ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1954 г.
Професия:
Строителен инженер, икономист
Образование:
Висше – магистратура
Избран с политическа сила:
ПП ГЕРБ
Участие в предишен
ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти:
(+359) 887 289 363
Е-поща: stroiz.nedeva@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Териториално развитие и селищно устройство” – зам.-председател
2. ПК “Екология и селско стопанство” – член
3. КПКОНПИ

Skip to content