ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1956 г.
Професия:
Началник на отделение по нервни болести в „МБАЛ – Шумен“
Образование:
 
Избран с политическа сила:
Местна коалиция ДБГ
Участие в предишен
ОбС: Не
Телефон за контакти:
(+359) 888 332 005
Е-поща: dr_i5@yahoo.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Здравеопазване и социална политика“ – председател

Skip to content