ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 18.02.1973 г.
Професия:

Образование:
Висше – Икономически университет гр. Варна
Избран с политическа сила:
ПП ГЕРБ
Участие в предишен
ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2011 – 2015 г.
Телефон за контакти:
(+359) 899 837 920
Е-поща: agrogrup_vp@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” – член
2. ПК “Екология и селско стопанство” – председател

Skip to content