ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1982 г.
Професия: 
Образование: 
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 896 778 004
Е-поща: danail_danchev@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1.  ПК “Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” – член
2. ПК “Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации” – член

Skip to content