ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1971 г.
Професия:
 
Образование:
 
Избран с политическа сила:
Местна коалиция ДБГ
Участие в предишен
ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти:
(+359) 878 528 430
Е-поща: d.draev@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Екология и селско стопанство” – зам.-председател
2. ПК “Младежки дейности и спорт” – член
3. Консултативен съвет по спорта
4. Комисия по Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Шумен

Skip to content