Подадени декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, мандат 2019-2023 г.

 

Skip to content