Покана Публикувано на 15.01.2021г.
Описание на проект  „Частична рехабилитация и ремонт на Общинския младежки дом – гр. Шумен включително подобряване на енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“ Публикувано на 15.01.2021г.
Презентация на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общинския младежки дом – гр. Шумен включително подобряване на енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“ Публикувано на 15.01.2021г.
Финансови параметри на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общинския младежки дом – гр. Шумен включително подобряване на енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“ Публикувано на 15.01.2021г.
Описание на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“ Публикувано на 15.01.2021г.
Презентация на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“ Публикувано на 15.01.2021г.
Финансови параметри на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“ Публикувано на 15.01.2021г.
Skip to content