ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1962 г.
Професия:
Лекар ортопед
Образование:
 
Избран с политическа сила:
ПП ГЕРБ
Участие в предишен
ОбС: Не
Телефон за контакти:
(+359) 886 837 008
Е-поща:

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Здравеопазване и социална политика” – зам.-председател
2. ПК “Младежки дейности и спорт” – председател

Skip to content