0800 18 094 – Зелен телефон за справка по избирателните списъци

Дата на публикуване:
Заповед № РД-25-2279/05.10.2021 г. относно определяне на места за поставяне на агитационните материали на територията на Община Шумен 05.10.2021
Справка по избирателни списъци 01.10.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/ за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и на избори за народни представители в Народно събрание на Република България, насрочени на 14 ноември 2021 г. 01.10.2021
 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
  Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
28.09.2021
 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
  Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
28.09.2021
Заповед РД-25-2182/23.09.2021 г. относно образуване на избирателните секции на територията на Община Шумен, утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, както и определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 23.09.2021
Skip to content