Секция № 30 30 00 001
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 36, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; № 54, № 56 и № 56, вх.1 и ул. “Козе бърдо” № 50 и 86.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ДГ „Светулка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” – ДГ “Светулка“, табло на оградата.

Секция № 30 30 00 002
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 30, вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 32, вх.1, 2, 3, 4 и 5; и № 34, вх.1, 2, 3, 4 и 5.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ДГ “Светулка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ДГ “Светулка“, табло на оградата.

Секция № 30 30 00 003
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 22, вх.1, 2, 3 и 4; № 24, вх.1, 2, 3 и 4; № 24А, №24Б, № 26, вх.1, 2, 3 и 4; № 28 и № 29, ул. “Донника”№ 205 и № 211А; местност “Лозевско шосе” № 11, №15, № 54, № 126, № 440, № 588.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б –СУ “Трайко Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44Б- СУ „Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 004
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Вановски ” № 12; ул. “Ген. Драгомиров” № 44, вх.1, 2 и 3; № 46, вх.1, 2, 3, 4, 5 и 6; № 48, вх.1, 2, 3, 4 и 5.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Трайко Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44 Б -СУ “Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 005
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 50, вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 52, вх.1, 2, 3, 4 и 5; местност “Дивизионна болница” № 2, № 55, № 57, №58, №123, №154, №175, №180, №187 и № 228; местност “Дивизионна болница 655” № 144 и № 149; местност “Кече баир” № 11А, № 30, № 50,№ 58,№ 62 и № 86; ул. “Средна гора” № 8, вх.1, 2, 3; №10, вх. 1, 2, 3 и 4 и “Руска болница” № 2, № 37,№ 47,№ 49,№ 60 и № 83.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Трайко Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44 Б – СУ “Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 006
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Радецки” № 52; № 55, вх.1, 2, 3 и 4; № 57, вх.1, 2 и 3; № 58, № 62,№ 63,№ 102,№ 103,№ 104, от № 106 до № 111 вкл.; ул. “Свети врач” №16, ул. “Средна гора” № 9, вх.1, 2 и 3 и ул. “Стара планина” № 84, вх.1, 2 и 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Трайко Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б – СУ “Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 007
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Витоша” № 3, вх.1, 2 и 3; №50, вх. 1, 2, 3; ул. “Ген. Радецки” № 49, вх.1, 2 и 3; ул. “Зелена гора” от № 1 до № 18Б вкл.,№ 20, от № 22 до № 25 вкл. и № 27; ул. „Подполковник Калитин“№2, № 2А, № 2Б, № 4, № 6, № 6А, № 8, № 10, № 14, № 18, № 20, № 22, № 22А, № 26, № 26А, № 26Б, № 26В, № 30, № 30А, № 32 и № 34; ул. “Самара” № 1, вх.1, 2, 3 и 4; № 2 и №3, вх.1, 2, 3 и 4;
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Трайко Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44 Б – СУ “Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 008
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Витоша” № 5, вх.1, 2 и 3; ул. “Подполковник Калитин” № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 9А, № 11, № 13, № 15, № 15А, № 17, № 19, № 21, № 25А, № 27, № 29, № 31 и № 33; ул. “Самара“ № 5, вх. 1, 2, 3 и 4; ул. “Средна гора” № 4, вх.1, 2, и 3; № 6, вх.1, 2 и 3; № 7, вх.1, 2, 3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Трайко Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44 Б – СУ “Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 009
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Витоша” №7, вх. 1, 2, 3; ул.“Средна гора” № 2, вх. 1, 2, 3, 4; № 5 вх.1, 2, 3 и 4; ул. “Стара планина” № 80, вх.1, 2 ,3, 4; № 80В; и № 82, вх.1, 2 и 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”.

Секция № 30 30 00 010
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Брод” № 1, ул. “Витоша” № 2, № 4, № 9, вх.1, 2, 3 и 4; №10, № 12, № 13, № 15, № 18, № 19, № 20, № 23, № 24, № 31А, № 35, № 39А, № 41, № 43, № 51, № 61, № 69, № 109, № 116, № 137, № 150, № 277; ул. “Горен Дъбник” № 1, № 2, № 3, № 5, № 6 и № 11; ул. “Ела” № 1, № 2, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 18, № 19, № 19А, № 21, от № 23 до № 27, № 29, от № 31 до № 33; ул. “Самара” № 10, №10А; ул. “Средна гора” № 3, вх. 1, 2, 3 и 4; ул. “Стара планина” № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, от № 35 до № 73 вкл., № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 90, № 91, № 93, № 95, № 97, № 97А, № 99, № 99А, № 101, № 103, от № 105 до № 111 вкл., № 113, № 115, № 117, № 119 и № 121.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов“
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” № 44 Б – СУ “Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 011
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 13, вх.1, 2, 3 и 4; №15, вх.1, 2, 3 и 4; ул. “Ген. Радецки” № 1, №2, № 3, от №5 до № 9 вкл., № 11, № 13, № 15, № 19, № 19А, № 21А, № 21Б, № 23, № 31, № 31А, № 32, № 32А, № 34А, № 34Б, № 37, № 40, № 44, № 46А, № 48 и № 48А; ул. “Капитан Колесников” № 3, № 5, № 7, № 7А, № 11 и № 11А и ул. “Самара” № 12, вх.1, 2 и 3; №14, вх.1, 2 и 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44Б – СУ “Трайко Симеонов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 44 Б – СУ “Трайко Симеонов”.

Секция № 30 30 00 012
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” № 38, вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 38А, вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 40, вх.1, 2, 3 и 4; и ул. “Нишава” № 8, № 30, № 44, № 46, № 52, № 58, № 60, № 62 и № 64.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ДГ “Светулка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ДГ “Светулка“, табло на оградата.

Секция № 30 30 00 013
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” №42, вх.1, 2, 3, 4 и 5; ул.“Искър” № 1, вх.1, 2, 3; № 3 вх.1, 2, 3; № 5, вх.1, 2, 3 и №15, ул.“Марица” №137, № 137А, № 139, № 141, № 143, № 145 и № 153; ул. “Плевен” № 1, № 1А, № 2, № 2Б, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 9; ул. “Пловдив” №29, № 31, № 31А, № 31Б; местност “Топхането” № 1, № 9, № 17, № 50, № 146, № 153 и № 550; местност “Чашка” № 241, № 275, № 306, № 318, № 415 и № 437.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров” – ДГ “Светулка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” – ДГ “Светулка“, табло на оградата.

Секция № 30 30 00 014
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Белокопитов” от № 3 до № 8А вкл., № 10 и № 12, ул. “Ген. Драгомиров” № 2, № 5, № 5А, № 6, № 8, № 11 вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 12, № 14, № 14А, № 16 и № 18; ул. “Ген. Паренсов” № 2, № 4, № 8, № 10, № 12 и № 14; ул. “Ген. Скобелев” № 1, № 2, от № 4 до № 16А вкл.; ул.“Ген. Тотлебен” № 12, от № 16 до № 19 вкл., от № 21 до № 32 вкл., № 34, № 36, № 37, от № 39 до № 45 вкл. и № 47, ул. “Гладстон” от № 1 до № 5 вкл., № 7 и № 9; ул. “Граф Игнатиев” от № 25 до № 32А вкл., № 34 и № 36; ул. “Дунав” № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17 и № 19; ул. “Димчо Попов” от № 2 до № 6 вкл., № 8 и № 8А; ул. “Стара Загора” № 1, от № 3 до № 8 вкл. и № 10; площад “Гривица” № 3, № 4, № 6, № 6А, № 8, № 9 и № 12.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Тотлебен” № 70 – НУ “Княз Борис І”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, пл. “ Гривица” № 1 – НЧ “Стилиян Чилингиров 1963“.

Секция № 30 30 00 015
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Северна” № 4, вх.1, 2, 3, 4; №6, вх.1, 2, 3, 4; № 8, вх.1, 2, 3, 4; № 10, вх.1, 2, 3, 4; № 21; местност “Под манастира” № 10, № 11, № 28, № 82, № 93, № 100, № 116, № 126, № 127, № 130, № 134, № 155,№ 187, № 210, № 616, № 669, № 680, № 822 и № 838; местност “Под манастира 649” № 65, № 181, № 185, № 213, № 214А, № 215, № 227, № 270, № 278, № 281, № 286 и № 384; местност “Под манастира 650” №1, № 9, № 37, № 39, № 42, № 74, № 120, № 156, № 169, № 172, № 178, № 185, № 196, № 200, № 253, № 390, № 391, № 393, № 398, № 447, № 478, № 480, № 492, № 493, № 496, № 507, № 545, № 559, № 682, № 688 и № 713; местност “Под манастира 651” № 121, № 243, № 254, № 401, № 425 и № 458; местност “Под манастира 652” № 82, № 132, № 196, № 264, № 296, № 330, № 350, № 359, № 373, № 381, № 425 и № 672; местност “Под манастира 653” № 76, № 83, № 92, № 155, № 198Д, № 262, № 270, № 273, № 280, № 331, № 362, № 392, № 395, № 402, № 403, № 406, № 473, № 500, № 501, № 544, № 554, № 559, № 574, № 604, № 616, № 646, № 669, № 680, № 682, № 688, № 713, № 822 и № 838; местност “Под манастира 654” № 5, № 18, № 55, № 80, № 94, № 95, № 96, № 153 и № 179; местност “Под манастира 648” № 39;
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Северна” № 16, вх. 1 – ДГ “Пролетна дъга“ – филиал.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Северна” 10 А, ателие за шивашки услуги.

Секция № 30 30 00 016
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Асен Златаров” № 13, вх.1, 2, 3; № 14, вх.1 и 2; № 15 вх.1, 2 и 3; № 16 вх.1, 2 и 3 и № 23; ул. “Втора” № 1, № 3, № 3А, № 5, № 5А, № 7, № 9, № 10, № 11, № 13, № 15, № 15А, № 17, № 19, № 21 и № 23; ул. “Ген. Скобелев” № 79, № 81, № 83, № 85, № 93, № 129; кантон Пътно управление № 1; ул. “Първа” от № 40 до № 43, № 43А, от № 44 до № 50 вкл., № 50А, от № 51 до № 65 вкл., № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 77А; ул. “Софийско шосе” №20, вх. 1, 2, 3 и 4, № 22, вх. 1, 2, 3 и 4; местност “Стража” № 4 и № 12; местност “Чаир Дере” № 1, № 14 и № 41; ул. “Шеста” № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 16, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 26, № 27, № 29, № 31, № 32, № 33, № 35, № 56, № 65 и № 69.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе” № 2 – ДГ “Пролетна дъга“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 93, кафе- аперитив.

Секция № 30 30 00 017
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Висока поляна” № 3, вх. 1, 2, 3; № 5, вх. 1, 2, 3, 4; ул. “Северна” № 12, вх.1, 2, 3, 4; № 14, вх.1, 2, 3, 4 и №16, вх.1, 2, 3, 4;
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Северна” № 16, вх. 1 – ДГ “Пролетна дъга“ – филиал.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Северна”, Магазин за хранителни стоки “Гларус”.

Секция № 30 30 00 018
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Сакар” № 1, № 1А, № 3, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 11А, № 13, № 13А и № 15; ул. “Гео Милев” от № 1 до № 11 вкл. и № 13; ул. “Люле Бургас” № 3, № 5 и № 9; ул. „Плана” № 10; ул. “Родопи” от № 4 до № 8 вкл.; ул. “Странджа” № 1, № 2, № 9, № 9А, № 13 и № 13А; ул. “Строител” № 1Б.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Странджа” № 8 – ДГ “Дружба“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Строител” № 1 – Магазин за лагери и ремъци.

Секция № 30 30 00 019
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” № 1, вх.1, 2, 3 и 4; № 2; №6, вх.1, № 8, № 9, № 12, № 14, № 16, № 16А, № 18 и № 20; ул. “Родопи” № 13, вх.1, 2, 3 и №15; бул.“Симеон Велики” № 10, № 19, вх.1, 2 и 3; № 21, № 23, № 25, № 27, № 27А, № 29, вх.1 и 2; № 29Б; №31,вх.1, 2; № 31А и №33 и №33, вх.1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Странджа” № 8 – ДГ “Дружба“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Тракия” № 8 – Клуб на пенсионера № 5.

Секция № 30 30 00 020
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” № 22 и № 24; ул.“Никола Вапцаров” №3, вх.1, 2 и 3; №5, вх.1, 2, 3 и 4; ул. “Одрин” №9, вх.1 и 2; №13, №14, вх.1, 2, 3 и 4; № 14В; № 48А; ул. “Странджа” № 4 и № 12; ул. “Яне Сандански” № 2, № 11А и № 16.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Странджа” № 8 – ДГ „Дружба“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Тракия” № 8 – Клуб на пенсионера № 5.

Секция № 30 30 00 021
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” № 11; ул. “Одрин” №5, вх.1 и 2; №6, вх.1 и 2; № 8; № 10, вх.1, № 12; ул. “Родопи” № 17, вх.1 и 2; № 19, вх.1 и 2; № 22 вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 22А и №24; бул. “Симеон Велики” № 14, № 15, вх.1, 2 и 3 и №17; ул. “Тракия” № 8, вх.1, 2 и 3; №10, № 14, № 16, № 18, № 25 и № 26.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Тракия” № 8 – Клуб на инвалида.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Тракия” № 8 – Клуб на пенсионера № 5.

Секция № 30 30 00 022
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Лозенград” № 3, вх.1, 2, 3, 4 и 5; ул. “Тракия” № 1, №2 вх.1 и 2; №3, № 4, вх.1 и 2; № 4Б; №5, вх.1, 2, 3 и 4 и № 6 вх.1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 023
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 26, вх.1, 2, 3, 4 №28, вх.1, 2, 3 и 4; № 30 и № 34; ул. “Никола Вапцаров” № 6, вх.1, 2, 3, 4 и №8, вх.1, 2, 3, 4; Промишлена зона № 1 и Старата оранжерия № 1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 024
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 17, вх.1, 2, 3, 4, 5; №19, вх.1, 2, 3, 4; № 21, вх.1, 2, 3, 4; № 23, № 29 и Подстанция “Изток” № 1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 025
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 11, вх.1, 2, 3, 4, 5; №13, вх. 1, 2, 3, 4, 5; № 15, вх.1, 2, 3, 4, 5 и № 15А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил .Левски”.

Секция № 30 30 00 026
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Кольо Фичето” № 6, вх.1, 2, 3; № 7, вх.1, 2, 3, 4; № 9, вх. 1, 2, 3, и №10, вх.1, 2, 3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил
Левски”.

Секция № 30 30 00 027
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 7, № 7Г, № 9, вх.1, 2, 3, 4, 5; № 16, № 16А, № 20, № 22, № 22А, № 24, № 24А; ул. “Лозенград” № 26, вх.1, 2 и № 28; ул. “Родопи” №34, № 34А, № 34Б, № 36 и № 36А; ул. “Кольо Фичето” № 2, вх.1, 2, 3 и №4,вх.1, 2, 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” №24 – СУ “Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 028
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен ул. “Дедеагач” № 5, №8, вх.1, 2, 3, 4, 5; № 10, вх.1, 2, 3, 4, 5 и № 12, вх.1, 2, 3, 4, 5 ; ул. “Родопи” № 26, вх.1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 029
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 1, № 1А, № 4, вх.1, 2, 3, 4 и 5; № 6, вх.1, 2, 3, 4 и 5; общежитие на ССТ “Васил Коларов“ № 1; общежитие на ПП “Успех” № 1 и № 2; общежитие на НИИЖ № 1 и бул. “Симеон Велики” № 1, № 3, № 5 и № 7.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 030
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Лозенград” № 1, вх.1, 2, 3, 4, 5 и № 1А и № 2А; бул. “Симеон Велики” № 9, вх.1, 2, 3, 4, 5 и №11,вх.1, 2, 3, 4 и 5.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дедеагач” № 24 – СУ “Васил Левски”.

Секция № 30 30 00 031
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул.”Адалберт Антонов” от № 1 до № 6 вкл., № 8, № 10 и № 12; ул.”Александър Димитров” от № 1 до № 6 вкл. и №8, ул.”Горчо Боянов от № 1 до № 6 вкл., № 9; ул. ”Дъбрава” от № 1 до № 5 вкл. и № 7; ул. ”Зоя Космодемянская” от № 1 до № 9 вкл., № 11, № 13 и № 18; ул. ”Изворна” № 1, от № 3 до № 9А вкл., от № 11 до № 25А вкл., № 27, № 27А, № 29, № 31, № 33, № 35, № 39, № 40, № 41, № 43, № 45, №48, № 49, № 54 и № 57; ул. ”Йорданка Николова” от № 1 до № 7 вкл.; бул. ”Велики Преслав” № 55, № 57, № 59, № 63, № 63А, № 65, № 67, № 69, № 69А, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 102, № 104, № 106, № 106А, № 108, № 112, № 114, № 116, № 118, № 120, № 122, № 124, № 126, № 128, № 130, № 132; ул. ”Лиза Чайкина” № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 6А, № 7, № 8А, № 9, № 12, № 14 и № 16; ул. ”Млада гвардия” от № 1 до № 13 вкл., от № 15 до № 31 вкл., № 35, № 37, № 39, № 41, № 43А, № 43Б, № 45, № 47, № 49, № 49А и № 51; ул. ”Пейо К. Яворов” от № до № 6А вкл., от № 8 до № 12 вкл., № 14, № 19; ул. ”Поройна” от № 1 до № 14 вкл.; ул.”Преселка” № 1, № 2, № 4, № 6; ул. ”Подуево” от № 1 до № 22 вкл.,№ 24, № 26, № 28, № 29, № 30 и № 32; местност “ Сакарка” № 1, № 57, № 62, № 99, № 111, № 116, № 126, № 166, № 192, № 260, № 380, № 382, № 400 и № 502; местност “ Сакарка 685” № 142; ул.”Свилен Русев” от № 1 до № 12 вкл.; ул. ”Староселка” от № 1 до № 14А вкл., № 16, № 16А, № 17, № 18, № 19, № 24, № 25, № 26 и № 28; ул. ”Страцин” от № 1 до № 6 вкл. и № 12; ул. ”Тодор Велков” от № 1Б до № 10 вкл., № 12, № 14, № 16, № 18, № 20 и № 22; ул. “Шуменско плато”№ 1, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16; ул. ”Щабна” № 1, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10 и № 12.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. “Шестте ястребинчета” №1 – ОУ “Панайот Волов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул. “Шестте ястребинчета” №1 ОУ “Панайот Волов” – вход на училището.

Секция № 30 30 00 032
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул.”Баба Тонка” № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 10, № 11 и № 13; ул. ”Велико Железов” от № 1 до № 24вкл., от № 26 до № 36 вкл. и № 38; ул. ”Вичо Атанасов” от № 1 до № 8 вкл., от № 11 до № 15 вкл., и № 17; ул. “Генчо Панайотов” № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, от № 10 до № 36 вкл., № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62; ул. ”Д-р Стоян Чакъров” от № 1 до № 18 вкл.; ул. ”Елба” от № 1 до № 10А вкл., № 12, № 14 и № 16; ул. ”Иван Станчев” от № 1 до № 9 вкл., № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 25; ул. ”Иван Кр. Ивански” от № 1 до № 47 вкл. и № 49; ул. ”Карл Маркс” от № 1 до № 8А, № 10; бул. ”Велики Преслав” № 93, № 95, № 97, № 99, № 103, № 105, № 111, № 113, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 131, № 131А, № 133, № 135, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145, № 147, № 149, № 151, № 169 и № 179; ул. ”Люлякова” № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7; ул. ”Люлин”№ 1, №2, от № 4 до № 16А вкл. и № 41; ул. ”Марин Чолаков” от № 1 до № 12 вкл.; ул. ”Никола Симов” № 1, № 2, № 2А, № 4, № 6 и № 8; ул. ”Огражден” от № 1 до № 9 вкл., № 11 и № 13; ул. ”Освобождение” № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4; ул. ”Спас Панайотов” №1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 8; ул. ”Тодор Минев” №1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 13А, № 15, № 17; ул. ”Фридрих Енгелс” от № 1 до № 8 вкл., № 10, № 12, № 14, № 14А, № 16; ул. ” Чапаев ” № 2, № 3, № 4, от № 6 до № 21 вкл., № 23, № 25, № 25А и ул. ”Шестте ястребинчета” № 2, № 4, № 6.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. “Шестте ястребинчета” №1 – ОУ “Панайот Волов”,
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово ул. “Шестте ястребинчета” №1 – ОУ „Панайот Волов” – вход на училището.

Секция № 30 30 00 033
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. ”Васил Каракашев” № 2, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 8, № 10, № 12, № 16 и № 20; ул. ”Вела Благоева” от № 1 до № 3, № 3А, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 6А, от № 7 до № 16 вкл., № 18, № 18А, № 19, № 19А, от № 20 до № 24 вкл., № 26, от № 28 до № 32 вкл.; ул. ”Генчо Панайотов”№ 37, № 39, № 41, № 43, № 43А, № 45, № 47, № 49, № 51 и № 53; ул. ”Отец Захари Димов” № 9, № 11, № 13, № 13А, № 15, от № 17 до № 19 вкл., № 19А, от № 20 до № 24 вкл., № 26, № 28 и № 34; ул. „Иван Станчев“ № 10, № 12, № 14, № 16, № 16А, № 18 и № 20; ул. „Илчо Войвода” № 21, № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 64, № 66 и № 68; ул. ”Карл Маркс” № 9, от № 11 до № 18 вкл., № 18А, № 18Б, от № 19 до № 22 вкл., № 22Б, от № 23 до № 26 вкл., № 28, № 30, № 32, № 34, № 34 вх. А, № 34А, № 36, № 38, № 40, № 40А и № 42; ул. ”Мария Станчева” от № 1 до № 5 вкл., № 5А, от № 6 до № 8 вкл.; ул. ”Освобождение” № 5, № 6, от № 8 до № 11 вкл., № 11А, от № 12 до № 15 вкл., № 17 и № 27; ул. ”Петко Д. Петков”№ 1, № 2, № 3, № 3А, № 5, № 5А, от № 7 до № 13 вкл., № 13Б, от № 14 до № 28 вкл., № 28А, от № 29 до № 39 вкл. и № 41; ул. ”Сергей Румянцев от № 1 до № 9 вкл., № 9А, № 10, № 11, № 11А, от № 12 до № 15 вкл., № 17, № 19, № 21, № 23 и № 25; ул. ”Тодор Минев”№ 2, № 4, № 6, № 6А, № 8, № 10, № 12, № 12А, № 14, № 16, № 18, № 20, № 21, № 22, № 24, № 26, № 27, № 28, № 34; ул. ”Тодор Петков” № 1, № 1Б, № 2, № 3, № 3А, № 4, № 4А, № 5, № 5А, № 6, № 7, №9, № 9А, № 10, № 11, № 11А, от № 12 до № 17 вкл., № 17А, от № 18 до № 20, № 21, № 21 вх.2, от № 22 до № 32 вкл., от № 34 до №36 вкл., № 36,А, от № 37 до № 41 вкл.; ул. ”Тодор Ченгелиев” № 1, № 1А, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 19 и № 25; ул.”3-ти март” от № 1 до № 9 вкл., № 9А, от № 10 до № 12 вкл, , № 12А, от № 13 до № 16 вкл., № 16А, №17, № 18, № 18А, № 20, № 21, № 22, от № 24 до № 29вкл., № 29А, № 30, № 31; ул. ”Фридрих Енгелс” № 9, № 11, № 13, № 13А, № 15, № 17, № 19, № 20, № 21, № 23, № 24, № 25, № 27, № 28, № 30, № 30Б, № 32, № 34, № 34А, № 36, № 38,№ 40, № 42 и № 44; ул.”Цанко Церковски” № 2, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13 и № 15.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Дивдядово – бул. “Велики Преслав” № 134 – Клуб на пенсионера.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово, бул. “Велики Преслав” №34 – Клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 034
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. ”Васил Дяков” №1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 6А, от № 7 до № 11 вкл., от № 13 до № 17 вкл., № 17А, № 18, № 19, № 19А., № 21 и № 23; ул. ”Гаврил Георгиев” № 1, № 2, от № 3 до № 8 вкл., № 8А, № 9, № 10, № 10А, № 12 вх. А, № 12 А, № 12Б, № 13, № 13А, от № 14 до № 20 вкл., № 22, № 22А, № 24, № 26, № 26А, № 28,№ 30 и № 32; ул. ”Генчо Панайотов” № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65, № 69, № 71, № 71А, № 73, № 73А, № 75, № 75А, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87 и № 89; ул.”Димитър Блъсков” от № 1 до № 7 вкл.; ул. ”Елена Златарева” от № 1 до № 3 вкл., № 3А, от № 4 до № 6 вкл., № 9, № 13, № 15 и № 21; ул. ”Отец Захари Димов” от № 1 до № 6, № 7В, № 8 , № 10, № 12, № 14, № 16 и № 16А; ул.”Илчо Войвода” № 1, № 1А, № 1Б, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 9А, от № 10 до № 18, № 18Б, № 19, № 20, № 22, № 22А, № 24, № 24А, № 26, № 30, № 32, № 34 и № 36; ул. ”Килийно училище” от № 1 до № 11 вкл., № 11А, № 12, № 12А, от № 13 до № 20 вкл. и № 26; бул. ”Велики Преслав” № 138, № 140, № 144, № 146, № 148, № 150, № 154, № 156, № 158, № 160, № 162, № 164, № 166, № 168, № 170, № 172, № 176, № 180, № 180А, № 182, № 184, № 186, № 188, № 190, № 192, № 194, № 196, № 198, № 202, № 204, № 206, № 212, № 214, № 216, № 218, № 220, № 222, № 224, № 226, № 228, №230, № 232, № 234 и № 236; ул. ”Никола Поптодоров” № 1, № 1А, № 2, № 2А, № 3, № 3А, от № 4 до № 11 вкл, № 11А ; ул. ”Партизанка” от № 1 до № 13 вкл., № 15, № 17; ул .”Петър Енчев” от № 1 до № 5, № 5А, от № 6 до № 8 вкл., № 10, № 12, № 13, № 14, № 16, № 18, № 18А, № 19, № 20 и № 22А; ул. ”Първи май” от № 2 до № 10 вкл., № 12, № 13, № 14, № 15, № 17, № 19, № 19А, № 21, № 23, № 25 и № 27; ул. ”Стефан Маринов”№ 1, № 1А, № 2, № 2А, от № 3 до № 10 вкл., № 12, № 14 и № 15; ул. ”Тодор Петров” № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 вх. А, № 6А, № 8 и № 11; ул. ”Тодор Рахнев” № 1, № 2, № 4, № 6, № 8, № 10; ул. ”Тодор Ченгелиев” № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20 и № 22; ул. ”Хан Пресиян” от № 1 до № 5 вкл., № 5А, № 6, от № 8 до № 11 вкл. ; ул. ”Христо Михайлов” от № 1 до № 12 вкл., от № 14 до № 24 вкл., № 24А, от № 25 до № 28 вкл.; ул. „Христо Силянов“ № 6, ул.”Никола Чернишевски” № 2, № 4, № 6, № 10; ул.”Шести юли” № 1, от № 3 до № 7 вкл.; местност “Чернювец 256“ № 4 и 5.
Място за гласуване: гр.Шумен, кв. Дивдядово, ул. “Васил Дяков” № 4 – ДГ “Чучулига“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. “Васил Дяков” № 4 – ДГ “Чучулига“.

Секция № 30 30 00 035
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Макак.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Макак, ул. “Мир” № 38 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Макак, ул. “Мир” № 36 – кметство.

Секция № 30 30 00 036
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, кв. Мътница.
Място за гласуване: гр. Шумен, кв. Мътница, ул. “Проф. Иван Иванов” – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, кв. Мътница, ул. “Проф. Иван Иванов” № 16 – кметство.

Секция № 30 30 00 037
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Акация” от № 1 до №17 вкл., № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 27А, № 29, № 32, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 47, № 49, № 51, № 52, № 73 и № 113; ул. “Боровец” № 1, № 1А, № 3, № 3А, № 5, № 7, № 7А, № 9, № 9А, № 9Б, № 11, № 11А, № 13, № 15, № 18, № 18А, № 18Б, № 19, № 20, № 22, № 22А, № 24, № 24А, № 26, № 26А, № 28, № 28А, № 29, № 30, № 32, № 34, № 35, № 36, № 38, № 39, № 40, № 42; ул. “Бор” № 1, № 3, № 5, № 7, № 7А, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 18, № 19, № 21, № 23, № 25, № 26, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37, № 39,№ 40, № 41, № 43; ул. “Бреза” от № 2 до № 37 вкл., № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 51А, № 53, № 55, № 57; ул. “Иглика” № 2, № 4,№ 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 24, № 26, № 28 и № 30; ул. “Лале” № 2, № 4,№ 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 18А, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46 и № 48; ул. “Новоселско шосе” № 21, № 22, № 30 и № 440; местност „Новоселско шосе 655“ № 440 и ул. “Шуменска крепост” № 1, № 7, № 7А, № 9, № 11, № 19, № 19А, № 21, № 21А и № 23.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Георги Сава Раковски” № 36 – ДУ “НЮВВАБ”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Георги Сава Раковски” №26 – бивш магазин хранителни стоки.

Секция № 30 30 00 038
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул.“Балкан” № 1, № 2, № 4, № 5, № 7, № 9, № 13, № 15; ул. “Бистрица” № 4, № 6, № 6А, № 8 и № 8А; ул. “Боровец” № 2, № 2А, № 4, № 6, № 10, вх.1 и 2, № 14, № 16; ул.“Връх Айгедик” № 3 и № 4; ул.“Гевгели” № 1, № 2, № 3, № 3А, № 5 и № 7; ул. “Георги Сава Раковски” № 17, № 23, № 23А, № 25, № 27, № 29, № 31, № 31А, № 33, № 37, № 38, от № 40 до № 44Б вкл., № 46, от № 48 до № 63 вкл., № 65, № 65А, № 66, № 67, № 67А, № 68, № 70, от № 72 до № 80 вкл., от № 83 до № 90 вкл., № 92, от № 94 до № 100 вкл., № 102, № 106, № 108, № 108А, № 110, № 115, № 116, № 118А, № 147; ул.“Дойран” № 2, № 4, № 6, № 8, № 14, № 16, № 16А, № 18, № 19, № 19А, № 20, № 21, № 23, № 23А, № 24, № 25, № 28, № 28А, № 32, № 34, № 34А, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 48 и № 52; ул.“Круша планина” от № 1 до № 17 вкл., № 19, № 20, № 21, № 21А, № 23, № 24, № 25, № 27, № 36; лесопарк “Кьошковете” №11; ул. “Лозенец” № 144, № 144А, № 149, № 151, № 153, № 154, № 155А; ул. “Смилево” от № 1 до № 4 вкл., № 6 и № 9; ул. “Тича” № 21, № 23, № 25, № 28, № 28А, № 30, № 30А, № 32, № 34, № 34А, № 34Б, № 35, № 36, № 36А, № 38, № 38А, № 41, № 43, № 44, № 44А, № 46, № 46А, № 47, № 49, № 49А, № 53 и № 55; местност “Хижата” № 1; ул. “Шуменска крепост” от № 24 до № 36А вкл. и № 38; местност “Крумови порти” № 1.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Георги Сава Раковски” № 36 – ДУ “НЮВВАБ”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Георги Сава Раковски” №26 – бивш магазин хранителни стоки.

Секция № 30 30 00 039
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Вардар” № 51, № 53, № 55, № 55А, № 55Б, № 56, № 58, № 66, № 66А, № 68, № 70, № 70Б, № 72, № 72А и № 74; ул. “Гостивар” от № 1 до № 3А вкл., от № 5 до № 17 вкл., № 23 и № 25, ул. “Дебър” № 1, № 2, № 3, № 4, № 6А, № 8, № 10, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 15, № 18 и № 19; ул. “Кичево” от № 1 до № 5 вкл., от № 7 до № 9 вкл., № 11, № 15, № 15А, № 17, № 17А; ул. “Крушево” № 1, № 2, № 3, № 4 , № 6, от № 8 до № 11 вкл., № 13, № 13А, № 17; ул. “Люботрън” от № 1 до № 12 вкл., от № 14 до № 22 вкл., № 24, № 30, № 32,и № 42; ул. “Орляк” № 3, № 5; ул. “Паламара” № 1, № 2, № 2А, и № 3, вх.1 и 2; ул. “Райна Княгиня” № 17, № 19, № 21, № 25, № 27, № 29, № 31, № 31А, № 32, № 34, № 34А, № 35, от № 37 до № 58А вкл. и № 60; ул. “Тетово” № 8, № 9, № 10, от № 13 до № 19 вкл., № 21, № 21А, № 23, № 25; ул. “Цар Самуил” от № 1 до № 11 вкл. и № 15; ул. “Съединение” № 140, № 142, № 144, № 146, № 148, № 148А, № 150, № 152, № 154, № 158, № 164, № 219, № 221, № 223, № 225 и № 227.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” 138 – Клуб на пенсионера № 7.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” №138 – Клуб на пенсионера № 7.

Секция № 30 30 00 040
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Арменска” № 1, № 1А, от № 4 до № 8 вкл. , № 10, № 10А, № 14, № 15, № 17, №18, №19, № 21, № 22, № 23; ул. “Атанас Стоянов” № 14, № 15, № 17, № 19, № 23 и № 25; ул. “Георги Сава Раковски” № 2, № 16, № 24, № 26 и № 36; ул. “Ген. Ганецки” № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 11; ул. “Ген. Столетов” № 2, № 2А, № 4, № 6, от № 8 до № 13 вкл., № 15, № 15А, от № 17 до № 19А вкл.; ул. “19-ти февруари” № 1, № 2, № 4, № 6, № 8, № 8А и № 8Б; ул. “Златица”№ 1, № 5, № 8, № 10, № 10А, № 10В, № 15, № 16, № 17, № 18; ул. “Кап. Андреев” № 4; ул. “Ловеч” № 3, № 10, № 13, № 24; ул. “Стара планина” № 1, № 1А, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23,№ 23А; ул. “Тича” № 2, № 2А, № 3, № 4, № 4А, № 6, № 7, № 7А, от № 9 до № 14А вкл.,№ 16, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; № 22, № 26; ул. “Червена стена” от № 2 до № 10А вкл.; ул. “Шуменска крепост” № 4, № 6, № 8, № 13, № 16, № 16А, № 16Б, № 18, № 20, № 22.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Георги Сава Раковски” № 36 – ДУ “НЮВВАБ”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Георги Сава Раковски” № 28 – закусвалня “Томи“.

Секция № 30 30 00 041
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Връх Свети Никола” от № 3 до № 10 вкл. и № 12; ул. “Ген. Гурко” № 9, № 11, № 13, № 13А, № 15, № 17, № 19,№ 21, № 21А, № 23, № 25, № 27, № 34, № 36, № 38, № 40, № 40А, № 42; ул. “Ген. Столетов” № 25 и № 27, вх.1, 2 и 3; ул. “Кишинев” от № 2 до № 11 вкл., № 13, № 14, № 15, № 17, № 18, № 19, № 20, № 25, № 29, № 33; ул. “Ропотамо” от № 1 до № 8 вкл., № 10, № 12, № 13, № 14 и № 14А; ул. “Рила” № 2, от № 4 до № 10 вкл., от № 12 до № 16 вкл., № 18, № 18А, № 18Б и № 20; ул. “Стара планина” № 6, № 8, № 10, № 14А, № 18, № 20, № 22, № 22А, № 22Б и № 24; ул.“Червена стена” № 13, от № 15 до № 19 вкл., № 21, № 22,вх.1,2 и 3, № 23, от № 25 до № 37 вкл.; ул.“Чумерна” № 1, № 3,№ 5, № 6, № 7, № 9, № 11, № 13, № 13А, № 15, № 17, № 24, № 24А; ул. “Александър Буйнов” от № 1 до № 8 вкл., № 10 и № 11.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул.„Ген. Столетов” № 16–ОУ „Иван Вазов”.

Секция № 30 30 00 042
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Бели лом” № 6, вх.1, 2 и 3, №10, № 18, № 40; ул. “Варна” № 1, № 1А, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 11; ул. “Ген. Скобелев” № 43, вх.1, 2 и 3; ул. “Искър” № 4, № 8, вх.1, 2 и 3, №10, № 12, № 18, № 20, № 20А, № 22, № 24, № 24А; ул. “Камчия” № 2, № 3, № 20; ул. “Марица” № 32, № 34, № 36, № 40, № 109, № 109А, № 111, № 113, № 115, № 117, № 119, № 121, № 123, № 125, № 127, № 129, № 131, № 133, № 135; ул. “Надежда” от № 1 до № 18 вкл.; ул. “Петко Ю. Тодоров” № 11, № 13, № 14, № 15, № 17; ул. “Пловдив” от № 1 до № 28 вкл., № 30, № 30А, № 32, № 34, № 34А, № 36, № 36А, № 36Б, № 38, № 40, № 42, № 44, №44А, № 46, № 46А, № 48, № 50, № 50А, № 50В, № 52, № 52А, № 52В, № 54, № 54А, № 56, № 56А и № 61; ул. “Черно море” № 4, № 6, № 7, № 7А, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.

Секция № 30 30 00 043
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Бели лом” № 2, № 2А, № 4, вх.1, 2 и 3; ул. “Васил Априлов” № 84; ул. “Георги Кирков” № 36; ул. “Ген. Скобелев” № 41, вх.1, 2, 3 и 4; №44, вх.1, 2, 3 и 4, № 68,вх.1 и 2; № 70, вх. 1, 2 и 3 .
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.

Секция № 30 30 00 044
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 24, № 25, № 26, № 28, № 30, № 30А, № 32, № 32А, № 34, № 35, № 36,№ 38,№ 40; ул. “Жеко Спиридонов” № 3, вх.1, 2, 3 и 4; № 4, №5, вх.1, 2 и 3; № 16, №18, № 20, № 20А, № 22; ул. “Мадара” № 1, № 2, № 3 и № 3А; ул. “Света гора” №2, вх.1, 2, 3 и 4;№4, вх.1, 2, 3 и 4; № 18; ул. “Септемврийско въстание” № 7, вх. 1, 2, 3; № 29А, № 29Б, № 29В.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Тотлебен” № 70 – НУ “Княз Борис І”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, пл. „Гривица” № 1 – НЧ „Стилиян Чилингиров 1963“.

Секция № 30 30 00 045
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Август Попов” № 24, № 24А, № 24Б, № 26, № 28, № 28А, № 30, № 30А, № 32, от № 34 до № 50 вкл., № 52, № 53, № 53А, № 54, № 55, № 55А, № 56 и № 64; ул. “Свети Райко Шуменски” № 4, № 6, № 6А, № 8, № 10, № 12, № 14, № 27, № 29, № 29А, № 31, № 33, № 35 и № 37; ул. “Анастасия Паскалева” от № 1 до № 12 вкл.; ул. “Ген. Тотлебен” № 1, № 2, № 2А, № 2Б, № 2В, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9; ул. “Граф Игнатиев” № 2, № 4, вх. 1, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 7Б, от № 9 до № 24 вкл.; ул. “Димчо Попов” № 9, от № 11 до № 14Б вкл., от № 16 до № 20вкл. и № 22; ул. “Белмекен” № 23, № 25, № 27, № 29; ул. “Индже войвода” № 2, № 2А, № 3, № 5, № 11; ул.“Крали Марко” № 4; ул. Света гора” № 1, № 1А, № 3, № 7, № 9, № 11, вх.1 и 2, № 11А, № 11Б, № 13, № 13А, № 15, № 15А, № 17, № 19, № 19А; ул. “Септемврийско въстание” № 1, № 3 и № 3А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Август Попов” № 22 – ДГ “Брезичка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, Хотел “Шумен“.

Секция № 30 30 00 046
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Антим І” № 24А, от № 26 до № 34Б вкл., № 36, № 40; ул. “Ген. Гурко” № 3, № 8, № 10, вх.1, № 14, № 16, № 20, № 22А, № 24, № 26, № 26А; ул. “Димчо Дебелянов” № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 10, вх.1, № 11, № 12, № 13, № 13А, № 15 и № 17, вх.1; ул. “Белмекен” № 2, от № 4 до № 13 вкл., № 15, № 17, вх.1, № 19,№ 20, № 21, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32; ул. “Константин Иречек” № 2, № 4, № 5, № 8; ул. “Панайот Хитов” от № 1 до № 10 вкл. и № 12; ул.“Средец” № 4 и № 6; ул. “Страхил войвода” № 1, вх.3 и 4, № 4, № 5,№ 6, № 6А, № 7, № 8, № 8А, ул. “Чавдар войвода” № 3, от № 5 до № 12 вкл.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Ген. Столетов” № 16 – ОУ “Иван Вазов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, хотел „Шумен“.

Секция № 30 30 00 047
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Брегалница” № 3, № 3А, № 4 и № 5; ул. “Вардар” № 1, от № 3 до № 29 вкл., от № 32 до № 40 вкл., от № 42 до № 47 вкл., № 49, № 49А, № 49Б и № 50; ул. “Владайско въстание” № 195, № 197, № 199, № 234, № 236, № 238, № 240, № 242, № 244,№ 246, № 246А, № 248, № 248А, № 252, № 254, № 255, № 256, № 257, № 257А, № 258, № 258А, № 260, № 262, № 266, № 268; ул. “Ильо войвода” № 1, № 1А, № 3,№ 3, вх. 1 и 3, № 4, № 5, от № 7 до № 26 вкл., от № 28 до № 33 вкл., №35, №40, № 62; ул. “Перущица” № 5, № 5А, № 6, № 8, № 12, № 14; ул. „Поп Васил Войников“ № 1 и № 2; ул.“Райна Княгиня” №15, № 24, № 24А, № 26; ул. “Сан Стефано” № 54, № 56, № 56А, № 62, № 65, № 67, № 67А, № 69, № 75, № 77, № 79; ул. “Хаджи Сава” № 1, № 2, № 5, № 9, № 11, № 13; ул. “Съединение” № 120, № 122, № 124, № 126, № 128, № 130, № 132, № 134, № 136, № 138, № 177, № 179, № 181, № 183, № 185, № 187, № 189, № 191, № 193, № 195, № 197, № 199, № 201,№ 203, № 205, № 207, № 209, № 211, № 213, № 215; ул. “1300г. България” № 2, № 9, № 10, № 11, № 13.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 138 – клуб на пенсионера № 7.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 138 – клуб на пенсионера № 7.

Секция № 30 30 00 048
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Акварел” № 1, № 1А, № 2, № 3, № 3А, №6; ул. “Бачо Киро” № 1, № 5, № 7; ул. “Васил Левски” № 1А, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8 от № 10 до № 15А вкл., № 17А, № 19, № 19А, от № 21 до № 28А вкл., № 30, от№ 32 до № 38А вкл.,№ 42, № 43, № 43А, № 44, № 46А, № 48, № 49, № 50, № 51, № 53 и № 55; ул. “Г. Бенковски” от № 1 до № 8 вкл., от № 10 до №14А вкл.; ул. “Иван Вазов” № 1, № 2А, № 3, № 5, № 7, № 13; ул. “Н. Михайлов” от № 1 до № 6А вкл. и № 8; ул. “Оборище” №№ 1, № 7, № 7А, № 9, № 13, № 17, № 19, № 21, № 23, № 27, № 31,вх.1 и 2, № 33, № 35, № 37, № 39; ул. “Порек” от № 81 до № 84А вкл., от № 86 до № 89 вкл., № 100 и № 102; ул. “Райна Княгиня” № 2, №3, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 9, № 11, № 12, № 12А, № 13, № 14, № 16, № 18, № 20; ул. “Сан Стефано” № 1, № 4, № 5, № 5А, № 6, № 7, № 7А, № 11, №12, № 12А, № 14, № 16, от № 18 до № 25 вкл., от № 27 до № 32 вкл., № 34, № 35, № 36, № 38, № 40, № 44, № 46, № 48, № 50, вх.1, 2 и 3, № 51, № 51А, № 51Б, № 51В, № 53, № 55, № 57, № 59, № 59А, № 59Б, №61; ул. “Стефан Караджа” № 1, № 1А, от № 3 до № 12 вкл.; ул. “Хаджи Димитър” от № 2 до № 8 вкл., № 10, № 12, № 13, № 14, № 16; ул. “Съединение” № 72, № 72А, № 74, № 76, вх. 1 и 2, № 78, вх.1 и 2,№ 80, вх. 1 и 2, № 82, № 84, № 86, № 86, вх. 1, 2 и 3, № 88, № 90, № 90А, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 112, № 114, № 118; ул. “Шейново” от № 1 до № 7 вкл.; ул. “Шипка” от № 2 до № 10 вкл. и № 12.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СУ “Панайот Волов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СУ “Панайот Волов”.

Секция № 30 30 00 049
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Август Попов” № 8, № 8А, № 10, № 10А, № 12, вх.1, № 12А, от № 14 до № 20 вкл., № 23, № 25; ул. “Свети Райко Шуменски” № 1, № 3, № 5, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23; ул. “Антим І” № 1, № 2, № 3, № 4, № 4А, от № 6 до № 20 вкл., № 22, № 22А, № 23, № 23А, № 25; ул. “Момчил войвода” № 1, № 2, № 3, № 5, № 6; ул. “Найден Геров” № 1, № 3, № 4, № 4А, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 9, № 9А, № 10, № 11, № 13, № 17, № 19, № 19А, № 21, № 32, № 34, № 34А, № 38А; ул. “Оборище” № 2, вх.1 и 2, № 4, вх. 1 и 2, № 6, № 8; ул. “Отец Паисий” № 27, № 29, № 31, № 35, № 39, № 41, № 43, № 43А, № 48, № 48А, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, № 60, № 62, № 62А,№ 64, № 66; бул. “Симеон Велики” № 74, вх.1, № 74В, № 76; ул. “Тодор Икономов” № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9, № 9А, № 9Б, № 10, № 12, № 13, № 15, № 18, № 19, от № 21 до № 31 вкл., № 33, № 34, ул. “Филип Тотьо” от № 1 до № 8А вкл. и № 10.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Август Попов” № 22 – ДГ “Брезичка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, хотел “Шумен“.

Секция № 30 30 00 050
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Богориди” № 11, ул. “Георги Кирков” от № 2 до № 10А вкл., № 12, № 14, № 14А, № 16, № 16А, № 18; ул. “Д-р Петър Берон” № 29, № 31, № 31А, № 33, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 51; ул. “Македония” № 50, № 52, № 52А, № 53, № 54, № 55, № 58, № 58А, № 59, № 59А, № 61, № 63, № 65, вх. 1; ул. “Нанчо Попович” № 26, № 28, № 39, № 41; ул. “Ружа Тенева-Северина” № 23, № 23А, № 23Б, № 25; ул. “Петър Парчевич” № 9, № 11, № 13, № 17, № 19, № 21, № 26, № 50, № 50А, № 54, № 54, вх. 1; ул. “Септемврийско въстание” № 14; ул. “София” № 1, № 2, вх. 1, 2 и 3, №3, № 5,№, № 5А, № 7, № 7 вх.1, № 10, № 10А, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 18, № 21, № 23, № 25, № 27, № 29,и №33.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Д-р Петър Берон” № 50 – ДГ “Златна рибка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, “Македония” № 40 – Магазин за хранителни стоки “Бул маг”.

Секция № 30 30 00 051
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 45, № 50, № 58, № 72, вх. 1 и 2, № 78, № 80, № 80А; ул. “Д-р Петър Берон” № 56, № 56А, от № 58 до № 64А вкл., № 66, № 69, №72; ул. “Марица” № 26, вх. 1, 2, 3; №28, № 30; ул. “Петър Парчевич” № 23, № 25, № 31, № 31, вх. 1, 2, 3, 4; ул. “Септемврийско въстание” №20, вх.1, 2 и 3, № 26, № 28, № 28А, № 30, № 41, № 61, № 61А, № 65,№ 67, № 69; ул. “София” № 22, №24, вх.1, 2, 3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Д-р Петър Берон” № 50 – ДГ “Златна рибка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 33 – читалище “Пробуда”.

Секция № 30 30 00 052
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 53, №55, № 57, № 59, № 59А, № 61, № 63, № 65, № 67, № 67А, № 69, № 69А, № 71, № 71А, № 73,№ 73А, № 73Б, № 75, № 75А, № 75Б, № 77, № 77А; ул. “Пета” № 2, № 4, № 6, № 6А, № 8, № 10, № 12, № 14, № 14А, № 16, № 16А, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 34, № 35, № 37, № 56, № 58, № 60, № 61, № 62, № 64, № 66, № 68 и № 70; ул. “Първа” от № 1 до № 19 вкл., от № 21 до № 39А вкл.; ул. “Седма” № 1, № 1А, № 1Б, № 3, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 13, № 14, № 14А, № 15, № 15А, № 15Б, № 17, № 18, № 19, № 20, № 22, № 22А, № 25, № 26, № 26Б, № 55, № 63, № 65, № 65А, № 67; ул. “Трета” от № 1 до 15 вкл., № 17, № 19, № 21, № 23, № 25; ул. “Четвърта” от № 1 до № 6 вкл., № 8, № 10, № 12, от № 14 до № 18А вкл., № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 38, № 40,№ 50, №62 и № 64.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Соф. шосе” № 2 – ДГ “Пролетна дъга“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “ Ген. Скобелев” № 93 – кафе- аперитив.

Секция № 30 30 00 053
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ген. Скобелев” № 82, № 84, № 84А, № 86, № 88, № 88А, №90, № 90А, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 114, № 116, № 118, № 120, № 120А, № 122, № 124, № 126; ул. “Лиляна Димитрова” от № 1 до № 14 вкл.; ул. “Марица” № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, № 95А, № 97, № 99, № 101, № 101А, № 103, № 105, № 107; ул. “Митко Палаузов” № 1,№ 4, № 6, № 6А, № 7, № 8, № 10, № 15, № 16, № 18; ул. “Пролет” № 1, № 2, № 3, № 3А, № 5, № 5А; ул. “Софийско шосе” № 3, № 5, № 5А, № 7, № 9, № 9А, № 11, № 11А, № 13, № 13А, № 15, № 17, № 19; ул. “Царевец” № 1, от № 3 до №16 вкл., № 18, № 20, № 22, № 24, № 24А, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе” № 2 – ДГ “Пролетна дъга“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул.”Митко Палаузов” №6, кафе “Елза“.

Секция № 30 30 00 054
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” № 28А, № 30, № 32А, № 34, № 36, № 36А, № 38, № 40, № 46, вх. 1, 2, 3, 4 и 5, № 56, № 58, № 62, №62, вх.1, № 64, № 67А, № 68, № 69, № 70, вх. 1, 2, 3; № 72, вх. 1, 2, 3; ул. “Георги Кирков” № 19, № 20, № 20, вх.2, № 21, № 22, № 23, № 25, № 26, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 37; ул.“Македония” № 44, № 46, № 48, № 49, № 51; ул. “Нанчо Попович” № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 20, № 29, № 29А, № 31, № 33, № 35, № 35А, № 37, № 37А; ул. “Ружа Тенева – Северина” № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 13, вх.2, № 15, № 17, № 19; ул. “Петър Парчевич” № 44, № 46, № 46А; ул. “Септемврийско въстание” № 6 и № 6А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Нанчо Попович” № 1 – ОУ “Еньо Марковски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “ Македония” № 40 -Магазин за хранителни стоки „Бул маг”.

Секция № 30 30 00 055
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Братя Миладинови” № 1, № 3, № 3А, № 4, № 4А, № 5, № 5А, № 6, № 7,№ 8, № 10, № 11, № 11А, № 12, вх.1 и 2, № 13; ул. “Васил Априлов” № 37, № 39, № 41, № 43, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 61, № 61, вх.1 и 2, № 61В; ул. “ Св.св. Кирил и Методий” № 70, № 74, №74, вх.1, № 76, № 78, № 78А, № 80; ул. “Константин Величков” № 1, № 3, № 5,№ 6, № 8, № 10; ул. “Македония” № 10, № 12, вх. 1, 2, 3, №19, вх. 1 и 2, №21, № 23, № 24, вх. 1 и 2, № 25, № 29, вх. 1 и 2, №30, № 30А, № 32, № 32А,№ 34, № 34А; ул. “Нанчо Попович” № 3, № 5, № 7, № 9, № 13, № 15, № 17, вх. 1, 2; ул. “Петър Парчевич” № 22, вх.1 и 2; ул. “Сава Доброплодни” от № 3 до № 8 вкл.; ул.“Софроний Врачански” № 1, № 2, № 3, № 4 и № 6.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Нанчо Попович” № 1 –ОУ “Еньо Марковски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Св.св. Кирил и Методий” № 66, Магазин за мебели.

Секция № 30 30 00 056
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Боян Пенев” № 1, № 2, № 2А, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9А, № 11; ул. “Илия Р. Блъсков” №5, № 10, № 11, № 13, № 14, № 19,№ 21А, № 23, № 25, № 26, № 28, № 29, № 30, № 32; ул.“Катюша” № 1, № 3, № 4, № 5, № 7, № 7А, от № 8 до № 14 вкл.,№ 16 и № 18; ул. “ Св.св. Кирил и Методий” № 59, № 59А, № 63, № 65, № 67, № 67А, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, №79, № 82, №84, № 86, №86А, № 88, №88А, № 90, № 90А, № 92, № 94, № 96, № 98,№ 98А, № 100, № 100А; ул. “Македония” № 3А, № 5, № 6, вх. 1, 2 и 3, № 9А, № 11, № 11А, №13, №15, № 17; ул. “Отец Паисий” № 1, № 2, № 3, № 3А, № 5, № 8, № 10, № 10А, от № 12 до № 24 вкл., № 26, № 32, № 34, № 36, № 38, № 38А, № 40, № 42, № 42А, № 44; ул. “Петър Парчевич” №2, № 4, № 4А, № 6, № 8, № 14, № 18, вх. 1, 2, 3, 4 и №20; бул. “Симеон Велики” № 52, № 54, № 56, № 58; ул. “Софроний Врачански” № 13, № 13Б, № 14, вх.1,2,3 и 4, № 15, № 17, № 19, № 21,№ 23, № 25, № 27, № 29, № 30.
Място за гласуване: гр. Шумен бул. “Симеон Велики” № 62 – Професионална гимназия по икономика.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 62, Професионална гимназия по икономика.

Секция № 30 30 00 057
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” № 97, 99, № 114, № 116, вх.1, 2 и 3; пл. “Освобождение” № 2, № 3Б, № 7, № 11; ул. “Димитър Благоев” № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 13, № 15; ул. “Лайош Кошут” № 1, № 1А, № 2, от № 5 до №8 вкл., № 8А, № 8Б, от № 9 до № 13 вкл.; ул. “Панчо Владигеров” № 1 и № 12, ул. “Плачковци” № 1, № 4, № 4А, № 8; бул. “Симеон Велики” №67, вх.1, 2 и 3, № 69, вх.1, 2 и 3, № 71, вх.1, 2 и 3, №73, вх.1, 2 и 3 и № 81; ул. “Трапезица” № 1, № 1А, № 3, № 6; ул. “Христо Ботев” № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 9, № 9А, от № 10 до № 17 вкл., № 19, № 20, № 21; ул. “Цар Иван Асен ІІ” №8, № 10, № 28; ул. “Цар Калоян” №3, № 5, № 7, № 12А, № 13, № 13А, № 19А, № 20, № 22, № 24; ул. “Цар Освободител” № от № 108 до № 112 вкл., № 114, от № 116 до № 122 вкл., № 124, № 125, № 129, № 131, № 133, № 134, № 135, № 137, № 139, № 147, от № 149 до № 152, № 152А, № 161, № 163, № 165; ул. “Цар Шишман” № 1, № 3, № 3А, № 5.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 62 – Професионална гимназия по икономика.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 62, Професионална гимназия по икономика.

Секция № 30 30 00 058
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Батак” № 1, № 3, № 5, № 8; ул.“Битоля” от № 1 до № 13 вкл.; ул. „Васил Левски” № 29, вх. 1, 2, 3 и 4; ул. “Васил Петлешков” от № 1 до № 15 вкл., № 17, № 19, № 21, № 23, № 23А; ул. “Владайско въстание” № 216, № 218, № 220, № 222, № 224; ул. “Димчо Маринов” № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 8А; ул. “Добри Войников” № 1, № 7, № 9, № 9А,№ 9Б; ул. “Добро поле” от № 1 до № 12 вкл. и № 14, ул.“Крум Арнаудов” № 1, № 3, № 5, № 6, № 6А, № 8; ул. “Охрид” № 18, № 22, № 24, №26, № 28А, № 34, № 36, № 38, № 42, № 42А, № 44,№ 48, № 48А, № 50, № 50А; ул. “Прилеп” от № 4 до № 12 вкл., №14, №15, №22; ул. “Скопие” № 17, №19, №20, №22, №23, №24, №24А, №25, №25А, №28, №29, №31; ул. “Стефан Янев” № 2, № 3, № 3А, от № 5 до № 14 вкл., №16, № 16А; ул. “Струга” от № 1 до №15 вкл., № 17, № 18, № 19, № 21, № 22, № 24, № 24А; ул. “Съединение” № 117, вх. 1 и 2, № 119, № 119А, № 121, № 121А, № 123, № 125, № 127, № 127Б, № 129, № 131, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145, № 147, № 149, № 151, № 153, № 155, № 157, № 159, № 159А, № 161, № 163, № 165, № 167, № 167А, № 169, № 171, № 173 и № 175.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СУ “Панайот Волов”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 100 – СУ “Панайот Волов”.

Секция № 30 30 00 059
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен ул. “Андрей и Веселин Стоянови” № 10, № 12, № 14, № 16 и № 22; ул. “Боримечка” № 1,№ 1А, № 2, № 2А, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 16А, № 18, № 18А, №20,№ 20А,№ 22; ул.“Владайско въстание” № 173, №173А, №175, №175А, №177, №185, №187, №189, №189А, №191, №193, №194, №196, №198, №200, №200А, №202, №202А, №204; ул. “Владимир Вичев” № 1, №3, №5, №8, от №10 до №16А вкл., №18, от № 20 до № 23 вкл.; ул. “Добри Войников” № 2, №4, №6, №6А, №8, № 8, вх. 1, №8А, №8Б, №10, №12, № 14, № 15, №16, №18; ул. “Мизия” № 3, №4, №4Б, №5, №6, №6, вх.1, №9, №10,№11, №12, №14; ул. “Охрид” № 1, от № 4 до №14 вкл. и №17; ул. “Поп Андрей” № 1, №1А, №1Б, №2, №3, №3А, №5, от №7 до №14 вкл., от №16 до №30 вкл., №32, №32А; ул. “ Порек ” № 356; местност “Порек” № 12, №66, №163, №197, №329, №356 и № 411; местност “Порек 667” № 12,№ 237, № 411; ул. “Скопие” № от №1 до № 3 вкл., от №5 до№ 16 вкл.; ул. “Съединение” № 68, вх. 1 и 2, №68А, №111, №113; ул.“Черешово топче” № 1, №1А, №2, вх.1 и 2, № 6,№ 8, №9, №12, №13.
Място за гласуване: гр. Шумен ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.

Секция № 30 30 00 060
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Васил Друмев” № 3, №8, №10, №10А, №11, №12, №12А, №14, №14А, от №17 до №24 вкл., №26, №35, №45, вх.1,2 и 3; ул. “Кирил и Методий” № 41А,№ 47, №49, №52, №56, вх.1,№ 66, вх. 1 и 2; ул. “Любен Каравелов” № 26, №26А, от №32 до №36 вкл., №38,№ 40, вх. 2, №42, №42А, №42В, №44, № 46; ул. “Неофит Бозвели” № 22, вх.1 и 2, № 27,№ 27А, №28, №29, №33, № 35; ул. “Николай Коперник” № 4, №4А, №6,№ 6А; ул. “Харалан Ангелов” от № 1 до № 6 вкл., № 8, № 10, вх. 1 и 2, №13, № 14, вх.1, № 15,№ 15А, №18, №18А, №20, №26, №28, №30.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Харалан Ангелов” № 17А – ОУ “Димитър Благоев” .
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Харалан Ангелов” № 17А – ОУ “Димитър Благоев” физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 061
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Васил Друмев” № 37; ул. “Васил Априлов” № 18, вх.1,2 и 3, №25, №26,№ 26А,№ 27; ул. “Д-р Петър Берон” № 2, №2, вх.1 и 2, № 4, вх.1, 2, 3, №5 ,№ 6, № 7, №9, № 9А, №10, №11, №13, №15; ул. “Кирил Пейчинович” от № 2 до № 4А вкл., от № 6 до № 11вкл., №13, №14,№ 15; ул.“Марица” № 16, №16А, №18 вх.1 и 2; ул. “Ружа Тенева – Северина” № 2, №4,№ 6, вх.1, №8, №8А, № 10,№ 12, №14, №16, №20, №22, №24, №26; ул. “Харалан Ангелов” № 19, №19А, №23, №25, №25А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Харалан Ангелов” № 17А-ОУ “Димитър Благоев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Харалан Ангелов” № 17А – ОУ “Димитър Благоев” физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 062
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Д-р Петър Берон” № 17, №19, №19А, №21, №23, №23А,№ 32, №34, №35,№ 36, №38, №40, №42, №46; ул. “Кирил Пейчинович” № 16, №18, №19, №21, №23, №23А; ул.“Китка” от № 1 до №3 вкл., ул. “Македония” № 62, №62А, №64, №68, №70, №70А; ул. “Марица” № 20, №22, вх.1, 2 и 3, № 24, вх.1, 2, 3 и 4; ул. “Ружа Тенева – Северина” № 29, №35, №35А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Д-р Петър Берон” № 50 – ДГ “Златна рибка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Петър Берон” № 50 – ДГ “Златна рибка“.

Секция № 30 30 00 063
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе” № 4, вх.1, 2, 3, 4 и 5, № 6, вх.1 и 3, № 6А, №8, №12, вх.1, 2, 3, 4 и 5, № 14, вх.1, 2 и 3, № 14А; № 16, вх.1 и вх.4.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Софийско шосе” № 2 – ДГ “Пролетна дъга“
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Митко Палаузов” № 6, кафе “Елза”.

Секция № 30 30 00 064
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ален мак” № 1, № 2, от № 4 до № 14А вкл.; ул. “Божур” № 3,№ 3А, №5, №7, №9, №11; ул. “Васил Априлов” № 3, вх.1, 2, 3 и 4, № 5, ул. “Вит” №1,№ 3, №5, №7, №9; ул. “Перуника” № 2, №4, №6, №6А, №8, №12, вх.4, № 16, вх.1 и 3, № 16В; ул. “Марица” №14, вх.1, 2 ,3, 4 и 5, № 47, вх.1, 2 и 3, № 49,№ 51, №53,№ 55, №55А, № 57, №59А, №61.
Място за гласуване: гр. Шумен ул. “Харалан Ангелов” № 17А – ОУ “Димитър Благоев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Харалан Ангелов” № 17А – ОУ “Димитър Благоев” – физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 065
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Вела Пискова” от № 2 до №6 вкл., №8, №8А; ул. “Вит” № 4, №6, №8, №10, №12, вх.1 и 2; ул. “Ж. Попов” № 1, №2А, №4, №5, №5А, №5Б, №7, №7А, №9, №10, №10А, №11,№ 12, №16, №17, №19, №22, ул. “Кирил и Методий” № 15, №19, №20, №21, №21А, № 22, №23, от №25 до №32 вкл., №35, вх.3, №37, №38, №42, №44,№ 46, №48, №50; ул. “Лом” от № 1 до №4вкл., №6, №8, №8А, №10, №13; ул. “Л. Каравелов” № 1, №2, №3, № 4А, №6, №7, №8, №10, №11, от №13 до № 22 вкл., №29, №31; ул. “Московска” от № 4 до № 15 вкл., №17,№ 17А, №19, №20, №21, № 23, №24,№ 26,№ 28, ул. “Н. Бозвели” № 1, №2, от № 5 до№ 10 вкл., №12, №13, №15,№ 17,№ 19, №21, №21А; ул. “П. Волов” № 49, №51, №53.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Л. Каравелов” № 4 – ДГ „Латинка“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Л. Каравелов” – Медицински център “Ноневи”.

Секция № 30 30 00 066
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” № 69, №71, №75, от №77 до №80А вкл., №82, №84, №86, от №88 до №92 вкл., №94, №96, № 98, №104, №106, №106А,№ 110, №112; ул. “Д-р Петър Кърджиев” от № 1 до №10 вкл.; ул. “Беласица” № 2, №4, №6, №8, №9, №11; ул. “Петър Делян” № 1, №5, вх.1 и 2, № 7, №7А, №9, №11, №13, №15, №16А; бул. “Славянски” № 36, №38, №40, №42,№ 44, №46,№ 48, №60, №62, №64, №78, №80; ул. “Стилиян Чилингиров” № от №2 до №12 вкл., №14, №15, вх. 1 и 2 и № 16; ул. “Цар Асен” № 2, №3, №5, от №7 до №19 вкл.; ул. “Цар Освободител” № 88, №99, №101, №101 вх. 1, № 103, вх. 2, №104, №105, № 106, №107; ул. “Цар Петър” № 1, №1А, №3, №4, №5,№ 6, №8, №8А; ул. “Янко Сакъзов” № 3, № 5, №5А, №6, вх.4, № 8, вх. 3, № 11 и № 13.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Славянски” № 72 – ДКТ “Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Славянски” № 72 – ЦПЛР-ОДК.

Секция № 30 30 00 067
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Александър Стамболийски” № 14, вх. 1, 2, 3 и 5, № 14А, №16, №18, №18А, №20, №22, №22А, №24; ул. “Априлско въстание” от № 33 до № 51 вкл., № 53; ул. “Атанас Вълчев”от № 4 до № 9 вкл.; ул. “Владайско въстание” № 125, №127, №129,№129А, №131, №133, №135, №137, №137Б, №139, №139А,№ 139Б, №139В, №146, №148, №152, №154, №158, №160,№ 162; ул. “Възрожденец” от№ 1 до №5А вкл., №8, №8А, №10, №12, №14, №14А, №16, №16А, №18; ; ул. “Иван Пейчев” № 3; ул. “Ивайло” от № 3 до № 11 вкл., №13, №13А, №15, №18, №18А, №19, №21, №23,№ 24, №24А, №26,№ 26А, №28, №28А, №29, вх. 1 и 2, № 31, №32, №34, №35 и №37; ул. “Драгоман” № 17, вх. 1, 2 и 3, № 21, №21А,№ 23, №24,№ 26, №26А, №28, №30,№ 32, №32А; ул. “Пирот” от № 1 до №6 вкл., от №8 до №15 вкл., №17, №18, №20, №20А, №22; ул. “Порек” № 6, №9,№ 11, №24, №37, №38, №44, №77, №79, №80А, №80Б, №80В, №123.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 99 – ДГ “Слънце“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95 А – Клуб на пенсионера № 4.

Секция № 30 30 00 068
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ал. Стамболийски” № 1, вх.1, 2 и 3; № 2, №4, №6, №8, №8А, №10, №12; ул. “Априлско въстание” № 5, №7, №7А, №9, №9А, №11, №11А, №13, №15, №15А, №17, №19, №19А, №21, №23, №24, №25, вх.1 и 2, №26, №26А, №28, №28А,№ 28Б, №30, №30А, №32, №32А; ул. “Владайско въстание” № 141, №141А, №143, №143А, №145, №149, №151, №153, №155, №157, №159, №161, №161А, №163, №163А, №166, №168, №168А, №170, №172, №174, №176, №178, №180, №182, №182А и №184; ул. “Войвода” от №2 до №14А вкл., №16, №16А, №18, №18А, №20, №22, №22А, №24, №24А, №26, №26А, № 28, №28А, №30, №30А, №32, №34 и №52; ул. “Герила” № 3, №3А, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17; ул. “Драгоман” № 5, №7, №8, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; №9, №10, № 10А, №11, №12, №12А, №13, №14, №14А, №16, №16А, №18, №20, №22А; ул. “Карел Шкорпил” № 1; ул. “Опълченец” № 1; местност “Порек” № 315; ул. “Съединение” №101, вх. 2 и №101А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 105 – Младежки дом.

Секция № 30 30 00 069
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Бунтовник” №1, №1А,от №2 до №5, №5А, от №6 до №8, №8А, №9, №9А, №10, №11, №11А, №12, №13, №13А, №15; ул. “Владайско въстание” №85, №87, №87А, №89, № 91, № 93, № 93А, от № 95 до № 102 вкл., № 104, № 104А, № 104Б, № 105, вх.1 и 2, от № 106 до № 108 вкл.; ул. “Възрожденец” № 9, №11, №11А, №13, №13А, № 15, №17, № 20, №20А, №22А, №24, №25, №40, №50; ул. “Господин Рафаилов” № 3; местност „Горен сусурлук 429“ № 1, ул. “Искра” от № 1 до №5 вкл., №5А, №6, №6А, №7, 7№А, № 8 , №10, № 12, № 14, №16, №18, №20, №20А, №20Б, №22, №24, № 26; бул. “Велики Преслав” № 43, №43А, №45, №45А, №45Б, №49, №49А, №53 и №53А; ул. “Народни будители” № 11, №22, №24, №26, №28, №32, №77 и №95; ул. “Независимост” № 23; ул. “Петра” № 26, № 28, № 30, № 30А, № 32, № 34, № 36, № 38, № 38А, № 40; ул. “Порек” № 64, № 65, № 67, №68, от №71 до №73 вкл., №73А, №73Б, №73В, №73Г, №74, №74А , №76, №76А, № 76Б; ул. “Правда” № 1, № 2, №2А, №3, №7, №13, №25, №29; ул. “Сакарка” № 6, №13; ул. “Свобода” № 1, № 2, №2А, от №3 до №6 вкл., №6А, №8, №8А, №10, №14, №14А, №18; ул. “Септемврийци” № 1, №3, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №14А, №16, №16А, №18, №18А, №20, №20А; ул. “Спартак” № 3, № 3А, №4, №4А, №5, №5А, №5Б, №6, №7, №7А, №8, №8А, №9, №9А, №10, №10А, от № 11 до №14 вкл., №14А, №15, №15А, №15Б, №16, №16А, №17, №17А, от №18 до №20 вкл., №20 А, №21, №23, №25, №25А, № 26, №27, №27А, №29, № 30, №42; ул. “Христо Генчев” № 47, №47А, №49, №49А, №51, №51А, №53, №53А, №55; ул. “Червени ескадрони” № 1, №1А, №2, №3, №5, №5А, №7, №8, №8А, №9, №9А, №10, №10А, №11, №11А, №12, №12А, №13, №13А, №14, №14А, №15, №15А , №17, №17А, №18, №18А, №19, №19А, от №20 до №23 вкл., № 25, №27, №29, №29А, №31, №31А, №33, №33А, №35, № 35А, №37, №39, №39А; местност “Куванлък” № 60 и 60А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Червени ескадрони” № 22 – ШУ “Епископ Константин Преславски”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Червени ескадрони” № 22 – ШУ “Епископ Константин Преславски”.

Секция № 30 30 00 070
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Априлско въстание” № 52, от №54 до №59А вкл., №61, №61А, № 63, №63А, №65; ул. “Брезник” от № 2 до №8 вкл., от № 10 до № 20 вкл., от № 22 до №23А вкл., от №25 до №38А вкл., №40, №40А, №44; ул. “Владайско въстание” от № 110 до № 124А вкл., №126, №126А, №128, №134, №136, №136А, №138, №140, №142, №144; ул. “Драгоман” № 27, №29, №29А, №31, №33, от №35 до №44А вкл., №46, №46А, №48, № 50, №54; ул. “8-ми март” от № 2 до №20 вкл., №22, №24, №26, вх.1 и 2; ул. “Петра” № №18, №20, №22, №22А, №25, № 27, №29, №29А, № 29Б, №31, №33, №35, №35А, №37, №37А; ул. “Христо Генчев” № 46, №48, №48А, №50, №52, № 54, №56.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 99 – ДГ “Слънце“
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95 А Клуб на пенсионера № 4.

Секция № 30 30 00 071
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, бул. “Велики Преслав” № 9, вх.1 и 2; ул. “Милин камък” от № 1 до № 3 вкл., №3А, от №4 до №7 вкл., № 7А, №8, № 9, № 9А, №10, № 11, № 11А, №12 вх.1 и вх..2, №12 А , №12Б , №13, №13А, №14, №15, №17, №17А, №18, вх.1 и 2, № 18А, 18Б, от №22 до №25, №25А, от №26 до №28 вкл., №28А, №30, №30А, №31, №32; ул. “Петра” № 1 , от №4 до №6, вкл., № 6А, от №7 до №13 вкл., №15, №16, №19, №19А, №21, №23; ул. “Победа” № 2, №2А, № 4, №4А, № 6, вх.1, 2, 3 и 4, № 6А, № 6Г, №7, №9, №11, №14, №15, №15А, №16, №20, №22, №25; ул. “Съединение” № 66, вх.1 и 2, № 83 вх.1,2,3 и 4, № 95, вх.1 и 2, № 97, вх.1 и 2, № 97А; ул.“Козлодуй” № 1, № 3, № 4, № 6, № 9, № 11.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95А – Клуб на пенсионера № 4.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 95А – Клуб на пенсионера № 4.

Секция № 30 30 00 072
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” №59, № 61, №62, №63, №64, №66, №68, №70, №72; ул. “Климент Охридски” № 1, №1А, №3, №5, № 6, №6А, №7, №7А, № 8, от №10 до №17А вкл., №19, №21, №23, №25; ул. “Панайот Волов” от № 1 до № 5А вкл., №7, №7А, №8, №9, от №11 до №17 вкл., №19, №27; ул. “Пенчо Славейков” от № 2 до №12 вкл. и №14; ул. “Княз Борис І” № 2, №2А, от № 4 до № 9 вкл., №16, №18, №18А, №20, №20А, №22, №22А, № 24, №26, №28; ул. “Цар Освободител” № 20, вх. 1 и 2, № 20А, №20Б, № 22, вх. 1 и 2, № 24, вх.1 и 2, № 71, вх. 1, № 71А, № 73.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов” № 2 – читалище “Напредък”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул.“Панайот Волов” № 2 – читалище “Напредък”.

Секция № 30 30 00 073
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Атанас Стойков” № 5, от №7 до №12 вкл., №14, № 15; ул. “Етър” № 2, №4, №6, №8, №10, №12; ул. “Кирил и Методий” № 4, от № 6 до №12 вкл., №14, №16; ул. “Климент Охридски” № 35, вх. 1,2,3 и 4; ул. “Панайот Волов” № 35, № 35А, от №37 до №46 вкл., №52, №52А, №54; бул. “Симеон Велики” № 44, вх.1 и 2, № 46, вх.2 и 3, № 59; ул. “Цар Освободител” №64, вх.1,2,3,4 и 5, № 80, №81, №81А, №83, №83А, №86, №87, №89, №91, №95.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Марица” № 12 – Детска ясла №6.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Симеон Велики” № 40, Спортна зала “Младост”.

Секция № 30 30 00 074
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Ален мак” № 15, от № 17 до №24 вкл., от №26 до №33А вкл., от №35 до №38А вкл., №40, №40А, №42, № 42А, №44, №44А, №46, №48, № 50, №52, №54, № 54А; ул.“Божур” № 2, №4, №4А, №6, №6А, №8, №10, № 12, № 14; ул. “Теменуга” № 1, № 1А; ул. “Невен” № 3, №3А, № 4, № 4А, №6; ул. “Перуника” № 18, № 20, №22, № 22А, №24, №24А, №26; ул. “Гиньо Писков” № 2, №4, от №6 до №10 вкл., №12, №14, №14А, №16, № 16А, № 18, №18А, № 20, №20А, №22, №22А, № 24, №24А, №26, № 28, №28А; ул. “Марица” № 2, вх.1 и 2, №4, вх.1 и 2, № 6, вх.1 и 2, № 8, №10, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №25, № 27, №29, №31, №33, №35, №37, № 39, № 41, №43, вх. 1, 2, 3, 4 и 5, №45; ул. “Панайот Волов”№ 56, №58, №60, вх. 1, 2 и 3.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Марица” № 12 – Детска ясла №6.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Симеон Велики” № 40, Спортна зала „Младост”.

Секция № 30 30 00 075
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Алеко Константинов” № 15, №15А, №17, № 21, №23, № 23А, №25, №26, №26Б ,от №27 до №30 вкл., №46, №60, №64, №66 и №68; ул. “Ален мак” № 39, №39А, №41, №41А, №43, №43А, № 45, №45А, №47, №49, №51, №53, №55, №55А, № 56, №56А, №57, №59, №60, №61 , №61А, от № 62 до № 64 вкл., №64А, №64Б,от №65 до №67 вкл., №67А, №68, №68А , №69, №70, №73, №73А, №74, №75, №75А, №76, №77, №77А, №78, №78А, №79, №80, №80А, №81, №82, №82А, от№83 до №87 вкл., №89, №91, №95, №97, №97А, №99, №101, №103, №105, №107, №109, №111, №113, №115, №117, №119, вх.1 и 2, № 125; ул. “Червена роза” № 1, №2, №4, №4А, №5, №5А, №6, №6А, №7, №7А,от №8 до №11 вкл., №11А, №12, №13, №13А, №14, №14А,№15, №15А, №16, №16А, №17, №17А, № 19, №21, №21А, №22, №23; ул. “Еделвайс” № 2, № 4, №4А, №5, №6, №8, №12, №16; ул. “Марица” № 1, №3, №5, №5А, №7, №9; ул. “Петко Българанов” № 1, №1А, №1Б, №1В, №2, №3, №3А, от №4 до №7 вкл., №7А, №8№,9, №9А, от №10 до №12 вкл., №12А, №12Г, №13, №14, №14А, №16, № 18, №18А, №19, № 20, №20А, от №22 до №30 вкл., №32, № 32А, №34, №34А, №35, №36; ул. “Проф. Владимир Щкодров” № 9; ул. “Проф. Александър Витанов“ № 2 и № 18; местност “Смесе” № 8, №10, №16, №90, № 91, № 103, №143, №186, №230 и №337; местност “Смесе 663” № 8, №203; местност “Смесе 664” № 4; ул. “Спортист” № 1; ул. “Стадион” № 17; ул. “Александър Пушкин” от № 1 до №3, №4 вх.1, 2 и 3, , №7А, №8, №9, №17; ул. „Проф. Делчо Каменов“ № 1; ул. “Университетска” № 1 вх.1 и 2, №3, №5, №7, № 9, №11, № 13, №15, №15А, №17, № 17А, №19, №19А, №21, №21А, № 23, № 25, №27, №29, №29А; ул. “Хараланка Българанова” № 2, №3, №3А, №4, №4А, №5, №6; ул. “Цвята Кънчева” № 1, №1А, №2, №2А, №3, №4, №4А, №5, №6, №6А,от № 7 до № 11 вкл., №15, №16, №17, №19, №19А, №20Б, №71; ж.к. “Южен бряг” № 1, вх. 1, 3 и 4, №3, вх. 1 и 2, №4, 5, вх. 1 и 2, № 6, №7 и №8.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Цвята Кънева” № 12 – ДГ “Щурче”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул.”Цвята Кънчева” № 12, ДГ “Щурче”.

Секция № 30 30 00 076
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Ив. Александър” № 42, № 42А, №44, №46, №49, №50, №53, №54, №56, №60; ул. “Марин Дринов” от № 2 до №6 вкл., №8, №10, №11, №13, №15, №17, № 20, №31; ул.“Хан Кормисош” от № 3 до № 9 вкл.; ул. “Рафаил Попов” от № 3 до № 7А, от № 9 до №22 вкл.; бул.“Славянски” № 8, вх. 1 и 2, № №10, №16, №20, № 26 вх. 1 и 2, № 26 Б, № 32; ул. “Хан Крум” от № 1 до № 9А вкл., от №11 до №19 вкл., № 21, №21А; ул. “Хан Омуртаг” от № 1 до № 3А, от №5 до №14А вкл., от №16 до №18А вкл., №20, №20А, №22; ул. “Христо Смирненски” от № 1 до № 8 вкл., от № 10 до №15 вкл., №17 и №19,.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Христо Смирненски” № 9 – НУ “Илия Р. Блъсков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. ”Велики Преслав” – Детска кухня.

Секция № 30 30 00 077
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” № 6, от № 8 до № 14 вкл., №33, №41, №43, № 45, № 45А, №45Б, №45В, №47, №47А, №53, № 53А, № 55, №57, №59, №61, №61 вх. 1 и 2, №63, №69.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Христо Смирненски” № 9 – НУ “Илия Р. Блъсков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул.”Велики Преслав” – Детска кухня.

Секция № 30 30 00 078
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Алеко Константинов” № 4, вх. 1 и 2, №6, № 8, вх.1 и 2, №9, №11, №13, № 20, №24; ул. “Цар Иван Александър” № 17, от № 19А до №29 вкл., №31, №34, №34А, № 36, №37, №39; бул. “Плиска” № 30, № 32, № 34, вх. 1 и 2; ул. “Хан Сабин” от № 2 до № 11 вкл., №13; ул. “Хан Тервел” № 2, №4, № 6; ул. “Хан Аспарух” № 1, от № 3 до № 8 вкл., №10, вх. 1, № 11, №13, №15, №17; ул. “Христо Смирненски” № 16, №18, №18А, №20, №22, №24, №26; ул. “Цар Освободител” № 17, №19, № 21, №23, №25, №27, №27А, №29.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Христо Смирненски” № 9 – НУ “Илия Р. Блъсков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. ”Велики Преслав” – Детска кухня.

Секция № 30 30 00 079
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” №3, №5, №7А, № 9, вх. 1 и 2, №9А, № 11, от №13 до №16А вкл.; ул. “Кубрат” № 1, №3, вх. 1 и 2 и №8, бул. “Плиска” № 2, № 4, №6, №8, №10, №12, №14, №26; ул. “Цар Освободител” № 1, №3, №7.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни” , физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 080
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, бул. “Славянски” № 1, №3, №5 вх.1, 2, 3 и 4, №7, вх. 1, 2 и 3, №9 вх.1, 2 и 3, №11, № 13, вх. 1 и 2; комплекс „Херсон“ № 1 вх.1 и 2, № 2, вх.1, 2, 3 и 4, № 3, вх.1, 2 и 3, №4 вх.1, 2 и 3, №5, 6, вх. 1, № 8, № 9, вх.1, 2 и 3, №14 вх.1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни” .
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни”, физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 081
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, пл. България № 2; ул. “Йоан Екзарх” № 2, №3, №5, №6; бул. “Велики Преслав” № 1, вх.1, 2, 3, 4 и 5, №3, вх.1 и 2, № 5, вх.1 и 2, № 6, 6А, №8, №10, ул. “Патлейна” № 2, вх. 1 и 2, № 3, 3А, от № 5 до № 9 вкл.; бул. “Преслав” № 6, № 8, №10, №10А, №12; бул.“Мадара” № 38, № 40, № 42, №44; ул. “Черноризец Храбър” № 1, от №3 до№ 6А вкл. и №8.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34 – СУ “Сава Доброплодни”, физкултурен салон.

Секция № 30 30 00 082
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Константин Преславски” № 2, вх.1, 2 и 3, № 3, №5, №9, №9А; бул. “Велики Преслав” № 12, № 22, вх.1 и 2, № 30, вх.1, 2 и 3, №38, № 40, №42; ул. “Презвитер Григорий” № 6, №6А, №8, № 10, вх. 1 и 2; бул. “Преслав” № 3, вх.1, 2 и 3, №5,вх.1 и 2, №7, №7А, №9, №9А, №14, №18, вх.1, 2 и 3, № 22, вх.1, 2 и 3, № 32, вх.1, 2 и 3, № 32Б, №38; ул. “Селиолу” № 28, №28А; ул.“Съединение” № 62, вх. 1 и 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Преслав” № 5 – Клуб на пенсионера № 16.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен бул. ”Преслав” № 5 – Клуб за пенсионера №16.

Секция № 30 30 00 083
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание” № 88, №88А, №90, №90А; бул. “Велики Преслав” № 11, №13, №15, №17, №21, вх.1, 2, 3 и 4, №33, вх.1 и 2, №37, №39, №44, №46, №48, №52, №54, №56, №58, № 60, №60Б; бул. “Преслав” № 46, вх.1 и 2, № 48, №48А, №50, №52, №54, №56, №58, №60; ул.“Селиолу” № 25, №27, от №39 до №44 вкл., №46, №46А; ул. „Христо Генчев” № от №34 до№ 40 вкл.; ул. “Шести септември” № 1, № 2, № 2А, №3, № 5, №6, №7, №7А, №9, №11, №13.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 – Второ ОУ “Д-р Петър Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. ”Стефан Изворски” № 14 – бивш магазин “Свищов”.

Секция № 30 30 00 084
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Вичо Папазов” № 40, №42, №42А, № 44, вх. 1 и 2; ул. “Владайско въстание” № 57, №59, №59А, №61, №61А, №63, № 63А, №65, №67, вх. 1, №69, №71, от №73 до №82 вкл.; ул. “Иван Моллов” № 2, №4, №10 и №12; бул. “Велики Преслав” № 68, № 68А, №72, №74, №76, №78, №82, №84, №86, №86А, №88, №92, № 94, №94А, №96, №96А, №98А, №100, №100А; ул. “Милан Борисов” № 2, №4, № 4А, № 6, №8, №10, №10А, №12, №14; ул. “Преслав” № 35, № 37, № 39, №41, №43, №45, №47, № 49, №49А, №51, №53, № 55, №55А, № 57, №57А, №59, №59А, от №61 до№ 90А вкл., №92, №93, №129, №137, №145; ул. “Република” № от №1 до №8А вкл., от №10 до№ 24 вкл.; ул. “Христо Генчев” № от №23 до №33 вкл.; ул. “Шуменска комуна” № от №1 до №21А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.

Секция № 30 30 00 085
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Иван Рилски” № 2, №5 вх.1, 2 и 3; ул. “Милан Борисов” № 13, вх.1, 2 и 5, №13А, №13Б, №15, вх.1 и 2, №15А, №17, вх. 1 и 2; ул. “Неофит Рилски” №4, вх. 1, 2 и 3, №6, вх.1, 2 и 3; ул. “Пчелина” № 13.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Шуменска комуна” № 20 – търговски обект.

Секция № 30 30 00 086
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. „Алдемировци” № 23, №28, №30, № 30А, №32, №34; ул. “Владайско въстание” № 29, №31, №31А, №33, №35, №37, №37А, №39, №39А, №41, №43, №43А, №45, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, № 53А, №56, №58, №58А, №62, №64, №64А, №66, №66А, №68А, №70, вх. 1, 2 и 3; ул. “Иван Рилски” №1, вх. 1, 2 и 3, № 13, вх. 2; бул. “Ришки проход” № 33, №35, №35А, №37, № 37А, №39, №41, №41А, №43, №47, вх. 1 и 2, №58, № 58А, №60, №62, №62А, № 64, №64А; ул. “Милан Борисов” №№ 1, №3, №5, № 7, №9, №11; ул. “Република” от № 25 до № 50 вкл.; ул.“Христо Генчев” № 1, вх. 1, 2 и 3, №1А, от №3 до№ 5 вкл., №7, №10, №12, №14, №15, №15А, №18, №20, №22; ул. “Шуменска комуна” № 22, вх. 1 и 2, №23, №25, №25А, №27, №29, №29А, №31, №31А, №33, №33А, №35, №35А, №37, №37А, №39, №39А, №41, №41А, №43, №43А, №45, №45А, №47, №47А, № 47Б, № 49, №49А.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Милан Борисов” № 16 – ПУ “Васил Друмев”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Шуменска комуна” № 20 – търговски обект.

Секция № 30 30 00 087
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Алдемировци”№ 3, №6, №10, №10А, от №12 до №15 вкл., №17, №18, №18А, от№ 20 до № 22 вкл., № 24, №26; ул. “Вичо Папазов” № 2, вх. 1 и 2, № 3А, от № 5 до №14А вкл., №16, №17, от №19 до №23А вкл., № 25, №31, №33, №38; бул. “Преслав” № 11, №11А, № 11Б, № 11В, № 13, № 15, № 17, №19, №31, №33; ул. “Селиолу” от № 2 до № 7 вкл., №9, от №11 до №15 вкл., №18, №20, №21, №22, №24; ул. “Стефан Изворски” № 1, №4, №6, №8, № 12, №14, вх. 2, №14А; ул. “Съединение” № 51, №55, вх. 1, № 59, №61, № 63, № 65.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 – Второ ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – бивш магазин “Свищов”.

Секция № 30 30 00 088
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Генерал Тошев” № 1, вх.1, 2, 3, 4, 5 и 6, №3, № 5; ул. “Добруджа” № 21, вх.1, 2, 3, 4 и 5; бул. “Ришки проход” № 6, №9, №11, №15, №17, №19, № 21, вх.3 и 4, №34; ул. “Кубадин” № 16, №18, №20; ул. “Парижка комуна” №1, №3, №3А, №5, №5А, №7, №9; ул.“Съединение” № 12, №16 вх. 1 и 2, №16А, № 18, вх. 1, 2, 3 и 4, №18В, № 18Г.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 – Второ ОУ “Д-р П. Берон” .
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – магазин “Бони оборот”.

Секция № 30 30 00 089
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. „Генерал Колев“ № 2; ул. “Добруджа” № 9, вх.1, 2, 3, 4, 5 и 6; ул. “Кръстьо Кючуков” № 3, вх.1, 2 и 3; ул. “Станционна” от № 1 до № 11 вкл. и №13; бул.“Мадара” №29, вх. 1 и 2, №31, №32, вх. 1, 2, 3 и 4 и № 32А.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 35 – СУ “Сава Доброплодни”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 4 – магазин хранителни стоки “Бул маг”.

Секция № 30 30 00 090
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Добротица” № 23, вх. 1, 2, 3 и 4; бул. “Ришки проход” № 18, №20, вх. 1, 2, 3, 4 и 5, № 24, №26, вх.1, 2, 3 и 4.
Място за гласуване: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 22 – читалище “Тодор Петков”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 24 – читалище „Тодор Петков”.

Секция № 30 30 00 091
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание” № 7, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; №17, №19, №19А, №21, от № 23 до №25А вкл.; ул. “Д-р Заменхоф” от № 1 до №8 вкл., №10, №12, №12А, №14, № 14А, № 16; ул. “Ришки проход” №40, № 42, № 42А, №42Б, №44, №46, №48, №50, №52; ул. “Силистра” №2, вх. 1, 2 и 3 и №2А; бул. “Мадара” № 27, вх. 1, 2, 3 и 4; ул. „Цветан Зангов” № 12, №16, №18, №34, №36; ул. “Шуменска комуна” № 24, вх. 1, № 26, №28, №30, № 32, № 32А, №34, № 34А, №36, №36А, №38, №51, №51А, №53, №55, №55А, №57, №57А, №59, №61.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 –Второ ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – магазин “Бони оборот”.

Секция № 30 30 00 092
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание” от № 1 до №5 вкл. и №18, вх. 1, 2, 3, 4 и 5; ул. “Д-р Заменхоф” № 19, №21, №22, №22А; ул. “Иван Петров” от № 8 до № 14 вкл.; бул. “Мадара” № 26; ул. “Шуменска комуна” №63, №65, вх. Б, №65А, №65Б, №67, №69, № 75.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 12А – ДГ “Космонавт“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 4 – магазин хранителни стоки “Бул маг”.

Секция № 30 30 00 093
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Владайско въстание” № 20, вх. 1, 2, 3, 4, и 5, № 20А, №22, вх.1, 2, 3, 4 и 5; ул. “Силистра” № 4, вх. 1 и 2; ул. “Съединение” №41, №45, вх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
Място за гласуване гр. Шумен, ул. “Съединение” № 49 –Второ ОУ “Д-р П. Берон”.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Стефан Изворски” № 14 – магазин “Бони оборот”.

Секция № 30 30 00 094
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, ул. “Калиакра” №2, №7, вх.1 и 2, №21, №26, вх. 1 и 2, № 28, вх.1 и 2, №30, вх. 1 и 2; бул. “Мадара” № 1Е, №11, №13, № 15, вх. 1 и 2, №19, вх. 1, 2 и 3, №21, №23, вх. 1 и 2, №25, вх. 1, 2, 3 и 4, №28, вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6; ул. “Браила” № 2.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Съединение” № 12А – ДГ “Космонавт“.
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 4 – магазин хранителни стоки „Бул маг”.

Секция № 30 30 00 095
Административни адреси включени в секцията: гр. Шумен, Дом за стари хора
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дунав“ № 21 – Дом за стари хора
Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, ул. “Дунав“ № 21 – Дом за стари хора.

Секция № 30 30 00 096
Административни адреси включени в секцията: с. Белокопитово
Място за гласуване: с. Белокопитово, ул. “Александър Стамболийски”№ 24 – Читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Белокопитово, ул. “Александър Стамболийски”№ 24 – Читалище.

Секция № 30 30 00 097
Административни адреси включени в секцията: с. Благово
Място за гласуване: с. Благово, пл. “Юри Гагарин” № 6 – Читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Благово, пл. “Юри Гагарин” № 6 – Читалище.

Секция № 30 30 00 098
Административни адреси включени в секцията: с. Васил Друмев
Място за гласуване: с. Васил Друмев, ул. “Хан Аспарух” № 15 – Читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Васил Друмев, ул. “Хан Аспарух” № 15 – Читалище.

Секция № 30 30 00 099
Административни адреси включени в секцията: с. Велино
Място за гласуване: с. Велино , ул. “Вела Пискова” № 41 – Клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. Велино , ул. “Вела Пискова” № 42-табло на входа на кметството.

Секция № 30 30 00 100
Административни адреси включени в секцията: с. Ветрище
Място за гласуване: с. Ветрище , пл. “Толбухин” № 1 – Пенсионерски клуб.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ветрище , пл. “Толбухин” № 1- Кметство.

Секция № 30 30 00 101
Административни адреси включени в секцията: с. Вехтово
Място за гласуване: с. Вехтово, ул. “Дружба” № 2 – Кметство
Място за обявяване на избирателния списък: с. Вехтово, ул. “Дружба” № 2 – Кметство.

Секция № 30 30 00 102
Административни адреси включени в секцията: с. Градище
Място за гласуване: с. Градище, ул. “Васил Друмев” № 1 – ЦДГ – фоайе.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Градище,ул. „Георги Димитров” № 52- Поща.

Секция № 30 30 00 103
Административни адреси включени в секцията: с. Дибич
Място за гласуване: с. Дибич, ул. “Кирил и Методий” № 2 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Дибич ул. “Георги Димитров” № 43 – кметство.

Секция № 30 30 00 104
Административни адреси включени в секцията: с. Друмево
Място за гласуване: с. Друмево, ул. “Димитър Джуров” № 1 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Друмево, ул. “Димитър Джуров” № 1 – читалище.

Секция № 30 30 00 105
Административни адреси включени в секцията: с. Ивански, ул. “Ален мак” от № 2 до №7 вкл.; пл. “Балчик” от № 1 до №10 вкл.; ул. “Бели лом” от №1 до № 37 вкл., № 52, №54; пл. “Цар Борис” №7; ул. “Васил Левски” от № 1 до № 19 вкл.; ул. “Вела Пискова” от № 1 до №19 вкл.; ул. “Витоша” от № 1 до № 11 вкл.; ул. “Данчо Тодоров” от № 1 до № 12 вкл;, ул. “Дянко Денев” от № 2 до №26 вкл.; ул. “Добри Вълев” от № 1 до № 13 вкл., №15; ул. “Иван Кръстев Ивански” № 12; ул. “Камчия” №1, №3, №5; ул. “Коста Дяков” № 1, № 3, №4, №5, №6; ул. “Коста Тодоров” от № 1 до № 6 вкл.; ул. “Лом” от № 1 до № 34 вкл.; ул. “Панайот Волов” №1, №2, от №4 до № 9 вкл., №13, №15, №17, №19, №21, №23, №25, №27, №29А; ул. “Преслав” № 1, №3, № 4, №6, №8; ул. “Плиска” № 1, №3, №5, №7; ул. “Рила” от № 1 до № 6 вкл.; ул. “Септември” от № 1 до № 11 вкл.; ул. “Тича” от № 1 до № 5 вкл. и №7; ул. “Тодор Маринов” от № 1 до № 9 вкл., №11, № 12 и № 14; ул. “Хаджи Димитър” № 1, №2, №3, №4; ул. “Христо Ботев” от № 1 до № 9 вкл., от №11 до №14 вкл. и №16; ул.“Явор” №1, № 3 и №7.
Място за гласуване: с. Ивански, ул. “Иван Кръстев Ивански” № 8 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ивански – Поща.

Секция № 30 30 00 106
Административни адреси включени в секцията: с. Ивански, ул. “Август Попов” от № 2 до 14 вкл., №16, № 17 и №19; ул. “Александър Стамболийски” № 1, №2, от №4 до №11 вкл., от №14 до №25 вкл., №28, №30, №32, №34 и№ 36; ул. “Баба Тонка” от № 1 до №5 вкл., №7, №9 , №11, №13 и №15; ул. “Батак” № 1, №2, №4, №8, №10; ул.“Бузлуджа” № 1, №4 и №6; пл.“Цар Борис” № 1А, №2, № 3, № 4, №5, №6, №8, № 9, №12, № 13, №14, № 17, №19; ул.“Васил Коларов” № 1, от №3 до №13 вкл., от №15 до №23 вкл., от №25 до №33 вкл. и №35; Вилна зона № 35; ул. “Васил Минков”№ от 1 до 19 вкл., №21 и №25; ул. “Георги Димитров” от №1 до №7 вкл., №10, №12, №14, № 15, от№ 17 до №20 вкл., от№ 23 до №38 вкл., №40, от №42 до №49 вкл., № 51, №53, №55, № 57 и№ 59; ул. “Генчо Панайотов” № от 1 до 12 вкл., №14, №16, №18, № 20, №22 и №24; ул. “Гео Милев” № от 1 до 5 вкл., № 7, № 10 и №12; ул. “Димитър Благоев” № от 1 до 7 вкл., от №13 до №19 вкл., № 23 и № 25; ул. “Добри Войников” № 2, №4, №6, №8 и №22; ул. “Добруджа” № 2, №4, №6; ул. “Дружба” № 2, №4, №6; ул. “Дунав” № 4, №6, №8, №10, №12, №14, №16 и №18; ул. “Жечо Йорданов” № от 1 до 8 вкл., от №10 до №22 вкл., №24, №26, № 28 и №30; ул. “Иван Вазов” № от 2 до 8 вкл.; ул. “Иван Кръстев Ивански” № 1, №3, №5, №7, №9, от №15 до №26 вкл., от №28 до №33 вкл., № 35, №36, от №38 до№ 48 вкл., № 50, №52, №54, №56, №57, №58, № 60, № 62, №64, №66, №68 и№ 70; ул. “Ивайло” № 1, № 2, № 4, №5, №6, №7, №9 и №11; ул. “Искър” № 1, №2, № 3, №4, № 6 и №8; ул. “Иван Дяков” № от 1 до 21 вкл., №23, №25, №27, №29, №31 и №33; ул. “Йордан Иванов”№ от 1 до 11 вкл., №13, №14 и №16; ул. “Козлодуй” № 1, №2, №3, №4, № 5 и №7; ул. “Марица” № от 1 до 4 и №6; ул. “Никола Вапцаров”№ от 1 до 9 вкл., от №11 до №15 вкл.; ул. “Пирин” № 1, 1А, №2, №3, №5, №6, №8, №10 и №12; ул. “Петко Топчиев”№ от 1 до 12 вкл., №14, №16, №17, №19, №21, №25А, №31, №33, №35, №37, №41 и № 42; кв. „Свобода“ № от 2 до 6 вкл., от № 8 до № 12 вкл. и от №14 до №17 вкл.; ул. “Стара планина” № 1, №3, №4, №5 и №6; ул. “Стоян Петков” № от 1 до 8 вкл., № 10, №12, №14, № 22; ул. “Стоян Пенчев” № 1, № 3, №4, № 5, №6, №7, от №9 до№ 13 вкл., №16, №16А, № 20, №22; ул. “Тодор Петков” № 1, № 2, № 3, №5, №6, №8, № 9, №10, от №12 до №16 вкл.; ул. “Хан Аспарух” №1, №2, №4, №6, №7, №8 и №16; ул. “Хан Крум” № 2, №5, №6, № 7, № 9, №10, №11, №13, №17, №19, №19А и №23; ул. “Хан Омуртаг” № 1, №2, №4, № 5, №7, №8, №10, №12, №12А, №14 и №16; ул. “Цар Борис І” № от 1 до 9 вкл., №12, №14 и №17; ул. “Цар Калоян”№ от 1 до 11 вкл. и №13; ул. “Цар Симеон” № 1, № 2А, №3, №4, №5, №6 и №8; ул. “Чавдар” № 1, №2, №3 и №5; ул. “Шипка” № 3 и №5; ул. “Янко Василев” № 1, № 3, №4, №5, № 6 и №7.
Място за гласуване: с. Ивански, ул. “Иван Кръстев Ивански” № 8 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Ивански – Поща.

Секция № 30 30 00 107
Административни адреси включени в секцията: с. Илия Блъсково
Място за гласуване: с. Илия Блъсково, пл. “Девети септември” № 3 – клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. Илия Блъсково, ул. “Георги Димитров” 30 магазин.

Секция № 30 30 00 108
Административни адреси включени в секцията: с. Кладенец
Място за гласуване: с. Кладенец, ул. “Никола Й. Вапцаров” № 10 – клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. Кладенец, ул. “Никола Й. Вапцаров” № 10 – клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 109
Административни адреси включени в секцията: с. Коньовец
Място за гласуване: с. Коньовец, ул. “Жилищен район” № 1 – Дом на културата.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Коньовец – Дом на културата.

Секция № 30 30 00 110
Административни адреси включени в секцията: с. Костена река
Място за гласуване: с. Костена река, ул. “Васил Коларов” № 3 – Клуб на пенсионера.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Костена река, ул. “Васил Коларов” № 3 – Клуб на пенсионера

Секция № 30 30 00 111
Административни адреси включени в секцията: с. Лозево
Място за гласуване: с. Лозево, ул. “Филип Тотю” № 16 – кметство
Място за обявяване на избирателния списък: с. Лозево, ул. “Филип Тотю” № 16 – кметство

Секция № 30 30 00 112
Административни адреси включени в секцията: с. Мадара, ул. „Ален мак” № 1, №2 и №3; ул.“Боровец” № от 1 до 5 вкл., от № 7 до №10 вкл.; ул. “Вит” № 1, №2, №3, №5, №7 и №9; ул. “Обиколна” № 2, №4, №8, №10, №12, №16, № 16А, №20, № 20А, №22, №24, №26, № 28, № 30, №32, №34 и №36; ул. “Мадарски конник” № от 1 до 13 вкл., от № 15 до №19 вкл., от № 22 до №29 вкл., от №31 до №36 вкл., от №38 до №41 вкл., от №43 до №46 вкл., №49, №52, № 53, №55, №56, №57А, №58, №59, от №61 до №71 вкл., №75, № 75А, №79 и №81; ул. “Македония” №25, №26, №27, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №37, № 37А, №40, №42, №43, № 44, №45, №46 и №48; ул. “Хан Кубрат” № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, №11, №13, №15А, №17 и №19; ул.“Хан Крум”№ от 1 до 9 вкл., №11, №12, № 14, № 14А, №16, № 16А, №18, №19, №22, №24, №26, №28, №30 и №38; ул. “Никола Вапцаров” № 3, № 4, № 8, № 9, №10, № 11, №12, № 14, №16, № 18 и №23; ул. “Осми март” № 2 и№ 9; ул. “Осъм” № 1 и №2; ул. “Трети март” № от 1 до 6 вкл., от №8 до№ 13 вкл. и №15; ул. “Рафаил Попов” № 2, №5, № 8, №9, №10, № 11, № 12, №15, №16, №17, №19, от №20 до №26 вкл., №28, № 29, от№ 31 до №37 вкл.; ул. “Родопи” № 1, №2, №3, № 3А, №5 и№ 7; ул. “Рила” №1, № 3, № 5, № 7, №9, №11, №19; ул. “Кирил и Методий” № от 1 до 15, №17, №18, № 20, № 22, № 23, №24, № 28, №30, №32, №34 и №36; Стопански двор № 36; ул. “Стара планина” № 2, от № 5 до №13 вкл., от №16 до №22 вкл. и №24; ул. “Хан Аспарух” № 1, № 2, №4, от № 6 до №9, № 11, №12, №12А и №14; ул. “Хан Омуртаг” № от 1 до 5 вкл. и №7; ул. “Хан Тервел”№1, №4, № 5, №6 и №8; ул. “Христо Ботев” № № 1, № 3, № 4, №6, №7, №8, от№ 10 до№ 14 вкл., от №16 до№ 23 вкл., от№ 25 до №35 вкл.; ул. “Явор” № от 1 до 9 вкл.; ул. “Янтра” № от 1 до 4 вкл; местност “Каваците 28“ № 213.
Място за гласуване: с. Мадара, ул. “Хан Крум” № 15 – ОУ „Панайот Волов”
Място за обявяване на избирателния списък: с.Мадара,ул. “Мадарски конник” № 30 – Сграда на Община Шумен.

Секция № 30 30 00 113
Административни адреси включени в секцията: с. Мадара, ул. “Пирин” № 1, №2, №3, № 5, №6, №7, №8, №10, № 12, №13, № 14, №16, №18, № 20 и №22; ул. “Божур” №1, №4, №5, №6, №7, №8 и №10; ул. “Васил Левски” № от 1 до 6 вкл. и №8; ул. “Марица” № от 1 до 6 вкл., №8 и №10; ул. “Витоша”№ от 2 до 6 вкл., №8 и №10; ул. “Висока поляна”№ от 1 до 20 вкл. и №23; ул. “Македония” № 1, от № 3 до №14 вкл., №16, от №18 до №21, №21А, от №22 до №24 вкл.; ул. “Тракия” № от 1 до 4 вкл., от№ 6 до № 18 вкл., №20, №21, от №24 до №47 вкл., от №50 до № 55 вкл., №57 и №58; ул. “Дунав” № 1, №5, №7, №9, №17, №19А, № 21, №23 и №25; ул. “Дъбрава” № 1, №3, № 6, №7, №8 и №10; ул. “Иван Вазов” № от 1 до 7 вкл., от №9 до №26 вкл., №28, №29, №30, от №32 до №34, №34А, №35, №36 , №38 и №40; ул. “Иглика” №2, №3 и №4; ул. “Кокиче” № 2, №3, №5, №6 и №11; ул. “Момина сълза” № 2, №3, №4, №6 и №8; ул. “Добруджа” № 1, № 2, №4, № 5, № 6, № 7, №10, №14 и №16; ул. “Мусала” №4; ул. “Огоста” № от 1 до 6 вкл., №8, № 9 и №13; ул. “Панайот Волов” № от 1 до 6 вкл., №8, №9, №10, от №12 до№ 22 вкл., №24, № 26, № 28, № 30, №32, №36 и № 38; ул. “Пейо Яворов” № от 1 до 8 вкл.; ул. “Пролет” № 1, №2, №2А, №3, №6, №7, №8, № 9, №11, №13, № 14, №15 и №23; ул. “Под резервата” № 1; ул. “ Роза” № от 1 до 5; ул. “Съединение” № 1, №5, № 6, от №8 до №24 вкл., №26, №28, №30, № 30А, №31, №32, №34, №36, №38, № 40, №42, №44, №48, №50, №52, №58, №60, №62, № 64, №66, № 70, №72, №76, №80, №86 и №88; ул. “Римска вила” № 1, №2, № 4, №9 и №11; ул. “Рожен” № 1, №2, №4 и №6; ул. “Средна гора”№ 2, №4 и №6; ул. “Странджа” № 1, №2, от№ 4 до № 11, от №14 до №16 вкл.; ул. “Христо Смирненски” №1, № 2, № 4, №6, № 7, №9, №10, №11, №13, №14 и №15.
Място за гласуване: с. Мадара, ул. “Хан Крум” № 15 – ОУ „Панайот Волов”
Място за обявяване на избирателния списък: с.Мадара,ул. “Мадарски конник” № 30 – Сграда на Община Шумен.

Секция № 30 30 00 114
Административни адреси включени в секцията: с. Мараш
Място за гласуване: с. Мараш, ул. “Георги Димитров” № 26 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Мараш, ул. “Георги Димитров” № 26 – Информационно табло на читалището.

Секция № 30 30 00 115
Административни адреси включени в секцията: с. Новосел
Място за гласуване: с. Новосел, ул. “Георги Димитров” № 10 – кметство.
Място за обявяване на избирателния списък: : с. Новосел, ул. “Георги Димитров” № 10 – кметство.

Секция № 30 30 00 116
Административни адреси включени в секцията: с. Овчарово
Място за гласуване: с. Овчарово, ул. “Ленин” № 41 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Овчарово, ул. “Ленин” № 41 – читалище.

Секция № 30 30 00 117
Административни адреси включени в секцията: с. Панайот Волово
Място за гласуване: с. Панайот Волово, ул. Митко Палаузов” № 24 – Клуб на пенсионера
Място за обявяване на избирателния списък: с. Панайот Волово, ул. „Атанас Димитров” № 16 – кметство.

Секция № 30 30 00 118
Административни адреси включени в секцията: с. Радко Димитриево
Място за гласуване: с. Радко Димитриево, ул. “Ген. Радко Димитриев” № 12А – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Радко Димитриево, ул. “Ген. Радко Димитриев” № 19 – Кметство.

Секция № 30 30 00 119
Административни адреси включени в секцията: с. Салманово
Място за гласуване: с. Салманово, ул. “Георги Димитров” № 25 – училище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Салманово, ул. “Атанас Въчев” № 9 – табло на входа на кметството.

Секция № 30 30 00 120
Административни адреси включени в секцията: с. Средня
Място за гласуване: с. Средня, ул. “Иван Христов” № 17А – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Средня, ул. “Иван Христов” № 17А – читалище.

Секция № 30 30 00 121
Административни адреси включени в секцията: с. Струйно
Място за гласуване: с. Струйно, ул. “Сабин” № 1 – читалище
Място за обявяване на избирателния списък: с. Струйно – Търговска сграда-пенсионерски клуб.

Секция № 30 30 00 122
Административни адреси включени в секцията: с. Царев брод, ул. “Боян Българанов” № от 1 до 11 вкл. и № 13; ул. “Бузлуджа” № 2, №4, №6, №6А, №8; ул. “Васил Друмев” № 1 и №3; ул. “Васил Коларов” № 2, №4, от №7 до №13 вкл., от №15 до №19 вкл., от №21 до №26А вкл., от№ 28 до №36 вкл., №38, №40, № 42, №44, №46 и №48; ул. “Вела Пеева” № от 1 до 8 и № 10; ул. “Вълчо Спасов” № 2, № 4, №6, № 8 и №10; ул. “Генерал Заимов” № 2, №4, №7, № 8, от № 10 до №19 вкл., № 21, №23, №23А, № 25 и №27; ул. “Девети май”№ 1, №2, №3, № 6 и №8; ж.к. “Проф. Иван Иванов” от № 1 до 7 вкл.; ул. “Изгрев” № от 1 до 6 вкл. и №8; ул. “Кирил и Методий” № 1, №2, №4, от № 6 до № 13 вкл., №15, № 17,№ 19, №21, № 25, №27, №29, №31 и 3№3; ул. “Лиляна Димитрова” № 1, № 2, № 3, №4, №6 и №8; ул. “Панайот Волов”№ 4, №8, №10, № 12, № 14, № 16, №18 и №20; ул. “Победа”№ от 1 до 14 вкл., №16, №17, №18, №20, № 21, № 22, №23 и №25; ул. “Проф. Асен Кисилинчев”№ от 1 до 3 вкл., от №5 до №13 вкл., №15, №16, №18, №20, №21, №23, №25, № 27, № 29, № 31, № 33 и№ 35; ул. “Проф. Иван Иванов”№ от 1 до 7 вкл.; ул. “Първи май” №1, №3, №4, № 6, №9, № 11 и №13; ул. “Синчец” №1, № 3, №5, № 7 и №9; ул. “Стара планина” №2, № 4, №5, №6, №8, №10, № 12 и №12А; ул. “Хан Аспарух” № 2, №4, от № 6 до№ 30 вкл., №32, №34, №36, № 38, №40, №42, №44 и№ 46; ул. “Хан Крум” № 1, № 2, №3, № 4, № 6, №8, № 10, №12, №16, №16А, №18, №20, №22 и №24; ул.“Христо Ботев” № 13, № 15, №17, от № 19 до № 29 вкл., № 31, № 33 и №35; ул.“Червено знаме”№ от 1 до 9 вкл., №11 и № 14; ул. “Юрий Гагарин”№1, №3, №5, №7 и №9.
Място за гласуване: с. Царев брод, ул. “Васил Коларов” № 14 – училище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Царев брод, ул. “Хан Аспарух” № 3 – магазин.

Секция № 30 30 00 123
Административни адреси включени в секцията: с. Царев брод, ул. “Ален мак” № от 1 до 5 вкл., №7, №8 и № 10; ул.“Антон Иванов”№ от 1 до 6 вкл., №8, № 10 и №12; ул. “Бузлуджа” № 1, №3, №5, №7 и №9; ул. “Васил Коларов” № 1, №3 и №5; ул. “Васил Левски”№ от 1 до 21 вкл.; ул. “Георги Димитров”№ 2, №2А, № 3, №4, №6, №8, №10, №10А, №12, № 14, №16, №18, №20, № 22, №24 и №26; ул.“Данчо Тодоров”№ 2, № 4, №5, №6, №7, №9 и №11; ул.“Захари Стоянов”№ от 1 до 11 вкл., №13, №14, № 16 и № 18; ул. “Здравец”№1, № 3, №5, № 7, №7А, № 9, №11 и №15; ул. “Иван Кр. Ивански”№ от 1 до 13А вкл., №15, №17, №19, №21 и № 22; ул. “Леонид Брежнев”№ 1 до № 8 вкл.; ул.“Панайот Волов”№ 1, №2, № 3, №5, №7, № 9, №11, № 13, №17, № 19, от № 21 до № 29 вкл., №31, №33, №35, № 37 и №39; ул. “Побити камъни” № 1 и № 3; ул. “София”№ от 1 до 4 вкл., от № 6 до № 11 вкл., № 14 и № 16; ул. “Тодор Каблешков”№ от 1 до 6 вкл., ул. “Тодор Кикиндонов”№ от 1 до 7 вкл. и № 9; ул. “Тодор Петков”№ от 1 до 6 вкл. и № 8; ул. “Трети март” № 2, №4, №6 и№ 8; ул. “Христо Ботев” № от 1 до 9 вкл., №12 и №16; ул. “Червеноармейска” № от 2 до 10 вкл.; ул. “Янко Василев” № от 1 до 6 вкл., №8, №9, №11 и №13.
Място за гласуване: с. Царев брод, ул. “Васил Коларов” № 14 – училище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Царев брод, ул. “Хан Аспарух” № 3 – магазин.

Секция № 30 30 00 124
Административни адреси включени в секцията: с.Черенча
Място за гласуване: с. Черенча, ул. “Фисек” № 13 – читалище.
Място за обявяване на избирателния списък: с. Черенча, ул. “Александър Стамболийски” № 10 – клуб на пенсионера.

Секция № 30 30 00 125
Административни адреси включени в секцията: МБАЛ.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” № 63 – МБАЛ.

Секция № 30 30 00 126
Административни адреси включени в секцията: Психиатрична болница.
Място за гласуване: с. Царев брод, ул. “Христо Ботев” № 30 – Психиатрична болница.

Секция № 30 30 00 127
Административни адреси включени в секцията: Арест – гр. Шумен.
Място за гласуване: гр. Шумен, ул. “Дунав” № 2.

Подвижни Секции от № 30 30 00 128 до № 30 30 00 129 /включително/
Административни адреси включени в секцията: Община Шумен.
Място за гласуване: Община Шумен.

Подвижни Секции от № 30 30 00 130 до № 30 30 00 150 /включително/
Административни адреси включени в секцията: Община Шумен.
Място за гласуване: Община Шумен.

Skip to content