Секция № 30 30 00 001
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров”№ 36, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; № 54, № 56 и № 56, вх.1 и ул. “Козе бърдо”№ 50 и 86.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ЦДГ № 24.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров”, фризьорски салон, срещу магазин за хранителни стоки „Юнион“

Секция № 30 30 00 002
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров”№ 30, вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 32 вх.1, 2, 3, 4 и 5; и № 34, вх.1, 2, 3, 4 и 5.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ЦДГ № 24.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров”, фризьорски салон, срещу магазин за хранителни стоки „Юнион“.

Секция № 30 30 00 003
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 22, вх.1, 2, 3 и 4; № 24, вх.1, 2, 3 и 4; № 24А, 24Б, № 26, вх.1, 2, 3 и 4; № 28 и 29, ул. “Донника”№№ 205 и 211А, и местност “Лозевско шосе” № 11, 15, 54, 126, 440, 588.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СОУ“Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44Б, СОУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 004
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44, вх.1, 2, и 3; № 46, вх.1, 2, 3, 4, 5 и 6; № 48, вх.1, 2, 3, 4 и 5 и „Ген.Вановски” № 12.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СОУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СОУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 005
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 50, вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 52, вх.1, 2, 3, 4 и 5; ул. “Средна гора” № 8, вх. 1, 2, 3 , ул. „Средна гора” № 10, вх. 1, 2, 3 и 4, местност “Дивизионна болница” № 2,123,154, местност “Кече баир” №№ 11А, 30, 50, 58, 62, 86 и “Руска болница” №№ 2, 37, 47, 49, 60, 83.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СОУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СОУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 006
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Радецки” №52; № 55, вх.1, 2, 3 и 4; № 57, вх.1, 2 и 3; №№ 58, 62, 63, 102, 103, 104, от 106 до 111 вкл.; ул. “Свети врач” № 16, ул. “Средна гора” № 9, вх.1, 2 и 3 и ул. “Стара планина” № 84, вх.1, 2 и 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СОУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СОУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 007
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Витоша” № 3, вх.1, 2 и 3; № 50 вх. 1, 2, 3; ул. “Ген. Радецки” № 49, вх.1, 2 и 3; ул. “Зелена гора” №№ от 1 до 18Б вкл., 20, 22, 23, 24, 25 и 27; ул. “Самара” № 1, вх.1, 2, 3 и 4; № 2 и №3, вх.1, 2, 3 и 4; ул. „Полк. Калитин“№2, 2А, 2Б, 6, 6А, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 22А, 26, 26А, 26Б, 26В, 30, 30А, 32 и 34;
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СОУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СОУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 008
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Витоша” № 5, вх.1, 2 и 3; ул. “Полк. Калитин” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9А,11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 25А, 27, 29, 31 и 33 и ул. “Средна гора” №№ 4, вх.1, 2, и 3; № 6, вх.1, 2 и 3; № 7, вх.1, 2, 3 и 4 ул. “Самара” № 5, вх. 1, 2, 3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СОУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СОУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 009
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Средна гора” №№ 2, вх. 1, 2, 3, 4, № 5 вх.1, 2, 3 и 4 и ул. “Стара планина” №№ 80, вх.1, 2 ,3, 4; 80В; и 82, вх.1, 2 и 3 ул. “Витоша” №7, вх. 1, 2, 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Средна гора” № 6, бл. 2, вх. 1, Магазин за хранителни стоки пред жилищния блок.

Секция № 30 30 00 010
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Брод” № 1, ул. “Витоша” №№ 2, 4, 9,вх.1,2,3 и 4; №10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 31А, 35, 39А, 41, 43, 51, 61, 69, 109, 116, 137, 150, 277, ул. “Горен Дъбник” №№ 1, 2, 3, 5, 6 и 11, ул. “Самара” № 10, 10А; ул. “Стара планина” №№ 25, 27, 29, 31, 33, от 35 до 73 вкл., 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 99А, 101, 103, от 105 до 111 вкл., 113, 115, 117, 119 и 121, ул. “Средна гора” № 3, вх. 1, 2, 3, 4., ул. “Ела” №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СОУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 011
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” №№ 13 вх1,2,3,4 и 15, вх.1,2,3,4 ул. “Ген. Радецки” №№ 1 до 9 вкл., 11, 13, 15, 19, 19А, 21А, 21Б, 23, 31, 31А, 32, 32А, 34А, 34Б, 37, 40, 44, 46А, 48 и 48А; ул. “Капитан Колесников” №№ 3,5, 7, 7А, 11 и 11А и ул. “Самара” №№ 12, вх.1,2,3, и 14 вх.1,2,3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СОУ “Тр. Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б СОУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 012
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” №№ 38, вх.1,2,3,4 и 5 №38А, вх.1,2,3,4 и 5 и№ 40, вх.1,2,3,4 и ул. “Нишава” №№ 8, 30, 44, 46, 52, 58, 60, 62, 64.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ЦДГ № 24.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Тотлебен” № 46 магазин „Стройкомплект”.

Секция № 30 30 00 013
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 42,вх.1,2,3,4,5 ул. “Искър” №№ 1,вх. 1,2,3, № 3 вх.1,2,3, № 5, вх.1,2,3 и №15, ул. “Марица” №№ 137, 137А, 139, 141, 143, 145, 153, местност “Топхането” №№ 1, 9, 17, 50, 146, 153 и 550, местност “Чашка” №№ 241, 275, 306, 318, 415 и 437, ул. “Плевен” №№ 1, 1А, 2, 2Б, 3, 5, 6, 7, 9, ул. “Пловдив” №№ 29, 31, 31А, 31Б.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ЦДГ № 24
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Тотлебен” № 46 магазин „Стройкомплект”.

Секция №30 30 00 014
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Белокопитов” №№ от 3 до 8А вкл., № 10 и № 12, ул. “Ген. Драгомиров” № 2, 5, 5А, 6, 8, 11,вх.1,2,3,4,5 № 12, 14, 14А, 16 и 18, ул. “Ген. Скобелев” №№ 1, 2, от 4 до 16А вкл., ул. “Ген. Тотлебен” №№ 12, 16, 17, 18, 19, от 21 до 32 вкл., 34, 36, 37, от 39 до 45 вкл. и 47, ул. “Ген. Паренсов” №№ 2, 4, 8, 10, 12 и 14, ул. “Гладстон” №№ от 1 до 5 вкл., 7 и 9, ул. “Граф Игнатиев” №№ от 25 до 32А вкл., 34 и 36, площад “Гривица” №№ 3, 4, 6, 6А, 8, 9 и 12, ул. “Димчо Попов”№№ от 2 до 6 вкл., 8 и 8А, ул. “Дунав” №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17, и 19 и ул. “Стара Загора” №№ 1, от 3 до 8 вкл. и 10.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Тотлебен” № 70 – НУ “Княз Борис І”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Тотлебен” № 70, НУ „Квяз Борис”І.

Секция № 30 30 00 015
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Северна” №№ 4, вх.1,2,3,4 № 6, вх.1,2,3,4 № 8,вх1,2,3,4 № 10, вх.1,2,3,4 № 21, местност “Под манастира” №№ 1, 10, 11, 15, 28, 37, 42, 82, 83, 85, 93, 100, 107, 116, 126, 127, 130, 134, 155, 169, 172, 178, 178А, 185, 187, 198 Д, 200, 206, 210, 214 А, 215, 223, 227, 238, 254, 261, 262, 280, 281, 312, 359, 378, 381, 384, 390, 392, 395, 406, 425, 439, 473, 480, 493, 500, 516, 554, 559, 616, 634, 669, 680, 682, 688, 713, 822 и 838.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Северна” № 16, вх. 1 – ЦДГ № 34 – филиал.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Северна” 10 А, ателие за шивашки услуги.

Секция № 30 30 00 016
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Асен Златаров” №№ от 13 вх.1,2,3, № 14, вх.1 и 2, № 15 вх.1,2,3 № 16 вх.1, 2 и3 , ул. “Ген. Скобелев” №№ 79, 81, 83, 85, 93, 129, кантон Пътно управление № 1, ул. “Шеста” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 56, 65, 69, ул. “Втора” №№ 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, ул. “Соф. шосе” № 20, вх. 1, 2, 3, 4, № 22, вх. 1, 2, 3, 4, местност “Стража” № 4 и 12, местност “Чаир Дере” №№ 1, 14 и 41, ул. “Първа” №№ 40 до 65 вкл., 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе” № 2 – ЦДГ № 34.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Скобелев”, кафе аперетив.

Секция № 30 30 00 017
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Северна” №№ 12,вх.1,2,3,4 № 14,вх.1,2,3,4 и №16,вх.1,2,3,4; ул. “Висока поляна” №№ 3, вх. 1, 2, 3, № 5, вх. 1, 2, 3, 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Северна” № 16, вх. 1 – ЦДГ № 34 – филиал.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Северна”, Магазин за хранителни стоки „Гларус”.

Секция № 30 30 00 018
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гео Милев” №№ от 1 до 11 вкл. и 13, ул. “Люле Бургас” №№ 3, 5 и 9, ул. “Родопи” №№ от 4 до 8 вкл., ул. “Сакар” №№ 1, 1А, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 13, 13А, и 15, ул. “Странджа” №№ 1, 2, 9, 9А, 13 и 13А, ул. “Строител” № 1Б, ул. „Плана” № 10.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Странджа” № 8 – ЦДГ № 32.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Строител” 2 – Магазин „Хармония”.

Секция № 30 30 00 019
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” №№ 1,вх.1,2,3,4 № 2, № 6 и №6,вх.1, № 8, 9, 12, 14, 16, 16А, 18, и 20, ул. “Родопи” №№ 13, вх.1,2,3 и №15, бул. “Симеон Велики” №№ 10, 19,вх.1,2,3 № 23, 25, 27, 27А, 29,вх.1,2,№ 29Б, №31,вх.1,2,№ 31А и №33 и № 33 вх.1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Странджа” № 8 – ЦДГ № 32.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Тракия” № 8 – Клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 020
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” № 22; ул. “Никола Вапцаров” № 3, вх.1,2,3, и №5, вх.1,2,3,4; ул. “Одрин” № 9, вх.1,2, №13, №14,вх.1,2,3,4, № 14В, 48А; ул. “Странджа” №№ 4 и 12; ул. “Яне Сандански” №№ 2, 11А и 16.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Странджа” № 8 – ЦДГ № 32.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Тракия” № 8 – Клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 021
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” № 11, ул. “Одрин” №№ 5,вх.1,2 №6,вх.1,2 № 8, и 10, № 10 вх.1 ул. “Родопи” №№ 17,вх.1,2 № 19,вх.1,2 № 22 вх.1,2,3,4,5, 22А и №24, бул. “Симеон Велики” №№ 14, 15 вх.1,2,3 и 17, ул. “Тракия” №№ 8,вх.1,2 № 10, 14 , 18, 25 и 26.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Тракия” № 8 – Клуб на инвалида.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Тракия” № 8 – Клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 022
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Лозенград” № 3, вх.1,2,3,4,5 и ул. “Тракия” №№ 1, №2 вх.1,2, №3 № 4, № 4 вх.1,2 №5 вх.1,2,3,4 № 6 вх.1,2.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Дедеагач” № 24 – СОУ „В.Левски”.

Секция № 30 30 00 023
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” №№ 26, вх.1, 2 3,4 № 28, вх.1,2,3,4 и№ 34, ул. “Никола Вапцаров” №№ 6, вх.1,2,3,4 и №8,вх.1,2,3,4 Промишлена зона № 1 и Старата оранжерия № 1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Дедеагач” № 24 – СОУ „В.Левски”.

Секция № 30 30 00 024
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” №№ 17, вх.1,2,3,4,5 №19, вх.1,2,3,4 № 21,вх.1,2,3,4 № 23, 29, Подстанция “Изток” № 1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Дедеагач” № 24 – СОУ „В.Левски”.

Секция № 30 30 00 025
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” №№ 11, вх.1,2,3,4,5 №13, 1,2,3,4,5 и 15.вх.1,2,3,4,5, 15А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Дедеагач” № 24 – СОУ „В.Левски”.

Секция № 30 30 00 026
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Кольо Фичето” №№ 6, вх.1,2,3 № 7, вх.1,2,3,4 № 9, вх1,2,3, и №10, вх.1,2,3,4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ „Васил
Левски”.

Секция № 30 30 00 027
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” №№ 7, 9, вх.1,2,3,4,5 № 16, 16А, 20, 22, 22А, 24, 24А, ул. “Кольо Фичето” № 2, вх.1,2,3, и №4,вх.1,2,3 ул. “Лозенград” №№ 26, вх.1,2 и 28 и ул. “Родопи” №№ 34, 34А, 34Б, 36 и 36А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” №24 – СОУ „В. Левски”.

Секция № 30 30 00 028
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен ул. “Дедеагач” № 5, № 8,вх.1,2,3,4,5 № 10,вх.1,2,3,4,5 и 12, вх.1,2,3,4,5 и ул. “Родопи” № 26.вх.1,2
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ „В. Левски”.

Секция № 30 30 00 029
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” №№ 1, 1А, 4, вх.1,2,3,4 и 5, № 6, вх.1,2,3,4 и 5; общежитие на ССТ; общежитие на НИИЖ № 1; общежитие на ПП “Успех” №№ 1,2 и бул. “Симеон Велики” №№ 1, 3, 5 и 7.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ „Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 030
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Лозенград” № 1, вх.1,2,3,4,5 и бул. “Симеон Велики” №№ 9 вх.1,2,3,4,5, и №11,вх.1,2,3,4 и5.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СОУ „Васил Левски”.

Секция №30 30 00 031
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул.”Ад.Антонов” №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10,12, ул.”Ал.Димитров” №№ от 1 до 6 вкл. и №8, ул.”Г.Боянов №№ 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 9, ул.”Дъбрава” №№1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, ул.”З.Космодемянская” №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11,13,18, ул.”Изворна” №№ 1, 3, 4, 4А,5,6,7,8,9,9А, от 11 до 24 вкл., 25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 54, 57, ул.”Й.Николова” №№ от 1 до 7 вкл., бул.”В.Преслав” №№ 55, 57, 59, 63, 63А, 65, 67, 69, 69А, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 102, 104, 106, 106А, 108, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, ул.”Л. Чайкина” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8А, ул.”Мл.гвардия” №№ от 1 до 13 вкл., от 15 до 31 вкл., 35, 37, 39, 41, 43А, 43Б, 45, 47, 49, 49А, 51, ул.”П.К.Яворов” №№ 1, 2, 2А, 3, 4,5,6,6А,8, 9, 9А, 10,11, 12, 14, 19, ул.”Поройна” №№ 1, 1А, 1Б, 2,3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ул.”Преселка” №№1, 2, 4, 6, ул.”Подуево” №№ 1, 2, 2А, от 3 до 22 вкл., 24, 26, 28, 29, 30, 32, ул.”Местност Сакарка” №№ 57, 62, 99, 116, 166, 260, 380, 382, 400 и 502; ул.”Св.Русев” №№ 1 до 12 вкл., ул.”Староселка” №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6,7,8,9,10,11,12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 16, 16А, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, ул.”Страцин” №№ от 1 до 6 вкл. 12, ул.”Т.Велков” №№ 1Б,2,2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ул.Шум.плато”№№ 1,2,4,6,8, 10, 12, 14, 16, ул.”Щабна” №№ 1,2,4, 6, 8, 10, 12.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. “6-те ястребинчета” №1 – 9-то ОУ “П.Волов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул. „Шестте ястребинчета” №1 ІХ ОУ „Панайот Волов” – вход на училището.

Секция № 30 30 00 032
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул.”Баба Тонка” №№ 1,2,3,4,5,7,8,10,11,13, ул.”В.Железов” №№ 1,2,3,4,5,6, 6А, 7,8, 8А, от 9 до 17 вкл., 18, 18А, 19, 20,21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, ул.”В.Атанасов” №№ 1,2,2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, ул.Г.Панайотов” №№ 1,2,4,5,6,7,8,10, 11,12,13,14,15, от 17 до 36 вкл., 38, 40, 42, 44,46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, ул.”Д-р Ст.Чакъров”№№ от 1 до 5 вкл, от 7 до 18 вкл., ул.”Елба” №№1,2,3,4,6,7,8,9,10, 10А, 14, 16, ул.”Ив.Станчев” №№ от 1 до 9 вкл., 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, ул.”Ив.Кр.Ивански” №№ от 1 до 26 вкл., 27,27А, 28,29,30,30А, 31,32,33,34,35,35А, 36,37,38,39, 40А, от 41 до 47 вкл., 49, ул.”К.Маркс” №№ от 1 до 7 вкл., 8, 8А, 10, бул.”В.Преслав” №№ 93,95, 97, 99, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119,121, 123, 125, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 169, 179, ул.”Люлякова” №№ 1,2,3,4,5, 7, ул.”Люлин”№№ 1,2,4, 4А, 5, 5А, от 6 до 15 вкл., 16, 16А, 41, ул.”М.Чолаков”№№ от1 до 12 вкл., ул.”Н.Симов” №№ 1,2, 2А, 4, 6, 8, ул.”Огражден”№№ 1,2,3,4,5,5А,6,7,8,9,11,13, ул.”Освобождение” №№ 1,2,2А,3, 4, ул.”С.Панайотов” №№1, 2, 3, 4, 6, 8, ул.”Т. Минев” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, ул.”Ф.Енгелс”№№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,12, 14, 14А, 16, ул.”Чапаев” №№ 2,3,4,6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, от 11 до 21 вкл., 23, 25, 25А, ул.”6-те Ястребинчета” №№ 2, 4, 6.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. “6-те Ястребинчета” №1 – 9-то ОУ “П.Волов”,
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул. „Шестте ястребинчета” №1 ІХ ОУ „Панайот Волов” – вход на училището.

Секция № 30 30 00 033
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул.”В. Каракашев”№№ 2,4,5,6, 6А, 8, 10, 12, 16, 20, ул.”В.Благоева”№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, от 7 до 16 вкл., 18, 18А, 19, 19А, от 20 до 24 вкл., 26, 28, 30, 31, 32, ул.”Г.Панайотов”№№ 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, ул.”Отец З.Димов”№№ 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 и 34, ул.Ив.Станчев №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, ул.Илчо Войвода” №№ 21, 23, 25, 27, 29, 31, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, ул.”К.Маркс” №№ 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 22, 22Б, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34, вх.А, 34А, 36, 38, 40, 40А, 42, ул.”М.Станчева”№№ от 1 до 4 вкл., 5, 5А, 6, 7, 8, ул.”Освобождение” №№ 5,6,8,9,10,11, 11А, 12,13,14,15,17,27, ул.”П.Д.Петков”№№ 1,2,3, 3А, 5, 5А, от 7 до 39 вкл., 41, ул.”С. Румянцев №№ от 1 до 8 вкл., 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14,15, 17, 19, 21, 23, 25, ул.”Т.Минев”№№ 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, ул.”Т.Петков” №№ 1, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, от 12 до 32 вкл., 34, 35, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, ул.”Т. Ченгелиев” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, ул.”3-ти март” №№ от 1 до 18А вкл.,20, 21, 22, 24 до 31 вкл.; ул.”Ф.Енгелс” №№ 9,11,13,13А, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 30Б, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 44, ул.”Ц. Церковски” №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Дивдядово – бул. “В. Преслав” № 134 – Клуб на пенсионера.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово, бул. “В. Преслав” №34 – Клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 034
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул.”В.Дяков” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 23, ул.”Г.Георгиев” №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12 вх. А, 12Б, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22А, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, ул.”Г.Панайотов” №№ 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, ул.”Д. Блъсков” №№ от 1 до 7 вкл.,ул.”Е. Златарова” №№ 1,2,3, 3А, 4, 5, 6, 13, 15, ул.”Отец З.Димов” №№ от 1 до 8 вкл., 10, 12, 14, 16, ул.”Илчо Войвода” №№ 1, 1А, 1Б, 3,4,5,6,7, от 9 до 22А вкл., 24, 24А, 26, 30, 32, 34, 36; ул.”Килийно училище” №№ от 1 до 20 вкл., 26, бул.”В.Преслав” №№ 138, 140, 144,146,148,150,154,156, 158, 160, 162, 164,166, 168,170, 172, 176, 180, 180А, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 212, 214, 216, 218, 220, 222,224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, ул.”Н.Поп Тодоров” №№ 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, от 4 до 11 вкл., 11А, ул.”Партизанка” №№ от 1 до 11 вкл., 12, 13, 15, 17, ул.”П.Енчев” №№ 1,2,3,4,5, 5А, 6,7,8,10, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 20, 22А; ул.”Първи май”№№ 2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,19, 19А, 21, 23, 25, 27, ул.”Ст.Маринов”№№ 1, 1А, 2, 2А, от 3 до 10 вкл., 12,14 и 15; ул.”Т.Петров” №№1,2,3,4,6,6 вх.А, 6А, 8,11; ул.”Т. Рахнев” №№ 1,2,4,6,8,10; ул.”Т.Ченгелиев” №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22, ул.”Хан Пресиян”№№ 1, 2,3,4,5,5А,6,8,9,10,11; ул.”Хр.Михайлов”№№ от 1 до 12 вкл., от 14 до 28 вкл.; ул.”Н.Чернишевски” №№2, 4, 6, 10; ул.”Шести юли” №№ 1, от 3 до 7 вкл.
Място за гласуване: гр.Шумен, кв. Дивдядово, ул. “В. Дяков” № 4 – ЦДГ № 28.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. “В. Дяков” № 4 – ЦДГ № 28.

Секция № 30 30 00 035
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Макак.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Макак, ул. “Мир” № 38 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Макак, ул. “Мир” № 36 – кметство.

Секция № 30 30 00 036
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Мътница.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Мътница, ул. “Проф. Ив. Иванов” – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Мътница, ул. “Проф. Ив. Иванов” № 16 – кметство.

Секция № 30 30 00 037
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Акация” №№ от 1 до 17 вкл., 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 52, 73 и 113, ул. “Бор” №№ 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, ул. “Боровец” №№ 1, 1А, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 15, 18, 18А, 18Б, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, ул. “Бреза” №№ от 2 до 37 вкл., 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 57, ул. “Иглика” №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 и 30, ул. “Лале” №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ул. “Новоселско шосе” №№ 21, 22, 30 и 440 и ул. “Шуменска крепост” №№ 1, 7, 7А, 9, 11, 19, 19А, 21, 21А и 23.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” № 36 – СОДУ “НЮВВАБ”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. „Г. С. Раковски” №26 – Бивш магазин хранителни стоки.

Секция № 30 30 00 038
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен ул. “Бистрица” №№ 4, 6, 6А, 8 и 8А; ул. “Боровец” №№ 2, 2А, 4, 6, 10, вх.1 и 2, № 14, 16; ул. “Връх Айгедик” №№ 3 и 4; ул.“Гевгели” №№ 1,2,3, 5 и 7; ул. “Г. С. Раковски” №№ 17, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 37, 38, от 40 до 44Б вкл., 46, от 48 до 63 вкл., 65, 65А, 67, 67А, 68, 70, от 72 до 80 вкл., от 83 до 90 вкл., 92, от 94 до 100 вкл., 102, 106, 108, 108А, 110, 115, 116, 118А, 147, ул. “Дойран” №№ 2, 4, 6, 8, 14, 16, 16А, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 28, 28А, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, ул.“Круша планина” №№ от 1 до 17 вкл., 19, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 27, 36, ул. “Лозенец” №№ 144, 144А, 149, 151, 153, 154, 155А, ул. “Смилево” №№ от 1 до 4 вкл. и 6 и 9, ул. “Тича” №№ 21, 23, 25, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36А, 38, 38А, 41, 43, 44, 44А, 46, 46А, 47, 49, 49А, 53, 55; ул. “Шуменска крепост” №№ от 24 до 36А вкл. и 38; ул. “Балкан” №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 15; местност „Хижата” № 1; лесопарк „Кьошковете” №11; местност „Крумови порти” № 1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” № 36 – СОДУ “НЮВВАБ”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Г. С. Раковски” №26 – Бивш магазин хранителни стоки.

Секция № 30 30 00 039
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гостивар” №№ от 1 до 3А вкл.,от 5 до 17 вкл., 23 и 25, ул. “Дебър” №№ 1, 2, 3, 4, 6А, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 18, и 19, ул. “Кичево” №№ от 1 до 5 вкл., от 7 до 9 вкл., 11, 15, 15А, 17, 17А, ул. “Крушево” №№ 1, 2, 3, 4 ,6, от 8 до 11 вкл., 13, 13А, 17, ул. “Люботрън” №№ от 1 до 12 вкл., от 14 до 22 вкл., 24, 30, 32, 42, ул. “Орляк” №№ 3, 5, ул. “Паламара” №№ 1, 2, 2А, и 3, вх.1 и 2 ул. “Райна Княгиня” №№ 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 31А, 32, 34, 34А, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41,42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54, 55,56, 56Б, 57, 57А, 58, 58А, 60, ул. “Съединение” №№ 140, 142, 144, 146, 148, 148А, 150, 152, 154, 158, 164, 219, 221, 223, 225, 227, ул. “Тетово” №№ 8, 9, 10 от 13 до 19 вкл., 21, 21А, 23, 25, ул. “Цар Самуил” №№ 1, 1Б, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10А, 10Б, 11, 15, ул. “Вардар” №№ 51, 53, 55, 55А, 55Б, 56, 58, 66, 66А, 68, 70, 70Б, 72, 72А, 74.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” 138 – Клуб на пенсионера № 7.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Съединение” №138 – Клуб на пенсионера № 7.

Секция № 30 30 00 040
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Арменска” №№ 1, 1А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, ул. “Ат. Стоянов” №№ 14, 15, 17, 19, 23, 25, ул. “Ген. Ганецки” №№ 3,4,5,6,7, и 11 , ул. “Ген. Столетов” №№ 2, 2А, 4, 6, от 8 до 13 вкл., 15, 15А, от 17 до 19А вкл., ул. “19-ти февруари” №№ 1,2,4,6,8, 8А и 8Б, ул. “Златица”№№ 1, 5, 8, 10, 10А, 10В, 15, 16, 17, 18, ул. “Кап. Андреев” № 4, ул. “Ловеч” №№ 3, 10, 13, 24, ул. “Стара планина” №№ 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, ул. “Тича” №№ 2, 2А, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А, от 9 до 14А вкл., 16,вх.1,2,3,4 и5 № 22, 26, ул. “Червена стена” №№ от 2 до 10А вкл., ул. “Шуменска крепост” №№ 4, 6, 16, 16А, 16Б, 18, 20, 22, ул. “Г. С. Раковски” №№ 2, 16, 24, 26, 36.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” № 36 – СОДУ “НЮВВАБ”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Г. С. Раковски” № 28 – Ателие за ремонт на шевни машини.

Секция № 30 30 00 041
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ал. Буйнов” №№ от 1 до 8 вкл., 10 и 11, ул. “Връх Свети Никола” №№ от 3 до 10 вкл. и 12, ул. “Ген. Гурко” №№ 9, 11, 13, 13А, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 34, 36, 38,40, 40А, 42, ул. “Ген. Столетов” №№ 25 и 27, вх.1,2 и 3 ул. “Кишинев” №№ от 2 до 11 вкл., 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 33, ул. “Рила” №№ 2, от 4 до 10 вкл., от 12 до 16 вкл., 18, 18А, 18Б, и 20, ул. “Ропотамо” №№ от 1 до 8 вкл., 10, 12, 13, 14, и 14А, ул. “Стара планина” №№ 6, 8, 10, 14А, 18, 20, 22, 22А, 22Б, 24, ул.“Червена стена” №№ 13, от 15 до 19 вкл., 21, 22,вх.1,2 и 3 № 23, от 25 до 37 вкл., ул. “Чумерна” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 24, 24А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул.„Ген. Столетов” № 16–ОУ „Иван Вазов”.

Секция № 30 30 00 042
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Бели лом” №№ 6, вх.1,2 и 3 №10, 18, 40, ул.“Варна” №№ 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, ул. “Ген.Скобелев” № 43,вх.1,2 и 3 ул.“Искър” №№ 8,вх.1,2 и 3, №10, 12, 18, 20, 20А, 22, 24, 24А, ул. “Камчия” №№ 2, 3, 20, ул. “Пловдив” №№ от 2 до 28 вкл., 30, 30А, 32, 34, 34А, 36, 36А, 36Б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 50, 50А, 50В, 52, 52А, 52В, 54, 54А, 56, 56А, 61; ул. “Черно море” №№ 4, 6, 7, 7А, 15, 17, 19, 21, 23; ул. “Надежда” №№ от 1 до18 вкл.; ул. “П. Ю. Тодоров” №№ 11, 13, 14, 15, 17, ул. “Марица” №№ 32, 34, 36, 40, 109, 109А, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.

Секция № 30 30 00 043
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Бели лом” №№ 2, 2А, 4, вх.1,2 и 3 ул. “Васил Априлов” № 84, ул. “Ген. Скобелев” №№ 41, вх.1,2,3 и 4 №44, вх.1,2,3 и 4,№ 68,вх.1 и2 № 70, вх. 1, 2, 3, ул. “Г. Кирков” № 36.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.

Секция № 30 30 00 044
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” №№ 24, 25, 26, 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 35, 36, 38, 40, ул. “Ж. Спиридонов” №№ 3,вх.1,2,3 и 4 № 4, 5,вх.1,2 и 3 № 16, 18, 20, 20А, 22, ул. “Мадара” №№ 1, 2, 3 и 3А, ул. “Света гора” №№ 2,вх.1,2,3 и 4 №4, вх.1,2,3 и 4 № 18, ул. “Септ. въстание” №№ 7, вх. 1, 2, 3, 29А, 29Б, 29В.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Тотлебен” № 70 – НУ “Княз Борис І”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Тотлебен” № 70, НУ „Княз Борис І”.

Секция № 30 30 00 045
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Авг. Попов” №№ 24, 24А, 24Б, 26, 28, 28А, 30, 30А, 32, от 34 до 56 вкл. и 64, ул. “А. Паскалева” №№ от 1 до 12 вкл., ул. “Белмекен” №№ 23, 25, 27, 29, ул. “Ген. Тотлебен” №№ 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 5, 7, 8, 9, ул. “Граф Игнатиев” №№ 2, 4, вх. 1, № 5, 6, 7, 7А, 7Б, от 9 до 24 вкл., ул. “Д. Попов” №№ 9, от 11 до 14Б вкл., 16, 16А, 18, 19, 20, 22, ул.“Крали Марко” № 4, ул. “Свети Райко Шуменски” №№ 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, ул. Света гора” №№ 1, 1А, 3, 7, 9, 11,вх.1 и 2 № 11А,11Б, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 19А, ул. “Индже войвода” №№ 2, 2А, 3, 5, 11, ул. “Септ. въстание” №№ 1, 3, 3А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Авг. Попов” № 22 – ЦДГ № 10.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Авг. Попов” № 40, Бивш пенсионерски клуб.

Секция № 30 30 00 046
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Антим І” №№ 24А, 26, 26 вх.1, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 34А, 34Б, 36, 40, ул. “Белмекен” №№ от 4 до 13 вкл., 15, 17, 17 вх.1, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ул. “Ген. Гурко” №№ 3, 8, 10, 10 вх.1, 14, 16, 20, 22А, 24, 26, 26А, ул. “Димчо Дебелянов” №№ 1, 2, 2А, 3, 4, 10 вх.1, 11, 12, 13, 13А, 15, 17 вх.1, ул. “К. Иречек” №№ 2, 4, 5, 8, ул. “П. Хитов” №№ 1, 2, 3, 4,вх.1 и 2, № 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12, ул.“Средец” №№ 4, 6, ул. “Страхил войвода” №№ 1,вх.3 и 4, № 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, ул. “Чавдар войвода” №№ 3, от 5 до 12 вкл.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, Хотел Шумен.

Секция № 30 30 00 047
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Брегалница” №№ 3, 3А, 4 и 5, ул. “Вардар” №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, от 8 до 29 вкл., от 32 до 40 вкл., от 42 до 47 вкл., 49, 49А, 49Б, 50, ул. “Вл. въстание” №№ 195, 197, 199, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 246А, 248, 248А, 252, 254, 255, 256, 257, 257А, 258, 258А, 260, 262, 266, 268, ул. “Ильо войвода” №№ 1, 1А, 3, 3 вх. 1 и 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 62, ул. “Перущица” №№ 5, 5А, 6, 8, 12, 14, ул. “Сан Стефано” №№ 54, 56, 56А, 62, 65, 67, 67А, 69, 75, 77, 79, ул. “Съединение” №№ 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, ул. “Хаджи Сава” №№ 1, 2, 5, 9, 11, 13, ул. “1300 г. България” №№ 9, 10, 11, 13, ул.“Райна Княгиня” №№ 15, 24, 24А, 26.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 138 – клуб на пенсионера № 7.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 138 – клуб на пенсионера № 7.

Секция № 30 30 00 048
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Акварел” №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 6, ул. “Бачо Киро” № 5, 7, ул. “Васил Левски” №№ 1А, 3, 4, 5, 6, от 10 до 15А вкл., 17А, 19, 19А, от 21 до 28А вкл., 30, от 32 до 38А вкл., 42, 43, 43А, 44, 46А, от 48 до 53 вкл., 55, ул. “Г. Бенковски” №№ от 1 до 8 вкл., от 10 до 14А вкл., ул. “Иван Вазов” №№ 1, 2А, 3, 5, 7, 13, ул. “Н. Михайлов” №№ от 1 до 6А вкл. и 8, ул. “Порек” №№ от 81 до 84А вкл., от 86 до 89 вкл. и 100 и 102, ул. “Райна Княгиня” №№ 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 9, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 18, 20, ул. “Сан Стефано” №№ 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11, 12, 12А, 14, 16, от 18 до 25 вкл., от 27 до 32 вкл., 34, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50,вх.1,2 и3, № 51, 51А, 51Б, 51В, 53, 55, 57, 59, 59А, 59Б, 61, ул. “Съединение” №№ 72, 72А, 74, 76, вх. 1 и 2, № 78,вх.1 и 2, 80, вх. 1 и 2, 82, 84, 86, 86, вх.1,2 и 3, № 88, 90, 90А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 114, 118; ул. “Стефан Караджа” №№ 1, 1А, от 3 до 12 вкл., ул. “Хаджи Димитър” №№ от 2 до 8 вкл., 10, 12, 13, 14, 16, ул. “Шейново” №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, ул. “Шипка” №№ от 2 до 10 вкл. и 12, ул. “Оборище” №№ 1, 7, 7А, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 31,вх.1 и 2, № 33, 35, 37, 39.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СОУ “П. Волов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СОУ “П. Волов”.

Секция № 30 30 00 049
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Авг. Попов” №№ 8, 8А, 10, 10А, 12 вх.1, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, ул. “Антим І” №№ 1, 2, 3, 4, 4А, от 6 до 17 вкл., 18, 19, 20, 22, 22А, 23, 23А, 25, ул. “Момчил войвода” №№ 1, 2, 3, 5, 6, ул. “Найден Геров” №№ 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 13, 17, 19, 19А, 21, 32, 34, 34А, 38А, ул. “Оборище” №№ 2 вх. 1 и 2, 4 вх. 1 и 2, № 6, 8, ул. “Отец Паисий” №№ 27, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 43А, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А, 64, 66, ул. “Свети Райко Шуменски” №№ 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, бул. “Симеон Велики” № 74 вх.1, 74В, 76, ул. “Тодор Икономов” №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 13, 15, 18, 19, от 21 до 31 вкл., 33, 34, ул. “Филип Тотьо” №№ от 1 до 8А вкл. и 10.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Авг. Попов” № 22 – ЦДГ № 10.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, Хотел Шумен.

Секция № 30 30 00 050
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Богориди” № 11, ул. “Г. Кирков” №№ от 2 до 10А вкл., 12, 14, 14А, 16, 16А, 18, ул. “Д-р П. Берон” №№ 29, 31, 31А, 33, 41, 43, 45, 47, 49, 51, ул. “Македония” №№ 50, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 58А, 59, 59А, 61, 63, 65, вх. 1, ул. “П. Парчевич” №№ 9, 11, 13, 17, 19, 21, 26, 50, 50А, 54, 54, вх. 1, ул. “Септ. въстание” № 14, ул. “София” №№ 1, 2, вх.1,2 и3, №3, 5, 5А, 7, 7 вх.1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 29, 33, ул. “Ружа Т. Северина” №№ 23, 23А, 23Б, 25, ул. “Н. Попович” №№ 26, 28, 39, 41.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Д-р Петър Берон” № 50 – ЦДГ № 27.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, „Македония” № 40 Магазин за хранителни стоки „Трънчев”.

Секция № 30 30 00 051
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” №№ 45, 50, 58, 72 вх. 1 и 2, 78, 80, 80А, ул. “Д-р П. Берон” №№ 56, 56А, от 58 до 64А вкл., 66, 69, 72, ул. “Септ. въстание” №№ 20, вх.1,2 и 3, № 26, 28, 28А, 30, 41, 61, 61А, 65, 67, 69, ул. “София” №№ 22, 24, вх.1, 2, 3 и 4 ул. “Марица” № 26, вх. 1, 2, 3; №28, 30, ул. “П. Парчевич” № 23, 25, 31, 31, вх. 1, 2, 3, 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Д-р П. Берон” № 50 – ЦДГ № 27.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.„Ген. Скобелев” № 33 – читалище „Пробуда”.

Секция № 30 30 00 052
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” №№ 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 73А, 73Б, 75, 75А, 75Б, 77, 77А, ул. “Първа” №№ от 1 до 19 вкл., от 21 до 39А вкл., ул. “Седма” №№ 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 15Б, 17, 18, 19, 20, 22, 22А, 25, 26, 26Б, 55, 63, 65, 65А, 67, ул. “Трета” №№ от 1 до 15 вкл., 17, 19, 21, 23, 25, ул. “Четвърта” №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 50, 62, 64, ул. “Пета” №№ 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 37, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68 и 70.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Соф. шосе” № 2 – ЦДГ № 34.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.„Ген. Скобелев” № 93 – Кафе аперитив.

Секция № 30 30 00 053
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” №№ 82, 84, 84А, 86, 88, 88А, 90, 90А, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 120А, 122, 124, 126, ул. “Л. Димитрова” №№ от 1 до 14 вкл., ул. “Марица” №№ 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95А, 97, 99, 101, 101А, 103, 105, 107, ул. “М. Палаузов” №№ 1, 4, 6, 6А, 7, 8, 10, 15, 16, 18, ул. “Пролет” №№ 1, 2, 3, 3А, 5, 5А, ул. “Соф. шосе” №№ 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19, ул. “Царевец” №№ 1, от 3 до 16 вкл., 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Соф. шосе” № 2 – ЦДГ № 34.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Царевец” №18 – бивш магазин за хранителни стоки.

Секция № 30 30 00 054
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” №№ 28А, 30, 32А, 34, 36, 36А, 38, 40, 46 вх. 1, 2, 3, 4 и 5, № 56, 58, 62, 62, вх.1, 64, 67А, 68, 69, 70, вх. 1, 2, 3; 72, вх. 1, 2, 3; ул. “Македония” №№ 44, 46, 48, 49, 51, ул. “Н. Попович” №№ 6, 8, 10, 12, 14, 20, 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А; ул. “П. Парчевич” №№ 44, 46, 46А; ул. “Ружа Тенева – Северина” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13, вх.2, 15, 17, 19; ул. “Септ. въстание” № 6; ул. “Г. Кирков” №№ 19, 20, 20, вх.2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Н. Попович” № 1 – 6-то ОУ “Е. Марковски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Македония” № 40-Магазин за хранителни стоки „Трънчев”.

Секция № 30 30 00 055
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Братя Миладинови” №№ 1, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12,вх.1 и 2, № 13, ул. “Васил Априлов” №№ 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 61, вх.1 и 2, № 61В; ул. “К. Величков” №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, ул. “Македония” №№ 10, 12, вх. 1, 2, 3, 19, вх. 1 и 2, №21, 23, 24 вх. 1и 2, 25, 29, вх. 1и 2, 30, 30А, 32, 32А, 34, 34А; ул. “П. Парчевич” № 22, 22, вх.1 и 2; ул. “Н. Попович” №№ 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, вх. 1, 2, ул. “С. Врачански” №№ 1, 2, 3, 4, 6, ул. “С. Доброплодни” №№ от 3 до 8 вкл., ул. “Кирил и Методий” №№ 70, 74, 74 вх.1, 76, 78, 78А, 80.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Н. Попович” № 1 – 6-то ОУ “Е. Марковски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Св.св. К. и Методий” № 66, Магазин за мебели.

Секция № 30 30 00 056
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Боян Пенев” №№ 1, 2, 2А, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, ул. “Ил. Р. Блъсков” №№ 5, 10, 11, 13, 14, 19, 21А, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, ул. “Катюша” №№ 1, 3, 4, 5, 7, 7А от 8 до 14 вкл., 16 и 18, ул. “Кирил и Методий” №№ 59, 59А, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 86А, 88, 88А, 90, 90А, 92, 94, 96, 98, 98А, 100, 100А, ул. “Македония” №№ 3А, 5, 6, вх. 1, 2 и 3, 9А, 11, 11А, 13, 15, 17, ул. “Отец Паисий” №№ 1, 2, 3, 3А, 5, 8, 10, 10А, от 12 до 24 вкл., 26, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 42А, 44, бул. “Симеон Велики” №№ 52, 54, 56, 58, ул. “С. Врачански” №№ 13, 13Б, 14,вх.1,2,3 и 4, № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, ул. “Петър Парчевич” №№ 2, 4, 4А, 6, 8, 14, 18, вх. 1, 2, 3, 4, 20.
Място за гласуване: гр. Шумен бул. “С. Велики” № 62 – Професионална гимназия по икономика.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен „Симеон Велики” № 62, Професионална гимназия по икономика.

Секция № 30 30 00 057
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Д. Благоев” №№ 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, ул. “Л. Кошут” №№ 1, 1А, 2, от 5 до 13 вкл., пл. “Освобождение” №№ 2, 7, 11, ул. “П. Владигеров” №№ 1, 12, ул. “Плачковци” №№ 1, 4, 4А, 8, бул. “Симеон Велики” №№ 67,вх.1,2 и 3, № 69,вх.1,2 и3, № 71, вх.1,2 и 3, №73, вх.1,2 и3, ул. “Трапезица” №№ 1, 1А, 3, 6, ул. “Цар Иван Александър” №№ 97, 99, 114, 116, вх.1,2 и 3, ,, ул. “Цар Иван Асен ІІ” №№ 8, 10, 28, ул. “Цар Калоян” №№ 3, 5, 7, 12А, 13, 13А, 19А, 20, 22, 24, ул. “Цар Освободител” №№ от 108 до 112 вкл., 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 139, 147, от 149 до 152А, 161, 163, 165, ул. “Хр. Ботев” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, ул. “Цар Шишман” №№ 1, 3, 3А, 5.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “С. Велики” № 62 – Професионална гимназия по икономика.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен пл. „Освобождение”, Тото пункт.

Секция № 30 30 00 058
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Битоля” №№ от 1 до 13 вкл., ул. “В. Петлешков” №№ от 1 до 15 вкл., 17, 19, 21, 23, 23А, ул. “Вл. въстание” №№ 216, 218, 220, 222, 224, ул. “Д. Маринов” №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, ул. “Добро поле” №№ от 1 до 12 вкл. и 14, ул. “Крум Арнаудов” №№ 1, 3, 5, 6, 6А, 8, ул. “Охрид” №№ 18, 22, 24, 26, 28А, 34, 36, 38, 42, 42А, 44, 48, 48А, 50, 50А, ул. “Прилеп” №№ от 4 до 12 вкл., 14, 15, 22, ул. “Скопие” №№ 17, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 28, 29, 31, ул. “Ст. Янев” №№ 2, 3, 3А, от 5 до 14 вкл., 16, 16А, ул. “Струга” №№ от 1 до 15 вкл., 17, 18, 19, 21, 22, 24, 24А, ул. “Съединение” №№ 117, 117, вх. 1, 2, 119, 119А, 121, 121А, 123, 125, 127, 127Б, 129, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159А, 161, 163, 165, 167, 167А, 169, 171, 173, и 175, ул. “Добри Войников” №№ 1, 7, 9, 9А, 9Б, ул. “Батак” №№ 1, 3, 5, 8, ул. „В. Левски” № 29 вх. 1,2,3 и 4
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СОУ “П. Волов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СОУ “П. Волов”.

Секция № 30 30 00 059
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен ул. “Андрей и В. Стоянови” №№ 10, 12, 14, 16, и 22; ул. “Боримечка” №№ 1, 1А, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 22; ул. “Вл. въстание” №№ 173, 173А, 175, 175А, 177, 185, 187, 189, 189А, 191, 193, 194, 196, 198, 200, 200А, 202, 202А, 204; ул. “Вл. Вичев” №№ 1, 3, 5, 8, от 10 до 16А вкл., 18, 20, 21, 22, 22А, 23; ул. “Д. Войников” №№ 2, 4, 6, 6А, 8, № 8, вх. 1, вх. А, вх. Б, 10, 12, 14, 15, 16, 18; ул. “Мизия” №№ 3, 4, 4Б, 5, 6, №6, вх.1, 9, 10, 11, 12, 14; ул. “Охрид” №№ 1, от 5 до 14 вкл. и 17; ул. “Поп Андрей” №№ 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 5, от 7 до 14 вкл., от 16 до 30 вкл., 32, 32А; ул. “Скопие” №№ 1, 2, 2 вх.2, 2, вх.Б, 3, от 5 до 16 вкл.; ул. “Съединение” №№ 68, 68, вх. 1 и 2, 68А, 111, 113; ул.“Черешово топче” №№ 1, 1А, 2, вх.1 и 2, № 6, 8, 9, 12, 13; местност „Порек” №№ 66, 329, 356; ул. „Порек” №356.
Място за гласуване: гр. Шумен ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.

Секция № 30 30 00 060
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “В. Друмев” №№ 3, 8, 10, 10А, 11, 12, 12А, 14, 14А, от 17 до 24 вкл., 26, 35, 45, 45, вх.1,2 и 3; ул. “Кирил и Методий” №№ 41А, 47, 49, 52, 56, 56 вх.1, 66,вх1 и 2 ул. “Л. Каравелов” №№ 26, 26А, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 35, 36, 38, 40, 40, вх. 2, 42, 42А, 42В, 44, 46, ул. “Н. Бозвели” №№ 22, вх.1 и 2, № 27, 27А, 28, 29, 33, 35, ул. “Н. Коперник” №№ 4, 4А, 6, 6А, 6 вх.А; ул. “Х. Ангелов” №№ от 1 до 6 вкл., 8, 10 вх. 1 и 2, 13, 14, 14 вх. 1, 15, 15А, 15 вх. А, 18, 18 вх. 1, 18 вх. А, 20, 26, 28, 30.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Харалан Ангелов” № 17А – 3-то ОУ “Димитър Благоев” .
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Харалан Ангелов” № 17А – 3-то ОУ “Димитър Благоев” физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 061
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” №№ 18, вх.1,2 и 3 №25,26, 26а, 27, ул. “В. Друмев” № 37, ул. “Д-р П. Берон” №№ 2, 2, вх.1 и 2, №4, вх.1,2,3,5 и 6, № 7, 9, 9А, 10, 11, 13, 15; ул. “К. Пейчинович” №№ 2, 2А, 3, 4, 4А, 6, 6А, 6 вх.А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, ул. “Марица” №№ 16, 16А, 16 вх.1, 18, 18 вх.1 и 2; ул. “Ружа Тенева – Северина” №№ 2, 4, 6, 6 вх.1, 8, 8А, 8 вх.1, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26; ул. “Х. Ангелов” №№ 19, 19А, 19 вх.1, 23, 25, 25А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Харалан Ангелов” № 17А – 3-то ОУ “Димитър Благоев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Харалан Ангелов” № 17А – 3-то ОУ “Димитър Благоев” физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 062
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Д-р П. Берон” №№ 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 46, ул. “К. Пейчинович” №№ 16, 18, 19, 21, 23, 23А; ул. “Китка” №№ 1, 1А, 2, вх.1,2,3 и 4, №3, ул. “Македония” №№ 62, 62А, 64, 68, 70, 70А; ул. “Марица” №№ 20, 22, вх.1,2 и 3, № 24, 24 вх.1,2,3 и 4; ул. “Ружа Тенева – Северина” №№ 29, 35, 35А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Д-р П. Берон” № 50 – ЦДГ № 27.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “В.Друмев” № 45, Тото пункт.

Секция № 30 30 00 063
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Софофийско шосе” №№ 4, вх.1,2,3,4 и 5, № 6, 6 вх.1 и 3, № 6 вх.А, 8, 12,вх.1,2,3,4 и 5, № 14,14 вх.1,2 и 3, № 14 вх. А и № 16, 16 вх.1 и вх. 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Соф. шосе” № 2 – ЦДГ № 34
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Митко Палаузов” № 6, кафе „Елза”.

Секция № 30 30 00 064
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен ул. “Ален мак” № № 1, 2, от 4 до 14А вкл., ул. “Божур” №№ 3, 3А, 5, 7, 9, 11, ул. “Васил Априлов” №№ 3,вх.1,2,3 и 4 № 5, ул. “Вит” №№ 1, 3, 5, 7, 9, ул. “Марица” №№ 14,вх.1,2,3,4 и 5, № 47,вх.1,2 и 3, № 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59А, 61, ул. “Перуника” №№ 2, 4, 6, 6А, 8, 12, 12 вх.4, № 16, 16 вх.1 и 3, и 16 вх. В.
Място за гласуване: гр. Шумен ул. “Харалан Ангелов” № 17А – 3-то ОУ “Димитър Благоев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Харалан Ангелов” № 17А – 3-то ОУ “Димитър Благоев” – физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 065
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “В. Пискова” №№ 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 8, 8А, ул. “Вит” №№ 4, 6, 8, 10, 12,вх.1 и 2, ул. “Ж. Попов” №№ 1, 2А, 4, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 12, 16, 17, 19, 22, ул. “Кирил и Методий” №№ 15, 19, 20, 21,21А, 22, 23, от 25 до 32 вкл., 35, 35 вх. 3, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 50, ул. “Лом” №№ 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 6, 8, 8А, 10, 13, ул. “Л. Каравелов” №№ 1, 2, 3, 4А, 6, 7, 8, 10, 11, от 13 до 22 вкл., 29, 31, ул. “Московска” №№ от 4 до 15 вкл., 17, 17А, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, ул. “Н. Бозвели” №№ 1, 2, от 5 до 10 вкл., 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, ул. “П. Волов” №№ 49, 51, 53.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Л. Каравелов” № 4 – ЦДГ № 5.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Л. Каравелов” – Медицински център „Ноневи”.

Секция № 30 30 00 066
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Беласица” №№ 2, 4, 6, 8, 9, 11, ул. “Д-р П. Кърджиев” №№ от 1 до 10 вкл., ул. “П. Делян” №№ 1, 5,вх.1 и2, № 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 16А, бул. “Славянски” №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 78, 80, ул. “Ст. Чилингиров” №№ от 2 до 12 вкл., 14, 15 вх. 1 и 2, и 16, ул. “Цар Иван Александър” №№ 69, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 80А, 82, 84, 86, 88, 88А, 89, вх.1 и 2; №90, 91, 92, 94, 96, 98, 104, 106, 106А, 110, 112, ул. “Цар Освободител” №№ 88, 99, 101, 103, 103 вх. 2, 104, 105, 106, ул. “Цар Петър” №№ 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, ул. “Я. Сакъзов” №№ 3, 5, 5А, 6, 6, вх.4, 8, 8 вх. 3, 11, 13., ул. “Цар Асен” №№ 2, 3, 5, от 7 до 19 вкл.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Славянски” № 72 – ДКТ „Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Славянски” № 72 – Школа по изкуствата.

Секция № 30 30 00 067
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ал. Стамболийски” №№ 14, 14 вх. 1,2,3 и 5, 14А, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, ул. “Ат. Вълчев” №№ от 4 до 9 вкл., ул. “Вл. въстание” №№ 125, 127, 129, 129а, 131, 133, 135, 137, 137б, 139, 139а, 139б, 139в, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 162, ул. “Драгоман” №№ 17, 17 вх. 1, 2 и 3; № 21, 21а, 23, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32А, ул. “Ивайло” №№ от 3 до 11 вкл., 13, 13А, 15, 18, 18а, 19, 21, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 29, вх. 1,2, № 31,32, 34 и 35, ул. “Пирот” №№ от 1 до 6 вкл., от 8 до 15 вкл., 17, 18, 20, 20А, 22, ул. “Априлско въстание” №№ от 33 до 51 вкл., 53, ул. “Порек” №№ 6,9, 24, 37, 38, 44, 77, 79, 80а, 80б, 80в, 123, ул. “Възрожденец” 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 99 – ЦДГ № 2.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95 А – Клуб на пенсионера № 4.

Секция № 30 30 00 068
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Априлско въстание” №№ 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 25 вх.1 и 2, №26, 26А, 28, 28А, 28Б, 30, 30А, 32 , 32а, ул. “Вл. въстание” №№ 141, 141а, 143, 143а, 145, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 163А, 166, 168, 168а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, ул. “Войвода” №№ от 2 до 14А вкл., 16, 16А, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, ул. “Опълченец” № 1, ул. “Ал. Стамболийски” № 1, вх. 1, 2, 3; № 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, ул. “Драгоман” № 5, 7, 8, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 22а, ул. “Съединение” №№ 101, 101, вх. 2, 101А; ул. “К. Шкорпил” № 1, ул. “Герила” №№ 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, местност „Порек” № 315, ул. „Опълченец” №1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.

Секция № 30 30 00 069
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Бунтовник” №№ от 1 до 13А вкл., 15, бул. “Велики Преслав” №№ 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 49, 49А, 53, ул. “Вл. въстание” №№ 85, 87, 87А, 89, 91, 93, 93А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,102, от 104 до 108 вкл., ул. “Възрожденец” №№ 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 20, 22А, 24, 40, 50; ул. “Г. Рафаилов” № 3; ул. “Искра” №№ от 1 до 8 вкл., 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26; ул. “Петра” №№ 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 38А, 40; ул. “Порек” №№ 64, 65, 67, 68, от 71 до 74а вкл., 76, 76А, 76Б, ул. “Правда” №№ 1, 2, 2А, 3, 7, 13, 25, 29, ул. “Сакарка” №№ 6, 13, ул. “Свобода” №№ от 1 до 6А вкл., 8, 8А, 10, 14, 14А, 18, ул. “Септемврийци” №№ 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, ул. “Спартак” №№ от 3 до 21 вкл., 23, 25, 25А, 26, 27, 27А, 29, 30, 42, ул. “Червени ескадрони” №№ 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, от 7 до 15А вкл., от 17 до 23 вкл., 25, 27, 29, 29А, 31, 31А, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 39А, ул. “Христо Генчев” №№ 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 55; ул. „Народни будители” №№ 22, 24, 28, 32, 77, 95; ул. „Независимост” № 23; местност „Куванлък” № 60.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Черв. ескадрони” № 22 – ШУ “Еп. К. Преславски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Черв. ескадрони” № 22 – ШУ “Еп. К. Преславски”.

Секция № 30 30 00 070
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Брезник” №№ 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 20, от 22 до 36 вкл., 37, 38, 38А, 40, 40А, 44, ул. “Вл. въстание” №№ 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 121а, 121Б, 122, 122а, 123, 124, 124а, 126, 126а, 128, 134, 136, 136А 138, 140, 142, 144, ул. “Драгоман” №№ 27, 29, 29А, 31, 33, от 35 до 44А вкл., 46, 46А, 48, 50, 54, ул. “8-ми март” №№ от 2 до 20 вкл., 22, 24, 26, 26 вх.1 и 2; ул. “Петра” №№ 18, 20, 22, 22А, 25, 27, 29, 29А, 29Б, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А; ул. “Хр. Генчев” №№ 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56; ул. “Априлско въстание” №№ 52, от 54 до 59А вкл., 61, 61а, 63, 63а, 65.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 99 – ЦДГ № 2
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95 А Клуб на пенсионера № 4.

Секция № 30 30 00 071
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Козлодуй” №№ 1, 3, 4, 6, 9, 11, ул. “Милин камък” №№ от 1 до 15 вкл., 17, 17А, 18,вх.1 и 2, № 18А, 18Б, 22 до 28А вкл., 30, 30А, 32 , ул. “Петра” №№ 1 , 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 23, ул. “Победа” №№ 2, 2А, 4, 4А, 6, 6 вх. 1, 2, 3 и 4, 6А, 6Г, 7, 9, 11, 14, 15, 15А, 16, 20, 22, 25, ул. “Съединение” №№ 66,вх.1 и 2, № 83, 83 вх.1,2,3 и 4, № 95, 95 вх.1 и 2, № 97, 97 вх.1 и 2, № 97А, бул. “Велики Преслав” № 9, вх.1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95А – Клуб на пенсионера № 4.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95 А Клуб на пенсионера № 4.

Секция № 30 30 00 072
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Кл. Охридски” №№ 1, 1А, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, от 10 до 17А, 19, 21, 23, 25; ул. “Княз Борис І” №№ 2, 2А, от 4 до 9 вх. 1,2 и 3 вкл., 16, 18, 18А, 20, 20А, 22, 22А, 24, 26, 28; ул. “П. Волов” №№ от 1 до 5А вкл., 7, 7А, 8, 9, от 11 до 17 вкл., 19, 27; ул. “Пенчо Славейков” №№ от 2 до 12 вкл., и 14; ул. “Цар Иван Александър” №№ 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72; ул. “Цар Освободител” № 20, 20 вх. 1 и 2, 20А, 20Б, 22, 22 вх. 1 и 2, 24, 24 вх. 1 и 2, 71, 71 вх. 1, 71А, 73.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “П. Волов” № 2 – читалище “Напредък”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул.“П. Волов” № 2 – читалище “Напредък”.

Секция № 30 30 00 073
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ат. Стойков” №№ 5, от 7 до 12 вкл. 14, 15, ул. “Етър” №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. “Кирил и Методий” №№ 4, от 6 до 11 вкл., 12, 14, 16, ул. “Кл. Охридски” № 35 вх. 1,2,3 и 4, ул. “П. Волов” № 35, № 35А, от 37 до 41А вкл., от 42 до 46 вкл., 52, 52А, 54, бул. “С. Велики” №№ 44, вх.1 и 2, № 46, вх.2 и 3, № 59, ул. “Цар Освободител” №№ 64, вх.1,2,3,4 и 5, № 80, 81, 81А, 83, 83А, 86, 87, 89, 91, 95.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Марица” № 12 – Детска ясла №6.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Симеон Велики” № 40, Спортна зала „Младост”.

Секция № 30 30 00 074
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ален мак” №№ 15, от 17 до 24 вкл., от 26 до 33А вкл., от 35 до 38А вкл., 40, 40А, 42, 42А, от 44 до 54А, ул. “Божур” №№ 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, ул. “Гиньо Писков” №№ 2,4, от 6 до 10 вкл., 12, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 28А, ул. “Марица” №№ 2, вх.1 и 2, №4, вх.1 и 2, № 6,вх.1 и 2 № 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, вх. 1, 2, 3, 4 и 5, 45; ул. “Невен” №№ 3, 3А, 4, 4А, 6, ул. “П. Волов”,№№ 56, 58, 60 вх. 1,2 и 3, ул. “Перуника” №№ 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, ул. “Теменуга” № № 1, 1А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Марица” № 12 – Детска ясла №6.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Симеон Велики” № 40, Спортна зала „Младост”.

Секция № 30 30 00 075
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ален мак” №№ 39, 39А, 41, 41А, 43, 43А,45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 56, 56А, 57, от 59 до 70 вкл., от 73 до 87вкл., 89, 91, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, вх.1 и 2, № 125, ул. “Ал. Константинов” №№ 15, 15А, 17, 21, 23, 23А, от 25 до 30 вкл., 46, 60, ул. “Александър Пушкин” №№ 1, 2, 3, 4, 4 вх. 1, 2 и 3, 7А, 8, 9, 17; ул. “Еделвайс” №№ 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 12, ул. “Марица”, 1, 3, 5, 5А, 7, 9, ул. “П. Българанов” №№ от 1 до 14А вкл., 16, 18, 18А, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 32, 32А, 34, 34А, 36, ул. “Спортист” № 1, ул. “Стадион” № 17, ул. “Университетска” № № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 29А, ул. “Х. Българанова” № от 2 до 6 вкл., ул. “Цв. Кънчева” №№ от 1 до 11 вкл. ,15, 16, 17, 19, 19А, 20Б, 71, ул. “Червена роза” №№ 1, 2, от 4 до 17А вкл., 21, 21А, 22, 23, ж.к. “Южен бряг” № 1, 1 вх. 1 и 4, №3, 3 вх. 1 и 2, №4, 5, 5 вх. 2, 6; местност “Смесе” № 8, 16, 90, 91,103, 143, 186, 230, 337.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Цвята Кънева” № 12 – ОДЗ “Щурче”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Цвята Кънчева” № 12, ЦДГ „Щурче”.

Секция № 30 30 00 076
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “М. Дринов” №№ от 2 до 6 вкл., 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 31, ул. “Р. Попов” №№ от 3 до 7, 7А, от 9 до 22 вкл.; бул. “Славянски” № 8, 8 вх. 1 и 2, 10, 16, 20, 26 вх. 1 и 2, 26 Б, 32, ул. “Хан Крум” №№ от 1 до 9А вкл., от 11 до 19 вкл., 21, 21А; ул. “Хан Кормисош” №№ от 3 до 9 вкл.; ул. “Хан Омуртаг”№№ от 1 до 3А, от 5 до 14А вкл., от 16 до 18А вкл., 20, 20А, 22, ул. “Хр. Смирненски” №№ от 1 до 8 вкл., от 10 до 15 вкл., 17 и 19, ул. “Цар Ив. Александър” № 42, 42А, 44, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 60.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Хр. Смирненски” № 9 – НУ “Ил. Р. Блъсков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Патлейна” № 10, ЗАД „Армеец”.

Секция № 30 30 00 077
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” №№ 6, вх.1,2 и3, от 8 до 14 вкл., 33, 41, 43, 45, 45А, 45Б, 45В, 47, 47А, 53, 53А, 55, 57, 59, 61, 61 вх. 1 и 2, 63, 69.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Хр. Смирненски” № 9 – НУ “Ил. Р. Блъсков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул.”Патлейна” № 10, ЗАД „Армеец”.

Секция № 30 30 00 078
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “А. Константинов” №№ 4, 4 вх. 1 и 2, 6, 8, 8 вх.1 и 2, 9, 11, 13, 20, 24, ул. “Плиска” №№ 30, 32, 34 вх. 1 и 2, ул. “Хан Аспарух” №№ 1, от 3 до 8 вкл., 10, 10 вх. 1, 11, 13, 15, 17, ул. “Хан Сабин” №№ от 2 до 11 вкл., 13, ул. “Хан Тервел” №№ 2, 4, 6, ул. “Хр. Смирненски” №№ 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, ул. “Цар Иван Александър” №№ 17, от 19А до 29 вкл., 31, 34, 34А, 36, 37, 39, ул. “Цар Освободител” №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Хр. Смирненски” № 9 – НУ “Ил. Р. Блъсков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул.”Патлейна” № 10, ЗАД „Армеец”.

Секция № 30 30 00 079
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Кубрат” №№ 1, 3, 3 вх. 1, 2, №8, ул. “Плиска” №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 26, ул. “Цар Иван Александър” №№ 3, 5, 7А, 9, 9А, 9 вх. 1 и 2, 11, от 13 до 16А, ул. “Цар Освободител” №№ 1, 3, 7.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 35 – СОУ “Сава Доброплодни”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Патлеина” № 10, ЗАД „Армеец”.

Секция № 30 30 00 080
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, бул. “Славянски” №№ 1, 3, 5 вх.1,2,3 и 4, 7, вх. 1,2 и 3, 9 вх.1,2 и 3, 11, 13 вх. 1 и 2, ж.к. Херсон №№ 1 вх.1 и 2, 2 вх.1,2,3 и 4, 3,вх.1,2 и 3, 4 вх.1,2 и 3, 5, 6, 6 вх. 1, 8, 9 вх.1,2 и 3, 14 вх.1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 35 – СОУ “Сава Доброплодни” .
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Велики Преслав”, Детска кухня.

Секция № 30 30 00 081
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, пл. България № 2, бул. “Велики Преслав” №№ 1, вх.1,2,3,4 и 5, №3,вх.1 и 2, № 5,вх.1 и 2, № 6, 6А, 8, 10, ул. “Й. Екзарх” №№ 2, 3, 5, 6, бул. “Мадара” №№ 38, 40, 42, 44, ул. “Патлейна” №№ 2 вх. 1 и 2, 3, 3А, от 5 до 9 вкл., бул. “Преслав” №№ 6, 8, 10, 10А, 12, ул. “Черноризец Храбър” №№ 1, от 3 до 6А вкл., и 8.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 35 – СОУ “Сава Доброплодни”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Велики Преслав”, Детска кухня.

Секция № 30 30 00 082
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, бул. “Велики Преслав” №№ 12, 22, 22 вх.1 и 2, № 30, вх.1,2 и3 №38, 40, 42, ул. “К. Преславски” №№ 2, вх.1,2 и3 № 3, 5, 9, 9А, бул. “Преслав” №№ 3, вх.1,2 и 3 №5,вх.1 и 2, 7, 7А, 9, 9А, 14, №18,вх.1,2 и3, № 22,вх.1,2 и3, № 32, вх.1,2 и3 № 32Б, 38, ул. “Пр. Григорий” №№ 6, 6А, 8, 10 вх. 1 и 2, ул. “Селиолу” № 28, 28А, ул. “Съединение” № 62 вх. 1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Преслав” № 5 – Клуб на пенсионера № 16.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен бул. ”Преслав” № 5 – Клуб за пенсионера №16.

Секция № 30 30 00 083
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, бул. “Велики Преслав” №№ 11, 13, 15, 17, 21, вх.1,2,3 и4, №33,вх.1 и 2, №37, 39, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60Б, ул. “Вл. въстание” №№ 88, 88А, 90, 90А, бул. “Преслав” №№ 46, вх1 и 2, № 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, ул. “Селиолу” №№ 25, 27, от 39 до 44 вкл., 46, 46А, ул. „Христо Генчев” №№ от 34 до 40 вкл., ул. “Шести септември” №№ 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 13.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 – 2-ро ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. ”Стефан Изворски” № 14 – бивш магазин „Свищов”.

Секция № 30 30 00 084
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, бул. “Велики Преслав” №№ 68, 68А, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 86А, 88, 92, 94, 94А, 96, 96А, 98А, 100, 100А, ул. “В. Папазов” №№ 40, 42, 42А, 44, 44 вх. 1 и 2, ул. “Вл. въстание” №№ 57, 59, 59А, 61, 61А, 63, 63А, 63 вх. А, 65, 67, 67 вх. 1, 69, 71, от 73 до 82 вкл., ул. “Иван Моллов” № 2, 10, ул. “М. Борисов” №№ 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, бул. “Преслав” №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, от 61 до 90А вкл., 92, 93, 129, 137, 145, ул. “Република” №№ от 1 до 8А вкл., от 10 до 24 вкл., ул. “Хр. Генчев” №№ от 23 до 33 вкл., ул. “Шум. комуна” №№ от 1 до 21А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.

Секция № 30 30 00 085
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Иван Рилски” № 5, 5 вх.1,2 и 3 ул. “М. Борисов” №№ 13, 13 вх.1, 2 и 5, 13А, 13Б, 15, 15 вх.1 и 2, 15А, 17, 17 вх. 1 и 2, ул. “Н. Рилски” № 2, 4, вх. 1,2 и 3, 6, 6 вх.1,2 и 3, ул. “Пчелина” № 13.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Шуменска комуна” № 20 – търговски обект.

Секция № 30 30 00 086
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул: „Алдемировци” №№ 23, 28, 30, 30А, 32, 34, ул. “Вл. въстание” №№ 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 56, 58, 58А, 62, 64, 64А, 66, 66А, 68А, 70 вх. 1, 2 и 3, ул. “Иван Рилски” № 1 вх. 1, 2 и 3, 13 вх. 2, ул. “Република” №№ от 25 до 48А вкл. и 50, бул. “Ришки проход” №№ 33, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41,41а, 43, 58, 58А, 60, 62, 62А, 64, 64А, ул. “Хр. Генчев” №№ 1, 1 вх. 1, 2 и 3, 1А, от 3 до 5 вкл., 7, 10, 12, 14, 15, 15А, 18, 20, 22, ул. “Шум. комуна” №№ 22, 22 вх. 1 и 2, 23, 25, 25а, 25 вх. А, 27, 29, 29а, 29 вх. А, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 45 вх. А, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, ул. “М. Борисов” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Шуменска комуна” № 20 – търговски обект.

Секция № 30 30 00 087
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Алдемировци”№№ 3, 6, 10, 10А, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 24, 26, ул. “В. Папазов” №№ 2, 2 вх. 1 и 2, 3А, от 5 до 14А вкл., 16, 17, от 19 до 23А вкл., 25, 31, 33, 38, бул. “Преслав” №№ 11, 11А, 11Б, 11В, 13, 15, 17, 19, 31, 33, ул. “Селиолу” №№ от 2 до 7 вкл., 9 , от 11 до 15 вкл., 18, 20,21, 22, 24, ул. “Ст. Изворски” №№ 1, 4, 6, 8, 12, 14, 14А, 14 вх. 2, ул. “Съединение” №№ 51, 55, 55 вх. 1, 59, 61, 63, 65.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 – 2-ро ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – бивш магазин „Свищов”.

Секция № 30 30 00 088
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Тошев” №№ 1, вх.1,2,3,4,5 и6, №3, 5, ул. “Добруджа” № 21, 21 вх.1, 2, 3, 4 и 5, ул. “Кубадин” № № 16, 18, 20, ул. “Парижка комуна” №№ 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, бул. “Ришки проход” №№ 6, 9, 11, 15, 17, 19, 21, вх.3 и 4, 34, ул. “Съединение” №№ 12, 16 вх. 1 и 2, 16А, 18, 18 вх. 1, 2, 3 и 4, вх. В, вх. Г.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 – 2-ро ОУ “Д-р П. Берон” .
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – магазин „Бони оборот”.

Секция № 30 30 00 089
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 9, вх.1,2,3,4,5 и 6, ул. “Кр. Кючюков” № 3, вх.1,2 и 3,бул. “Мадара” №№ 29 вх. 1 и 2, 31, 32, 32 вх. 1, 2, 3 и 4, ул. “Станционна” №№ от 1 до 11 вкл. и 13.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 35 – СОУ “Сава Доброплодни”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 4 – магазин хранителни стоки „Трънчев”.

Секция № 30 30 00 090
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Добротица” № 23, 23 вх. 1, 2, 3 и 4, бул. “Ришки проход” №№ 18, 20, 20 вх. 1, 2, 3, 4 и 5, 26 вх.1,2,3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 22 – читалище “Тодор Петков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 24 – читалище „Тодор Петков”.

Секция № 30 30 00 091
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Вл. въстание” №№ 7, 7 вх. 1, 2, 3, 4 и 5, №17, 19, 19А, 19 вх. А, 21, 23, 23А, 24, 24 вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, № 25, 25А, ул. “Д-р Заменхоф” №№ от 1 до 8 вкл., 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, ул. “Силистра” № № 2, вх. 1, 2,3 , 2А, ул. “Шум. комуна” №№ 24, 24 вх. 1, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 34а, 36, 36а, 38, 51, 51А, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 61, ул. “Ришки проход” № № 40, 42, 42А, 42Б, 44, 46, 48, 50, 52, бул. “Мадара” № 27, вх. 1, 2, 3, 4, „Цветан Зангов”12, 16, 18, 34, 36.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 –2-ро ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – магазин „Бони оборот”.

Секция № 30 30 00 092
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Вл. въстание” №№ от 1 до 5 вкл. и 18, 18 вх. 1, 2, 3, 4 и 5; бул. “Мадара” № 26, ул. “Д-р Заменхоф” №№ 19, 21, 22, 22а., ул. “Иван Петров” №№ от 8 до 14 вкл., ул. “Шум.комуна” №№ 63, 65, 65а, 65б, 65 вх. Б, 67, 69, 75.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 12А – ЦДГ № 30.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 4 – магазин хранителни стоки „Трънчев”.

Секция №30 30 00 093
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание” №№ 20, 20 вх. 1, 2, 3, 4, и 5, 20А, 22, 22 вх.1, 2, 3, 4 и 5, ул. “Съединение” № 41, 45, 45 вх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, ул. “Силистра” № 4, вх. 1, 2.
Място за гласуване гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 –2-ро ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – магазин „Бони оборот”..

Секция № 30 30 00 094
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Браила” № 2; ул. “Калиакра” №№ 2, 7, 7 вх.1 и 2, № 21, 26 вх. 1 и2, № 28, вх.1 и 2, №30, вх. 1 и 2; бул. “Мадара” №№ 1Е, 11, 13, 15 вх. 1 и 2, 19 вх. 1, 2 и 3, 21, 23 вх. 1 и 2, 25 вх. 1, 2,3 и 4, №28, вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 .
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 12А – ЦДГ № 30.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 4 – магазин хранителни стоки „Трънчев”.

Секция № 30 30 00 095
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, Дом за стари хора
Място за гласуване: гр. Шумен, местност “Мантово лозе” – Дом за стари хора
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, местност “Мантово лозе” – Дом за стари хора.

Секция № 30 30 00 096
Административни адреси включени в секцията: с. Белокопитово
Място за гласуване: с. Белокопитово, ул. “Ал. Стамболийски”№ 18 – Библиотека
Място за обявяване на избирателния списък: с. Белокопитово, ул. “Ал. Стамболийски”№ 18 – Кметство.

Секция № 30 30 00 097
Административни адреси включени в секцията: с. Благово
Място за гласуване: с. Благово, пл. “Юри Гагарин” № 6 – Читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Благово, пл. “Юри Гагарин” № 6 – Читалище.

Секция № 30 30 00 098
Административни адреси включени в секцията: с. Васил Друмев
Място за гласуване: с. В. Друмев, ул. “Хан Аспарух” № 15 – Читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. В. Друмев, ул. “Хан Аспарух” № 15 – Читалище

Секция № 30 30 00 099
Административни адреси включени в секцията: с. Велино
Място за гласуване: с. Велино , ул. “В. Пискова” № 41 – Клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. Велино , ул. “В. Пискова” № 42-табло на входа на кметството

Секция № 30 30 00 100
Административни адреси включени в секцията: с. Ветрище
Място за гласуване: с. Ветрище , пл. “Толбухин” № 1 – Пенсионерски клуб.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ветрище , пл. “Толбухин” № 1- Кметство.

Секция № 30 30 00 101
Административни адреси включени в секцията: с. Вехтово
Място за гласуване: с. Вехтово, ул. “Дружба” № 2 – Кметство
Място за обявяване на избирателния списък: с. Вехтово, ул. “Дружба” № 2 – Кметство

Секция № 30 30 00 102
Административни адреси включени в секцията: с. Градище
Място за гласуване: с. Градище, ул. “Васил Друмев” № 1 – ЦДГ – фоайе.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Градище,ул. „Георги Димитров” № 52 Поща.

Секция № 30 30 00 103
Административни адреси включени в секцията: с. Дибич
Място за гласуване: с. Дибич, ул. “Кирил и Методий” № 2 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Дибич ул. „Георги Димитров” № 43 кметство.

Секция № 30 30 00 104
Административни адреси включени в секцията: с. Друмево
Място за гласуване: с. Друмево, ул. “Димитър Джуров” № 1 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Друмево, ул. “Димитър Джуров” № 1 – читалище

Секция № 30 30 00 105
Административни адреси включени в секцията: с. Ивански, ул. “Ален мак” №№ от 2 до 7 вкл., пл. “Балчик” №№ от 1 до 10 вкл., ул. “Бели лом” от № 1 до № 37 вкл., № 52, 54, пл. “Цар Борис” № 7, ул. “Васил Левски” №№ от 1 до 19 вкл., ул. “Вела Пискова” №№ от 1 до 19 вкл., ул. “Витоша” от № 1 до № 11 вкл., ул. “Данчо Тодоров” №№ от 1 до 12 вкл., ул. “Дянко Денев” от № 2 до № 26 вкл., ул. “Добри Вълев” №№ от 1 до 13 вкл., 15, ул. “Ив. Кръстев Ивански” № 12, ул. “Камчия” №№ 1, 3, 5, ул. “Коста Дяков” №№ 1, 3, 4, 5, 6, ул. “Коста Тодоров” от № 1 до № 6 вкл., ул. “Лом” от № 1 до № 34 вкл., ул. “П. Волов” №№ от 1 до 29А вкл., ул. “Преслав” №№ 1, 3, 4, 6, 8, ул. “Плиска” №№ 3, 5, 7, ул. “Рила” от № 1 до № 6 вкл., ул. “Септември” от № 1 до № 11 вкл., ул. “Тича” №№ от 1 до 7 вкл., ул. “Тодор Маринов” №№ от 1 до 14 вкл., ул. “Хаджи Димитър” №№ 1, 2, 3, 4, ул. “Хр. Ботев” №№ от 1до 16 вкл., ул. “Явор” №№ 1, 7.
Място за гласуване: с. Ивански, ул. “Иван Кръстев” № 8 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ивански – Поща.

Секция № 30 30 00 106
Административни адреси включени в секцията: с. Ивански, ул. “Авг. Попов” №№ от 2 до 19 вкл., ул. “Ал. Стамболийски” №№ от 1 до 36 вкл., ул. “Баба Тонка” №№ от 1 до 15 вкл., ул. “Батак” №№ 1, 2, 4, 8, 10, ул. “Бузлуджа” №№ 1 ,6, пл. “Цар Борис” №№ 1А, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 19, ул. “Васил Коларов” от № 1 до № 35 вкл., Вилна зона № 35, ул. “Васил Минков” от № 1 до № 21 вкл. и № 25, ул. “Г. Димитров” от 1 до 59 вкл., ул. “Генчо Панайотов” №№ от 1 до 24 вкл., ул. “Гео Милев” №№ от 1 до 12 вкл., ул. “Димитър Благоев” №№ от 1 до 25 вкл., ул. “Д. Войников” №№ 2, 4, 6, 8, 22, ул. “Добруджа” №№ 2, 4, 6; ул. “Дружба” №№ 2, 4, 6; ул. “Дунав” №№ от 4 до 18 вкл., ул. “Жечо Йорданов” №№ от 1 до 30 вкл., ул. “Иван Вазов” №№ 2, 3, 4А, 6, 7, 8, ул. “Ив. Кръстев Ивански” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, ул. “Ивайло” №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, ул. “Искър” №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, ул. “Иван Дяков” №№ от 1 до 33 вкл., ул. “Йордан Иванов” от № 1 до № 16 вкл., ул. “Козлодуй” №№ 1, 2, 3, 4, 7, ул. “Марица” №№ 1, 2, 3, 6, ул. “Никола Вапцаров” от № 1 до № 15 вкл., ул. “Пирин” №№ 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, ул. “Петко Топчиев”№№ от 1 до 42 вкл., кв. Свобода №№ от 2 до 17 вкл., ул. “Стара планина” №№ 1, 3, 4, 5, 6, ул. “Стоян Петков” №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 22, ул. “Стоян Пенчев” №№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 16А, 20, 22, ул. “Тодор Петков” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, ул. “Хан Аспарух” №№ 1, 2, 4, 6, 8, 16, ул. “Хан Крум” №№ 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 23, ул. “Хан Омуртаг” №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, ул. “Цар Борис І” №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, ул. “Цар Калоян” от № 1 до № 11 вкл., ул. “Цар Симеон” №№ 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, ул. “Чавдар” №№ 1, 2, 3, 5, ул. “Шипка” №№ 3, 5, ул. “Янко Василев” №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7.
Място за гласуване: с. Ивански, ул. “Иван Кръстев” № 8 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ивански – Поща.

Секция № 30 30 00 107
Административни адреси включени в секцията: с. Ил. Р. Блъсков
Място за гласуване: с. Ил. Р. Блъсков”, пл. “Девети септември” № 3 – клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ил.Р.Блъсков”,ул. „Георги Димитров” 30 магазин

Секция № 30 30 00 108
Административни адреси включени в секцията: с. Кладенец
Място за гласуване: с. Кладенец, ул. “Н. Й. Вапцаров” № 10 – клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. Кладенец, ул. “Н. Й. Вапцаров” № 10 – клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 109
Административни адреси включени в секцията: с. Коньовец
Място за гласуване: с. Коньовец, ул. “Жилищен район” № 1 – Дом на културата.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Коньовец – Дом на културата.

Секция № 30 30 00 110
Административни адреси включени в секцията: с. Костена река
Място за гласуване: с. Костена река, ул. “Васил Коларов” № 5 – кметство
Място за обявяване на избирателния списък: с. Костена река, ул. “Вичо Атанасов” № 2 – Клуб на пенсионера

Секция № 30 30 00 111
Административни адреси включени в секцията: с. Лозево
Място за гласуване: с. Лозево, ул. “Филип Тотю” № 16 – кметство
Място за обявяване на избирателния списък: с. Лозево, ул. “Филип Тотю” № 16 – кметство

Секция № 30 30 00 112
Административни адреси включени в секцията: с. Мадара ул. „Ален мак” №№ 1, 2, ул. „Боровец” № №1 – 5 вкл., 7, 9, 10, ул. „Вит” №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, ул. „Обиколна” №№ 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20, 20А, 24, 26, 28, 30, 32, 34 и 36, ул. „Мадарски конник” №№ от 1 до 13 вкл., 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, от 38 до 41 вкл., от 43 до 46 вкл., 49, 52, 53, 55, 56, 57А, 58, 59, от 61 до 71 вкл., 75, 79, 81, ул. „Македония” №№ 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 37А, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, ул. „Хан Кубрат” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15А, 17, 19, ул. „Хан Крум” №№ от 1 до 9 вкл., 11, 12, 14, 16, 16А, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 38, ул. „Никола Вапцаров” №№ 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 23, ул. „Осми март” № 2, ул. „Осъм” №№ 1 и 2, ул. „Трети март” №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, ул. „Рафаил Попов” №№ 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, от 20 до 26 вкл., 28, 29, от 31 до 37 вкл., ул. „Родопи” №№ 1, 2, 3, 3А, 5, 7, ул. „Рила” №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, ул. „Кирил и Методий” №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, ул. „Стара планина” №№ 2, от 6 до 13 вкл., от 16 до 22 вкл., 24, ул. „Хан Аспарух” № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ул. „Хан Омуртаг” №№ от 1 до 5 вкл., 7, ул. „Хан Тервел” №№ 1, 4, 5, 8, ул. „Христо Ботев” № № 1, 3, 4, 6, 7, 8, от 10 до 14 вкл., 16, 17, от 19 до 23 вкл., от 25 до 35 вкл., ул. „Явор” №№ от 2 до 9 вкл., ул. „Янтра” №№ 1, 2, 3, 4.
Място за гласуване: с. Мадара, ул. “Хан Крум” № 15 – ОУ „П. Волов”
Място за обявяване на избирателния списък: с.Мадара,ул. “М. конник” № 39 – Магазин на РПК.

Секция № 30 30 00 113
Административни адреси включени в секцията: с. Мадара, ул. „Пирин” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, ул. „Божур” № № 1, 4, 6, 7, 8, 10, ул. „Васил Левски” №№ 1, 2, 3, 4, 6 и 8, ул. „Марица” №№ от 1 до 6 вкл., 8 и 10, ул. „Витоша” № №от 2 до 6 вкл., 8 и 10, ул. „Висока поляна” №№ от 1 до 20 вкл., 23, ул. „Македония” №№ 1, от 3 до 14 вкл., 16, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, ул. „Тракия” №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, от 10 до 18 вкл., 20, 21, от 24 до 47 вкл., от 50 до 55 вкл., 57, 58, ул. „Дунав” №№ 5, 7, 9, 17, 19А, 21, 23, 25, ул. „Дъбрава” №№ 1, 3, 6, 7, 8, 10, ул. „Иван Вазов” №№ от 1 до 7 вкл., от 9 до 26 вкл., 28, 29, 30, 32, от 33 до 36 вкл., 38, 40, ул. „Иглика” №№ 2, 3, 4, ул. „Кокиче” №№ 2, 3, 5, 6, 11, ул. „Момина сълза” №№ 2, 3, 4, 6 и 8, ул. „Добруджа” №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, ул. „Мусала” № 4, ул. „Огоста” №№ от 2 до 6 вкл., 8, 9, 13, ул. „Панайот Волов” №№ от 1 до 5 вкл., 8, 9, 10, от 12 до 22 вкл., 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, ул. „Пейо Яворов” №№ от 2 до 8 вкл., ул. „Пролет” №№ 1, 2, 2А, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 23, ул. „Под резервата” № 1, ул. „Роза” №№ 2, 3, 4, 5, ул. „Съединение” №№ 1, 5, 6, от 8 до 24 вкл., 26, 30, 30А, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 80, 86, 88, ул. „Римска вила” №№ 2 и 4, ул. „Рожен” №№ 1, 2, 6, ул. „Средна гора” №№ 2, 4, ул. „Странджа” №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, ул. „Христо Смирненски” №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15.
Място за гласуване: с. Мадара, ул. “Хан Крум” № 15 – ОУ „П. Волов”
Място за обявяване на избирателния списък: с.Мадара,ул. “М. конник” № 39 – Магазин на РПК.

Секция № 30 30 00 114
Административни адреси включени в секцията: с. Мараш
Място за гласуване: с. Мараш, ул. “Георги Димитров” № 26 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Мараш, ул. “Георги Димитров” № 26 – магазин

Секция № 30 30 00 115
Административни адреси включени в секцията: с. Новосел
Място за гласуване: с. Новосел, ул. “Георги Димитров” № 10 – кметство.
Място за обявяване на избирателния списък: : с. Новосел, ул. “Георги Димитров” № 10 – кметство.

Секция № 30 30 00 116
Административни адреси включени в секцията: с. Овчарово
Място за гласуване: с. Овчарово, ул. “Ленин” № 39 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Овчарово, ул. “Ленин” № 39 – читалище

Секция № 30 30 00 117
Административни адреси включени в секцията: с. П. Волов
Място за гласуване: с. П. Волов, ул. Митко Палаузов” № 24 – Клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. П. Волов, ул. „Атанас Димитров” № 16 – кметство

Секция № 30 30 00 118
Административни адреси включени в секцията: с. Р. Димитриево
Място за гласуване: с. Р. Димитриево, ул. “Ген. Р. Димитриев” № 12А – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Р. Димитриево, ул. “Ген. Р. Димитриев” № 11 – магазин

Секция №30 30 00 119
Административни адреси включени в секцията: с. Салманово
Място за гласуване: с. Салманово, ул. “Георги Димитров” № 25 – училище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Салманово, ул. “Атанас Въчев” № 9 – табло на входа на кметството

Секция № 30 30 00 120
Административни адреси включени в секцията: с. Средня
Място за гласуване: с. Средня, ул. “Иван Христов” № 17А – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Средня, ул. “Иван Христов” № 17А – читалище.

Секция № 30 30 00 121
Административни адреси включени в секцията: с. Струйно
Място за гласуване: с. Струйно, ул. “Сабин” № 1 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Струйно – Търговска сграда-пенсионерски клуб.

Секция № 30 30 00 122
Административни адреси включени в секцията: с. Царев брод ул. “Б. Българанов” №№ 1,2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 9, 10, 11, 13, ул. “Бузлуджа” №№ 2, 4, 6, 6А, 8, ул. “В. Друмев” №№ 1, 3, ул. “В. Коларов” №№ 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 от 21 до 26А вкл., от 28 до 36 вкл., 38, 40, 42, 44, 46, 48, ул. “Вела Пеева” №№ 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, ул. “Вълчо Спасов” №№ 2, 4, 6, 8, 10, ул. “Генерал Заимов” №№ 2, 4, 7, 8 от 10 до 19 вкл., 21, 23, 25, 27, ул. “Девети май”№№ 1, 2, 3, 6, 8, ул. “Изгрев” №№ от 1 до 6 вкл. и № 8, ул. “Кирил и Методий” №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, ул. “Лиляна Димитрова” №№ 2, 3, 4, 6, ул. “П. Волов” от № 4, 8,10,12,14,16,18,20 ул. “Победа” от № 1 до 14 вкл., 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 , ул. “Проф. Асен Кисилинчев” №№ 1, 2, 2 вх. А, 2 вх. 1, 2 вх. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, ул. “Проф. Иван Иванов” №№ от 1 до 7 вкл., ул. “Първи май” №№ 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13, ул. “Синчец” №№ 1, 3, 5, 7, 9, ул. “Стара планина” №№ 2, 4, 5, 6, 8, 12, 12А, ул. “Хан Аспарух” №№ 2, 4 от 6 до 30 вкл., 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ул. “Хан Крум” №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, ул. “Христо Ботев” №№ 13, 15, 17 от 19 до 29 вкл., 31, 33, 35, ул. “Червено знаме” №№ от 1 до 9 вкл., 11, 14, ул. “Юрий Гагарин” №№ 1, 3, 5, 7, 9, ж.к. “Проф. Иван Иванов” от № 1 до 7 вкл.
Място за гласуване: с. Царев брод, ул. “Васил Коларов” № 14 – училище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Царев брод, ул. “Хан Аспарух” № 3 – магазин

Секция № 30 30 00 123
Административни адреси включени в секцията: ул. “Ален мак” №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, ул. “Антон Иванов” №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, ул. “Бузлуджа” №№ 1, 3, 5, 7, 9, ул. “Васил Коларов” №№ 1, 3, 5, ул. “Васил Левски” от № 1 до № 21 вкл., ул. “Г. Димитров” от № 3 до № 26 вкл., ул. “Д. Тодоров” от № 2 до № 11 вкл., ул. “Захари Стоянов” от № 1 до № 18 вкл., ул. “Здравец” №№ 1, 3, 5, 9, ул. “Ив. К. Ивански” от № 1 до № 22 вкл., , ул. “Леонид Брежнев” от № 1 до № 8 вкл., ул. “П. Волов” от № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, ул. ул. “Побити камъни” №№ 1, 3, ул. “София” от № 1 до № 16 вкл., ул. “Тодор Каблешков” от № 1 до № 6 вкл., ул. “Тодор Кикиндонов” от № 1 до № 9 вкл., ул. “Т. Петков” от № 1 до № 8 вкл., ул. “Трети март” №№ 2, 4, 6, 8, ул. “Хр. Ботев” №№ от 1 до 9 вкл., 12, 16, ул. “Червеноармейска” №№ от 2 до 10 вкл., ул. “Янко Василев” №№ от 1 до 13 вкл.
Място за гласуване: с. Царев брод, ул. “Васил Коларов” № 14 – училище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Царев брод, ул. “Хан Аспарух” № 3 – магазин

Секция № 30 30 00 124
Административни адреси включени в секцията: с.Черенча
Място за гласуване: с. Черенча, ул. “Фисек” № 13 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Черенча, ул. “Ал. Стамболийски” № 10 – клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 125
Административни адреси включени в секцията: МБАЛ
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” № 63 – МБАЛ

Секция № 30 30 00 126
Административни адреси включени в секцията: Психиатрична болница
Място за гласуване: с. Царев брод, ул. “Христо Ботев” № 30 – Психиатрична болница

Секция № 30 30 00 127
Административни адреси включени в секцията: Арест – гр. Шумен
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дунав” № 2

Подвижни Секции от № 30 30 00 128 до № 30 30 00 129 /включително/
Административни адреси включени в секцията: Община Шумен
Място за гласуване: Община Шумен

Подвижни Секции от № 30 30 00 130 до № 30 30 00 150 /включително/
Административни адреси включени в секцията: Община Шумен
Място за гласуване: Община Шумен

Skip to content