ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 22.10.1954 г.
Професия:
 
Образование:
д-р „Екология и национална сигурност“, инж. „Технология на машиностроенето, магистър „Екология“
Избран с политическа сила:
БСП за България
Участие в предишен
ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2003 – 2007 г.
Телефон за контакти:
(+359) 888 911 555
Е-поща: iv.ionkov@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации” – член

Skip to content