ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 20.07.1976 г.
Професия:
Преподавател
Образование:
Висше – Доктор по Средновековна история
Избран с политическа сила:
ПП ГЕРБ
Участие в предишен
ОбС: Не
Телефон за контакти:
 
Е-поща:

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Здравеопазване и социална политика” – член
2. ПК “Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации” – председател

Skip to content