ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1989 г.
Професия: Юрист, действащ адвокат на самостоятелна практика при Адвокатска колегия – Шумен
Образование:
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 885 198 654
Е-поща: vpencheff@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – член
2. ПК „Бюджет и финанси“ – член
3. Временна комисия за изработка на правилник на Общински съвет – Шумен

Skip to content