ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 16.10.1964 г.
Професия:
Адвокат
Образование:
 
Избран с политическа сила:
ПП ДПС
Участие в предишен
ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2003 – 2007 г.
Телефон за контакти:
(+359) 888 303 575
Е-поща: gamatc@ abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Правна и опазване на обществения ред” – член
2. ПК “Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” – член
3. Временна комисия за изготвяне Правилник на ОбС

 

Skip to content