 71 вкл., 75, 79 и 81; ул. „Македония” №25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 37А, 40, 42, 43, 44, 45, 46 и 48; ул. „Хан Кубрат” № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15А, 17 и 19; ул.„Хан Крум”№ от 1 до 9 вкл., 11, 12, 14, 16, 16А, 18, 19, 22, 24, 26, 28 и 38; ул. „Никола Вапцаров” № 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 и 23; ул. „Осми март” № 2; ул. „Осъм” № 1 и 2; ул. „Трети март” № от 1 до 6 вкл., от 8 до 13 вкл. и 15; ул. „Рафаил Попов” № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, от 20 до 26 вкл., 28, 29, от 31 до 37 вкл.; ул. „Родопи” № 1, 2, 3, 3А, 5 и 7; ул. „Рила” №1, 3, 5, 7, 9, 11, 19; ул. „Кирил и Методий” № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34 и 36; ул. „Стара планина” № 2, от 6 до 13 вкл., от 16 до 22 вкл. и 24; ул. „Хан Аспарух” № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 и 12; ул. „Хан Омуртаг” № от 1 до 5 вкл. и 7; ул. „Хан Тервел”№1, 4, 5 и 8; ул. „Христо Ботев” № № 1, 3, 4, 6, 7, 8, от 10 до 14 вкл., 16, 17, от 19 до 23 вкл., от 25 до 35 вкл.; ул. „Явор” № от 2 до 9 вкл.; ул. „Янтра” № от 1 до 4 вкл.
Място за гласуване: с. Мадара, ул. “Хан Крум” № 15 – ОУ „П. Волов”
Място за обявяване на избирателния списък: с.Мадара,ул. “М. конник” № 39 – Магазин на РПК.

Секция № 30 30 00 113
Административни адреси включени в секцията: с. Мадара, ул. „Пирин” № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 20 и 22; ул. „Божур” №1, 4, 6, 7, 8 и 10; ул. „Васил Левски” № от 1 до 6 вкл. и 8; ул.„Марица” № от 1 до 6 вкл., 8 и 10; ул. „Витоша”№ от 2 до 6 вкл., 8 и 10; ул. „Висока поляна”№ от 1 до 20 вкл., 23; ул. „Македония” № 1, от 3 до 14 вкл., 16, от 18 до 24 вкл.; ул. „Тракия” № от 1 до 4 вкл., от 6 до 18 вкл., 20, 21, от 24 до 47 вкл., от 50 до 55 вкл., 57 и 58; ул. „Дунав” № 5, 7, 9, 17, 19А, 21, 23 и 25; ул. „Дъбрава” № 1, 3, 6, 7, 8 и 10; ул. „Иван Вазов” № от 1 до 7 вкл., от 9 до 26 вкл., 28, 29, 30, от 32 до 36 вкл., 38 и 40; ул. „Иглика” №2, 3 и 4; ул. „Кокиче” № 2, 3, 5, 6 и 11; ул. „Момина сълза” № 2, 3, 4, 6 и 8; ул. „Добруджа” № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14 и 16; ул. „Мусала” №4; ул. „Огоста” № от 2 до 6 вкл., 8, 9 и 13; ул. „Панайот Волов” № от 1 до 5 вкл., 8, 9, 10, от 12 до 22 вкл., 24, 26, 28, 30, 32, 36 и 38; ул. „Пейо Яворов” № от 2 до 8 вкл.; ул. „Пролет” № 1, 2, 2А, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 и 23; ул. „Под резервата” № 1; ул. „Роза” № 2, 3, 4 и 5; ул. „Съединение” № 1, 5, 6, от 8 до 24 вкл., 26, 28, 30, 30А, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 80, 86 и 88; ул. „Римска вила” № 2 и 4; ул. „Рожен” № 1, 2 и 6; ул. „Средна гора”№ 2 и 4; ул. „Странджа” № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 и 16; ул. „Христо Смирненски” №1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 и 15.
Място за гласуване: с. Мадара, ул. “Хан Крум” № 15 – ОУ „П. Волов”
Място за обявяване на избирателния списък: с.Мадара,ул. “М. конник” № 39 – Магазин на РПК.

Секция № 30 30 00 114
Административни адреси включени в секцията: с. Мараш
Място за гласуване: с. Мараш, ул. “Георги Димитров” № 26 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Мараш, ул. “Георги Димитров” № 26 – Информационно табло на читалището.

Секция № 30 30 00 115
Административни адреси включени в секцията: с. Новосел
Място за гласуване: с. Новосел, ул. “Георги Димитров” № 10 – кметство.
Място за обявяване на избирателния списък: : с. Новосел, ул. “Георги Димитров” № 10 – кметство.

Секция № 30 30 00 116
Административни адреси включени в секцията: с. Овчарово
Място за гласуване: с. Овчарово, ул. “Ленин” № 39 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Овчарово, ул. “Ленин” № 39 – читалище

Секция № 30 30 00 117
Административни адреси включени в секцията: с. П. Волов
Място за гласуване: с. П. Волов, ул. Митко Палаузов” № 24 – Клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. П. Волов, ул. „Атанас Димитров” № 16 – кметство.

Секция № 30 30 00 118
Административни адреси включени в секцията: с. Р. Димитриево
Място за гласуване: с. Р. Димитриево, ул. “Ген. Р. Димитриев” № 12А – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Р. Димитриево, ул. “Ген. Р. Димитриев” № 11 – магазин.

Секция № 30 30 00 119
Административни адреси включени в секцията: с. Салманово
Място за гласуване: с. Салманово, ул. “Георги Димитров” № 25 – училище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Салманово, ул. “Атанас Въчев” № 9 – табло на входа на кметството.

Секция № 30 30 00 120
Административни адреси включени в секцията: с. Средня
Място за гласуване: с. Средня, ул. “Иван Христов” № 17А – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Средня, ул. “Иван Христов” № 17А – читалище.

Секция № 30 30 00 121
Административни адреси включени в секцията: с. Струйно
Място за гласуване: с. Струйно, ул. “Сабин” № 1 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Струйно – Търговска сграда-пенсионерски клуб.

Секция № 30 30 00 122
Административни адреси включени в секцията: с. Царев брод, ул. “Б. Българанов” № от 1 до 11 вкл. и 13; ул. “Бузлуджа” № 2, 4, 6, 6А, 8; ул. “В. Друмев” № 1 и 3; ул. “В. Коларов” № 2, 4, от 7 до 13 вкл., от 15 до 19 вкл., от 21 до 26А вкл., от 28 до 36 вкл., 38, 40, 42, 44, 46 и 48; ул. “Вела Пеева” № 1,2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10; ул. “Вълчо Спасов” № 2, 4, 6, 8 и 10; ул. “Генерал Заимов” № 2, 4, 7, 8, от 10 до 19 вкл., 21, 23, 25 и 27; ул. “Девети май”№ 1, 2, 3, 6 и 8; ж.к. “Проф. Иван Иванов” от № 1 до 7 вкл.; ул. “Изгрев” № от 1 до 6 вкл. и 8; ул. “Кирил и Методий” № 1, 2, 4, от 6 до 13 вкл., 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31 и 33; ул. “Лиляна Димитрова” № 2, 3, 4 и 6; ул. “П. Волов”№ 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20; ул. “Победа”№ от 1 до 14 вкл., 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 и 25; ул. “Проф. Асен Кисилинчев”№ от 1 до 3 вкл., от 5 до 12 вкл., 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 и 35; ул. “Проф. Иван Иванов”№ от 1 до 7 вкл.; ул. “Първи май” №1, 3, 4, 6, 9, 11 и 13; ул. “Синчец” №1, 3, 5, 7 и 9; ул. “Стара планина” №2, 4, 5, 6, 8, 12 и 12А; ул. “Хан Аспарух” № 2, 4 от 6 до 30 вкл., 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 и 46; ул. “Хан Крум” № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 16А, 18, 20, 22 и 24; ул.“Христо Ботев” № 13, 15, 17, от 19 до 29 вкл., 31, 33 и 35; ул.“Червено знаме”№ от 1 до 9 вкл., 11 и 14; ул. “Юрий Гагарин”№1, 3, 5, 7 и 9.
Място за гласуване: с. Царев брод, ул. “Васил Коларов” № 14 – училище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Царев брод, ул. “Хан Аспарух” № 3 – магазин

Секция № 30 30 00 123
Административни адреси включени в секцията: ул. “Ален мак” № от 1 до 5 вкл., 7, 8 и 10; ул.“Антон Иванов”№ от 1 до 6 вкл., 8, 10 и 12; ул. “Бузлуджа” № 1, 3, 5, 7 и 9; ул. “Васил Коларов” № 1, 3 и 5; ул. “Васил Левски”№ от 1 до 10 вкл. и от 12 до 21 вкл.; ул. “Г. Димитров”№3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26; ул.“Д. Тодоров”№ 2, 4, 5, 6, 7, 9 и 11; ул.“Захари Стоянов”№ от 1 до 11 вкл., 13, 14, 16 и 18; ул. “Здравец”№1, 3, 5 и 9; ул. “Ив. К. Ивански”№ от 1 до 13А вкл., 15, 17, 19, 21 и 22; ул. “Леонид Брежнев”№ 1 до № 8 вкл.; ул.“П. Волов”№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, от 21 до 29 вкл., 31, 33, 35, 37 и 39; ул. “Побити камъни” № 1 и 3; ул. “София”№ от 1 до 4 вкл., от 6 до 11 вкл., 14 и 16; ул. “Тодор Каблешков”№ от 1 до 6 вкл., ул. “Тодор Кикиндонов”№ от 1 до 7 вкл. и 9; ул. “Т. Петков”№ от 1 до 6 вкл. и 8; ул. “Трети март” № 2, 4, 6 и 8; ул. “Хр. Ботев” № от 1 до 9 вкл., 12 и 16; ул. “Червеноармейска” № от 2 до 10 вкл.; ул. “Янко Василев” № от 1 до 6 вкл., 8, 9, 11 и 13.
Място за гласуване: с. Царев брод, ул. “Васил Коларов” № 14 – училище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Царев брод, ул. “Хан Аспарух” № 3 – магазин

Секция № 30 30 00 124
Административни адреси включени в секцията: с.Черенча
Място за гласуване: с. Черенча, ул. “Фисек” № 13 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Черенча, ул. “Ал. Стамболийски” № 10 – клуб на пенсионера.

Skip to content