ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1972 г.
Професия:
Публична администрация
Образование:
Висше
Избран с политическа сила:
ПП ДПС
Участие в предишен
ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти:
(+359) 893 772 667
Е-поща: sunay_mig@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Бюджет и финанси“ – член
2. ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член