ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1957 г.
Професия: Журналист
Образование: Висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: 0887 75 45 53
Е-поща: vvenkov1957@dbv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1.  ПК “Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” – член

Skip to content