ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1975 г.
Професия: Юрист – адвокат вписан  в „Шуменска адвокатска колегия”
Образование:
Избран с политическа сила: „Демократична България – Обединение“
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2003 – 2007 г.
Телефон за контакти: (+359) 899 897 521
Е-поща: arturaltunqn@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Териториално развитие и селищно устройство” – председател
2. ПК “Правна и опазване на обществения ред” – член

Skip to content