ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 1979 г.
Професия:
Образование: Висше, доктор по Екология
Избран с политическа сила: „Демократична България – Обединение“
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2011 – 2015 г.
Общински съветник в мандат 2007 – 2011 г.
Телефон за контакти: (+359) 897 868 514
Е-поща:vasil_ss@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Бюджет и финанси” – зам.-председател
2. ПК „Екология и селско стопанство” – член
3. Временната комисия за промяна на Правилника на Общинския съвет – член

Skip to content