Дата на публикуване:
Заповед № РД-25-622/02.04.2021 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и др. обществени места на територията  на Община Шумен 03.04.2021
График за  получаване на изборните материали от СИК на 03.04.2021 г 30.03.2021
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето
– Заявлението се подава на e-mail: mayor@shumen.bg.
04.03.2021
Справка по ЕГН 01.03.2021
Справка по избирателни списъци чрез SMS 23.02.2021
Справка по избирателни списъци 22.02.2021
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 23.03.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии 29.03.2021
Информация за българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност. 26.03.2021
Заповед № РД-25-387/19.02.2021 г. на кмета на Община Шумен относно определяне на места за поставяне на агитационните материали на територията  на Община Шумен 22.02.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/ за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 18.02.2021
Заповед № РД-25-298/10.02.2021 г. на кмета относно образуване на избирателните секции на територията на Община Шумен, утвърждаване на тяхната номерация и адрес и определяне на местата за обявяване на избирателните списъци. 11.02.2021
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 01.02.2021
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 01.02.2021
Активно избирателно право
Гласуване на избиратели с увреждания
Skip to content