ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1981 г.
Професия: 
Образование: 
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 898 606 363
Е-поща: vgg1981@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” – член
2. ПК “Младежки дейности и спорт” – член

Skip to content