ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 31.05.1987 г.
Професия: 
Образование: 
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 896 848 537
Е-поща: denitsa_spasova@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Просвета, образование и наука” – член
2. ПК “Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” – председател

Skip to content