ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1978 г.
Професия:
 
Образование:
 
Избран с политическа сила:
ПП ДПС
Участие в предишен
ОбС: Не
Телефон за контакти:
(+359) 889 755 626
Е-поща: emne_osman@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Здравеопазване и социална политика“ – член
2. ПК „Просвета, образование и наука” – член
3. Местна комисия по чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ)
4. Комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища (НУРУЖНННПОЖ).

Skip to content