ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1966 г.
Професия: 
Образование: 
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 887 529 229
Е-поща: emne_osman@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – член
2. ПК „Екология и селско стопанство” – член

Skip to content