ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1959 г.
Професия: Преподавател по информатика
Образование: Висше, доктор по методика на обучението по информатика
Избран с политическа сила: Местна коалиция ДБГ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 878 711 712
Е-поща: bissy_y@yahoo.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Просвета, образование и наука“ – член
2. ПК „Здравеопазване и социална политика“ – член
3. Общински съвет по наркотични вещества
4. Местната комисия по чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Skip to content