ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1953 г.
Професия:
инженер, икономист, менижмънт
Образование:
инженерно, икономика, мениджмънт; 5 патента; научни занимания: 1. Теория на всеобщата детерминация; 2. Електромобили; 3.Мебелна индустрия; 4. Визионерство
Избран с политическа сила: Партия Български социалдемократи
Участие в предишен
ОбС: 4 мандата в предишни ОбСъвети
Телефон за контакти:
(+359) 889 517 574
Е-поща: krasimirkostov.shumen@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Бюджет и финанси” – член
2. ПК “Екология и селско стопанство” – член
3. ВК Правилник

Skip to content