ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1957 г.
Професия: 
Образование: 
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти:
Е-поща: 

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1.  ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член