ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

Дата на раждане: 31.10.1981 г.
Професия: Юрист, от 12 г. адвокат
Образование:
Избран с политическа сила: Местна коалиция ДБГ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 894 688 222
Е-поща: asq80@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Правна и опазване на обществения ред” – зам.-председател
2. Комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и рда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища

Skip to content