ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 02.05.1994 г.
Професия: икономист
Образование: Висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти:
Е-поща: aysu.avramova1@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Бюджет и финанси“ – член

Skip to content