ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 19.04.1994 г.
Професия: 
Образование: инж. логистика – бакалавър, магистър – Корпоративни финанси и счетоводство
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 897 340 992
Е-поща: gyokhan94ilhan@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Младежки дейности и спорт“ – член
2. ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – член

Skip to content