ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 18.07.1974 г.
Професия:
Преподавател по история, в момента директор на СУ “П.Волов” град Каспичан
Образование:
Висше история в ШУ “Епископ Константин Преславски”
Избран с политическа сила:
ПП ВМРО – Българско национално движение
Участие в предишен
ОбС: Не
Телефон за контакти:

Е-поща:

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Териториално развитие и селищно устройство” – член

Skip to content