ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1971 г.
Професия:
доктор по управление на образованието
Образование:
 
Избран с политическа сила:
БСП за България
Участие в предишен
ОбС: Не
Е-поща: mihovaevgeniya@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации” – член

Skip to content