ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1989 г.
Професия:
Юрист
Образование:
Право и политология
Избран с политическа сила:
БСП за България
Участие в предишен
ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2011 – 2015 г.
Телефон за контакти:
(+359) 894 641 295
Е-поща: lilly.petrova.sh@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Младежки дейности и спорт“ – член
2. КПКОНПИ

Skip to content