ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 02.11.1968 г.
Професия:
Образование:
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 893 352 633
Е-поща: monix1@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Просвета, образование и наука” – председател
2. ПК “Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” – зам.-председател

Skip to content