Дата на публикуване:
Симулатор машинно гласуване 21 ноември 2021 г. 17.11.2021
Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 17.11.2021
Заповед РД-25-2615 / 12.11.2021 относно забрана за продажба на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Шумен 12.11.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на подвижните секционните избирателни комисии /ПСИК/ за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в  изборите за президент и вицепрезидент на Република България и на избори за народни представители в Народно събрание на Република България, насрочени на 14 ноември 2021 г. 09.11.2021
Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето 03.11.2021
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 02.11.2021
Симулатор на машинно гласуване
01.11.2021
 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето
  Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето
01.11.2021
Справка по избирателни списъци по ЕГН 01.11.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на подвижните секционните избирателни комисии /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и на избори за народни представители в Народно събрание на Република България, насрочени на 14 ноември 2021 г. 27.10.2021
Електронни услуги на Община Шумен, предоставяни чрез портала на Държавна агенция „Електронно управление“ 27.10.2021
Заповед № РД-25-2279/05.10.2021 г. относно определяне на места за поставяне на агитационните материали на територията на Община Шумен 05.10.2021
Справка по избирателни списъци 01.10.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/ за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и на избори за народни представители в Народно събрание на Република България, насрочени на 14 ноември 2021 г. 01.10.2021
 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
  Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
28.09.2021
 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
  Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
28.09.2021
Заповед РД-25-2182/23.09.2021 г. относно образуване на избирателните секции на територията на Община Шумен, утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, както и определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 23.09.2021
Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация

Гласуване с машина

Гласуване на избиратели с увреждания

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

Skip to content